Glastuinbouw Klimaatneutraal

BLOC bracht ruim 50 fysieke projecten in de glastuinbouw in kaart die voorsorteren op een aardgasvrije toekomst. Door de aanleg van deze projecten te versnellen dragen we bij aan de Energie Agenda, het Landbouwbeleid en de verduurzaming van de industrie. De ambitie van Rijk, provincies en Greenports is om deze versnelling vast te leggen in het Klimaatakkoord.

Belangrijkste conclusie: Met het afbouwen van fossiel energieverbruik is de onvermijdelijkheid van onze energietransitie een feit. Daar willen we nu op investeren, anders zijn we onze voorsprong kwijt. De glastuinbouw in Nederland vormt, met een jaarlijks aardgasverbruik van circa 3 miljard m3, een belangrijke grootverbruiker. Tegelijkertijd is de glastuinbouw ontzettend innovatief. Zij werkt keihard aan een klimaatneutrale sector in 2040. En dat kan ook, maar dan moeten we wel een aantal randvoorwaarden regelen met elkaar. BLOC bracht samen met de Greenports, de provincies, LTO Glaskracht en het Rijk de hete hangijzers in beeld en deed een voorzet voor wat we moeten regelen in het Klimaatakkoord.

Kort door de bocht:

(1) We moeten zorgen voor een slimmere prijssystematiek voor het gebruik van elektra in de glastuinbouw.

(2) We moeten zo snel mogelijk zorgen voor een landelijk dekkend CO2 leveringssysteem. Dat kost veel geld maar is in klimaattermen ontzettend kostenefficiënt;

(3) Voor het versnellen van duurzame warmteprojecten moet er zo snel mogelijk ondersteuning komen voor warmte(transport)netten en het leveren van restwarmte;

(4) De Greenports willen dit samen met het Rijk, de provincies, LTO Glaskracht en het Rijk organiseren in het kader van het ‘Beraad van Boskoop’, de samenwerking waarin we de Greenports klaar maken voor de volgende generatie.