Bloc
Zuid-Holland circulair

Zuid-Holland circulair

BLOC werkt met de Provincie Zuid-Holland aan een circulair programma met als doel: Zuid-Holland circulair in 2050.

Lees meer

Zuid-Holland vierkant achter circulair!

Het lineaire model is uitgewerkt. Tijd om Zuid-Holland circulair te maken. Voor 50% in 2030. En helemaal circulair in 2050. Hoe? Aan BLOC de uitdaging om dat samen met de provincie te bedenken.

100% circulair in 2050

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland en de motor van de Nederlandse economie. Ongeveer 20 procent van het bruto nationaal product wordt hier verdiend. Maar dat doen we met ‘lineaire’ economische activiteiten: we gebruiken grondstoffen om onze producten te maken en na gebruik gooien we het weg.

Een explosieve groei van de wereldbevolking, de klimaatverandering, toenemende grondstoffenschaarste. Maar ook verregaande digitalisering, toenemende verstedelijking en de transitie naar een waarde-economie: er zijn steeds meer ontwikkelingen die de noodzaak voor een overgang naar een circulaire economie en samenleving duidelijk (en mogelijk!) maken.

Juist in Zuid-Holland is de overgang naar een circulaire economie een ingewikkelde uitdaging. Met de grote industriële complexen, bijvoorbeeld de proces- en petrochemie, de (maritieme) maakindustrie en de glastuinbouw, heeft Zuid-Holland een economische structuur die niet zomaar even circulair te maken is.

De provincie Zuid-Holland is zich bewust van deze opgave. En heeft zich ten doel gesteld om een circulair programma vorm te geven waarmee we in 2030 voor 50% en in 2050 helemaal circulair zijn. In dit programma wordt beschreven wat we willen bereiken, hoe we dat kunnen bereiken en wat we daarvoor moeten doen. Een stevig team met een programmamanager en verschillende kwartiermakers staat hiervoor aan de lat.

De provincie kijkt hiervoor niet alleen naar iedereen die daarin mee zal moeten gaan, maar ook naar zichzelf. De provincie zelf is immers ook een organisatie met een bedrijfsproces, met materialen, met afvalstromen. En dat is ook een kans: jaarlijks spendeert de provincie een stevig bedrag aan haar eigen inkoop. Zaken als meubilair, kantoorinrichting, catering, ICT-apparatuur. En de provincie is opdrachtgever; voor grond- weg en waterbouw bijvoorbeeld. Kortom, genoeg kansen om juist zelf ook het goede voorbeeld te geven.

BLOC werkt samen met de kwartiermakers aan het vormgeven van dit programma. We staan nu aan het begin van dit proces. We zullen daarbij een onderscheid maken tussen wat de provincie als organisatie zelf kan en moet gaan doen, en hoe de provincie met bedrijven, kennisinstellingen, inwoners, gemeenten en andere organisaties samen kan optrekken om Zuid-Holland circulair te maken. En via slimme experimenten gaan we leren wat de impact is van die experimenten zodat we daarna snel kunnen opschalen. Deze zomer zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden.

Roadmap Next Economy
Volgend project

Roadmap Next Economy