Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland is ondertekend!

Op 4 oktober tekenden 35 bedrijven, NGO's, waterschappen, brancheverenigingen, gemeentes en de provincie Zuid-Holland het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dat is de gezamenlijke ambitie van 35 Zuid-Hollandse partijen. Lees hier het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.

De Deltacommissaris stelde het onlangs ook in zijn advies: de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld. Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving; het aantal weersextremen neemt toe. Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Deze beide ontwikkelingen samen maken het van belang dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt. De Zuid-Hollandse coalitie neemt het voortouw om samen te versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Om verder te versnellen wil de coalitie een brede vernieuwing realiseren, van het ombuigen van ‘klassieke aanbestedingen’ tot nieuwe manieren van financiering zoals een klimaathypotheek.

In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen, worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit. De coalitie legt deze principes vast in een ‘programma van eisen’ voor klimaatadaptief bouwen dat vanaf begin 2019 gehanteerd wordt, plus een ‘witboek’ met technische en economische mogelijkheden. Bovendien willen de Zuid-Hollandse partners binnen anderhalf jaar een methode opleveren waarmee je kunt bepalen of een bouwproject aan de norm voor klimaatadaptief bouwen voldoet.

Er sluiten zich nog steeds partijen aan bij de coalitie; nieuwe partijen zijn van harte welkom. De uitgangspunten en ervaringen worden beschikbaar gesteld aan andere regio’s, sectoren en diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptief bouwen. Meer informatie leest u onder het project Klimaatakkoord Bouw.

BLOC heeft het Convenant Klimaatadaptief Bouwen samen met de provincie Zuid-Holland geïnitieerd en voorbereid en de coalitie gevormd.

BENT U ACTIEF IN DE BOUWKETEN? OF WERKT U BIJ EEN OVERHEID OF BIJVOORBEELD EEN WONINGBOUWCOÖPERATIE? EN WILT U VAN DEZE ONTWIKKELINGEN OP DE HOOGTE BLIJVEN OF JUIST ERBIJ BETROKKEN WORDEN? NEEM DAN VOORAL CONTACT OP MET SANDER.