Grondstoffentransitie voor Nederland

Via deze video vragen wij aandacht voor de grondstoffentransitie. In onze maakindustrie zijn wij nog bijna volledig afhankelijk van fossiele grondstoffen. Deze grondstoffen willen wij vervangen door duurzame alternatieven en werk maken van een circulaire economie.

We hebben als Nederland een duidelijk doel gesteld: in 2050 willen we geen CO2 meer uitstoten, en een volledig circulaire economie hebben. Er zijn veel initiatieven op het gebied van onze energievoorziening. Maar we moeten nu ook werk maken van de grondstoffenvoorziening. Fabrikanten, gebruikers en ontwikkelaars in de chemie hebben zich verenigd om tussen nu en 2050 een realistisch alternatief te vinden voor fossiele grondstoffen. Door te recyclen, maar ook door reststromen zoals CO2 in te zetten als grondstof in een circulaire economie.

Bekijk onze verschillende projecten en activiteiten in samenwerking met onder andere Amsterdam Economic Board, @TataSteel, Havenbedrijf Rotterdam en CO2 Smart Grid in deze video.