Bloc
 De groenste binnenstad van Nederland

Apeldoorn vergroent!

BLOC vergroent met zeven andere organisaties de entree van de hoofdstad van de Veluwe. Samen met deze Apeldoornse local heroes bouwen we een open-source voorbeeld van het vergroenen van onze steden.

Lees meer

Op weg naar de groenste binnenstad van Nederland

De Gemeente Apeldoorn heeft in 2019 de door SITE ontwikkelde visie voor de binnenstad van Apeldoorn vastgesteld. De visie vormt de basis voor een lange termijn investeringsagenda en fungeert als een open uitnodiging aan marktpartijen, investeerders en andere overheden om samen werk te maken van een groene, onderscheidende binnenstad.

De uitdaging

Momenteel kampt gemeente Apeldoorn met een binnenstad die geen eer doet aan de Apeldoornse identiteit. Een groot deel van de Apeldoornse trekpleisters bevinden zich namelijk aan de groene buitenrand van de stad, die in sterk contrast staat met veelal grijze binnenstad. Daarom stelde SITE vorig jaar: maak van de binnenstad een groot stadpark.

Daarom gaan we het groen van de Veluwse omgeving de stad intrekken, in zowel figuurlijke als letterlijke zin.

Apeldoorn verdient een binnenstad die net zo weelderig groen is als haar omgeving

Aanpak 

Maar hoe maak je werk van deze  ambities? Hoe geef je de samenwerking tussen publieke en private stakeholders vorm? Wat verbindt ieders belangen? Voor het beantwoorden van deze vragen organiseerden wij samen met SITE twee verkennende sessies waar gemeente Apeldoorn, Rijksvastgoed Bedrijf, Dura Vermeer, DELVA en Certitudo zich samen bogen over de toekomst van de binnenstad. Uit deze sessies kwamen wij tot drie punten die zich leenden voor een vervolg aanpak: 

1. Mobiliteit als positieve kracht

2. Een programmering die past bij de nieuwe economie en leidt tot een unieke inrichting van de binnenstad

3. Nieuwe organisatie-, bestuurs-, exploitatiemodellen en nieuwe rollen 

De eerste sessie in ACEC

De eerste sessie in ACEC

Samenwerken met local heroes

Om slagvaardig vorm te geven aan de vervolgaanpak vormen we samen met de genoemde partijen een programma-organisatie. De vervolgaanpak kent twee doelen: het opstellen van een gezamenlijke gebiedsvisie en het opstarten van projecten waarmee die visie direct wordt geactiveerd. Om te komen tot concrete projecten, werken we volgens de principes van ‘Design Thinking’. Vanuit de behoefte van de (mogelijke) gebruiker definiëren we projecten en maatregelen die we omzetten in prototypes om zo snel mogelijk te testen en te valideren – en dus leren vanuit de praktijk.

Aan het eind van dit traject ligt er een gezamenlijke gebiedsvisie die inspireert, verbindtactiveert en kan worden verankerd in het Masterplan van Apeldoorn. Daarnaast zijn er verschillende innovatieve projecten gerealiseerd door de programma-organisatie die de gebiedsvisie versterken en de binnenstad voor alle Apeldoorners en bezoekers aantrekkelijker maken. 

Dit doen we door middel van zo’n tiental interactieve, online sessies met inspirerende sprekers. Je bent van harte welkom om in te tunen! Schrijf je hiervoor in voor onze nieuwsbrief. Dit kan via deze link!

 

Een eerste verkenning van de mogelijkheden

Een eerste verkenning van de mogelijkheden

Wil je graag meer weten over dit project? Neem contact op met Marieke, Ruben of Lennart! 

Geofort 2050
Volgend project

Geofort 2050