Bloc
Next Generation Greenports

Next Generation Greenports

BLOC en RVO begeleiden het proces om tot een verduurzamingsdeal te komen voor de Greenports.

Lees meer

Transitie opgave

De Greenports staan aan de vooravond van de versnelling van een enorme transitie opgave. That's where we come in!

Besparen en alternatieven vinden

De Greenports willen al in 2040 Klimaatneutraal produceren! Deels door te besparen op gebruik en te groeien in efficiëntie, deels door duurzame alternatieven te vinden voor de nu uit aardgas geproduceerde warmte, CO2 en elektra.

Met deze verduurzaming draagt de Nederlandse glastuinbouw substantieel bij aan de reductie van gebruik van Gronings gas(huidig gebruik ruim 3 miljard m3/jr) maar ook aan de EnergieAgenda (CO2 emissie 2016; 5,6 Miljoen ton), het te sluiten Klimaatakkoord, de verduurzaming van de industrie (hergebruik restwarmte en CO2) en uiteraard de toekomstbestendigheid van de Greenports zelf.

BLOC inventariseerde in opdracht van het Beraad van Boskoop (een samenwerking tussen Greenports, provincies en het Rijk) 45 warmte en CO2 projecten in voorbereiding, in de Nederlandse glastuinbouw. Dat zijn allemaal grote projecten die vaak nog niet van de grond komen omdat ze te duur zijn ten opzichte van aardgas en/of omdat er geen subsidiemogelijkheden voor zijn (zoals bijvoorbeeld een SDE+ regeling).

BLOC begeleidt nu, samen met RVO, het proces om tot een verduurzamingsdeal te komen tussen het Rijk en al die projecten. Daarvoor brengen we in beeld wat er precies moet gebeuren om al die projecten van de grond te krijgen en wat het Rijk daarin kan betekenen. Een zoektocht in het heetst van de Groninger gasdiscussie en het Klimaatakkoord! Het is dan ook de bedoeling dat de deal waar wij aan werken deze zomer één op één overgenomen kan worden in het Klimaatakkoord.