Bloc
Park Poelzone Westland

Park Poelzone Westland

BLOC heeft in samenwerking met LOLA Landscape Architecten een ecologische verbinding dwars door het glastuinbouwgebied van het Westland gemaakt.

Lees meer

(ECO)LOGISCHE CONNECTIE DOOR HET WESTLAND

Het project Poelzone combineert natuurontwikkeling, waterberging, nieuwe recreatieve routestructuren, grootschalige herplaatsing van woningen en de herstructurering van de glastuinbouw. Met een gezamenlijke investering van ruim € 40 mln. werkten rijk, provincie, gemeente, waterschap, glastuinbouwsector, regio en ontwikkelaars samen aan deze uitdaging.

Voordat BLOC bestond begeleidde Petrus Postma de gehele ontwikkeling van het project Poelzone. Van 2009 tot 2011 ging dat om de businesscase, coalitievorming en investeringsbeslissingen. Vanaf 2012 tot en met 2014 begeleidde Petrus de voorbereiding van het project. Van ontwerp en technische raming tot grondverwerving, coalitiemanagement en politieke inbedding. Van 2014 tot en met 2016 stond de uitvoering centraal. In die fase stuurde BLOC op kwaliteit en kostenbeheersing, van de civiele uitvoering tot en met de gemeentelijke aansturing. In 2016 is het project opgeleverd. Binnen de planning en binnen het budget.

MEER WETEN? STUUR EEN MAIL NAAR PETRUS POSTMA!