The NEXT Agency

The NEXT Agency

Het Nieuwe Agentschap

Geef ons een mooie plek. Een nieuw te bouwen of te renoveren politiebureau. En ambitieuze mensen die het Blue Team willen vormen. En ontdek een nieuwe ontwikkelomgeving waarin innovaties samen komen: The NEXT Agency…

Het nieuwe politiewerk in een veranderende omgeving

The NEXT Agency staat voor het nieuwe agentschap: het nieuwe politiewerk in een veranderende omgeving. Midden in de maatschappij. The NEXT Agency is een bestaand of een nieuw politiebureau met een research & development missie. Hier is de omgeving dienstbaar aan het werk van de politie. Verrassende en vernieuwende oplossingen worden in deze innovatie-omgeving ontwikkeld en getoetst. Nieuwe ruimtes worden hier vormgegeven en uitgeprobeerd. Het nieuwe werk wordt hier ontwikkeld en werkmethodes van de toekomst worden hier geoefend. De omgang met nieuwe technologie wordt hier geleerd. De veranderende rol van de agenten krijgt van hieruit vorm. The NEXT Agency is een permanente bètaversie en duurzame oplossing voor de grootste uitdagingen van de politie. The NEXT Agency is continu in beweging, vernieuwend en wordt voortdurend beter.

 

 

Van binnenuit veranderen

The NEXT Agency wordt ontwikkeld door de politie zelf: innovatieteams en mensen uit de operatie. Zij vormen samen het Blue Team. The NEXT Agency is hun praktijk- en ontwikkelomgeving én hun leeromgeving. Agenten uit heel Nederland komen hier naartoe om te leren omgaan met nieuwe technologieën en nieuwe werkmethoden. In The NEXT Agency ontwikkelen ze het nieuwe politiewerk. En ze vertalen het nieuwe werken naar cultuurinterventies. En naar een nieuwe samenstelling van de organisatie. Zodat de politie in werving & selectie een concurrent wordt voor tech-bedrijven. De verspreiding van alle kennis en ‘practices’ gebeurt door de politie zelf, met een goed doordacht kennisprogramma. In dit alles wordt het Blue Team ondersteund door het Red Team.

Verrassende samenwerking

Wij zijn het Red Team. Wij zijn experts en innovators. Wij zijn een verrassende samenwerking van vier bedrijven: een toekomstgerichte dienstverlener, een toonaangevend technologiebedrijf, een innovatieve bouw-disruptor en een creatief ontwikkelbedrijf van radicale concepten en projecten. Wij werken al samen aan verschillende grensverleggende, toekomstbestendige en veranderbare omgevingen, gebouwen en ‘ecosystemen’. Hier bewijzen wij dat we de criteria waar de politie naar op zoek is, al in de praktijk brengen. Wij ontwikkelen vanuit het gebruik. Wij leggen de lat en ambitie hoog op het gebied van duurzaamheid. Wij bouwen aan value cases gebaseerd op de nieuwe economie: biobased, circulair, energieleverend, slim, on demand en opschaalbaar. Wij koppelen innovaties, bieden ruimte voor experiment en houden er rekening mee dat de toekomst betere oplossingen biedt. Wij willen onze krachten en praktische kennis graag met die van de politie bundelen. Om het agentschap van morgen te ontwikkelen.

Een grid van toekomstbestendige politiebureaus

Binnen drie maanden is The NEXT Agency up and running en vindt de ontwikkeling van producten, diensten en innovaties plaats in een functionerende omgeving. Binnen een jaar is een fundamentele verspreiding van de ontwikkelde kennis, technologieën, applicaties, bouwmodules en werkmethoden tot stand gekomen. Dankzij de exponentiële aanpak zijn in 2025 alle politiebureaus en -posten (door de politie zelf) getransformeerd tot ‘NEXT Agencies’. The NEXT Agency is kortom het begin van een ‘grid’ van toekomstbestendige en flexibele politiebureaus die met de veranderende behoeften van politiemensen meeveranderen.

The NEXT Agency staat voor het nieuwe agentschap: het nieuwe politiewerk in een veranderende omgeving.

WHY?

Waarom is The NEXT Agency nodig?

De maatschappij verandert…

De maatschappij verandert razendsnel. De demografie verandert, steden worden drukker, mensen leven langer, de bevolkingssamenstelling wordt diverser en meer mensen zoeken als vluchteling hun toevlucht tot het veilige Nederland. We zijn in hoog tempo een kennis- en netwerksamenleving geworden, waarin de technologische mogelijkheden oneindig zijn. Het gevoel van veiligheid en veilig zijn krijgt iedere dag een nieuwe en diepere betekenis. We zijn niet alleen kwetsbaar op straat, maar ook achter de computer en via onze telefoons. We zijn anoniem en tegelijkertijd weet men meer van ons dan we een paar jaar geleden hadden kunnen bedenken. En een nieuwe economie doet zijn intrede waarin een integrale waardebenadering en de draagkracht van de aarde en mensen het financiële winstdenken vervangen.

De politie verandert mee…

Het werken bij de politie verandert mee. De nieuwe economie brengt nieuwe criminaliteit en de politie reageert daarop. De politie moet NEXT GENERATION worden. Cybercrime vergt nieuwe opsporingsmethoden. Met zelflerende algoritmes worden fraudezaken en cold cases opgelost en voorspellende handhaving wordt de komende jaren business as usual. De nieuwe samenstelling van de maatschappij brengt nieuwe uitdagingen en spanningen met zich mee. De rol van de agent wordt steeds diverser maar ook steeds diffuser. De veranderende samenleving biedt ruimte en kansen om het ‘politie’ zijn opnieuw uit te vinden en te definiëren. Niet gedreven door handhaving, maar als bron van inspiratie voor de maatschappij.

En de huisvesting…?

Dat is de context waarbinnen de politie zoekt naar innovatieve oplossingen en concepten. Die huisvesting moet ondersteunend en toekomstbestendig zijn en de steeds vernieuwende rol van de politie in een veranderende samenleving kunnen omarmen. Een huiskamer met 24/7 faciliteiten. Soms transparant en soms gesloten. En altijd veilig en hufterproof. Het huisvestingsvraagstuk van de politie laat zich niet uitkleden tot één innovatie of één oplossing. Het vraagt om een integraal, nieuw perspectief op de werkomgeving van de politie. Een perspectief waarin dienstbaarheid en dienstverlening, ondersteund door nieuwe technologische middelen een plek krijgen in een flexibel huisvestingsconcept.

 

De uitdagingen liggen in de nieuwe maatschappij en de nieuwe economie. En de oplossingen ook!

 

Een plek… En een samenwerking!

De uitdaging is om het politiewerk van de toekomst te versterken. En daarbij alle mogelijke middelen (inclusief de huisvesting) in te zetten. Wij willen dat met de politie aanpakken. Integraal en duurzaam. Met gebruikmaking van alle waardevolle innovaties uit deze challenge. In een proces waarin snelheid, creativiteit en zorgvuldigheid samenkomen. Wij (het Red Team) bieden de politie (het Blue Team) comfort in dit proces, door onze expertise en netwerk in te zetten. The NEXT Agency is een plek (een politiebureau) gecombineerd met een nieuw soort samenwerking die innovaties test en bundelt, met als resultaat een toekomstbestendig politiebureau.

 

De maatschappij verandert, de politie verandert en de huisvesting verandert mee

De maatschappij verandert, de politie verandert en de huisvesting verandert mee

HOW & WHAT?

Hoe werkt The NEXT Agency en wat gaan we doen?

Een andere dag dan alle andere

Ik was vandaag op straat. Doordat ik bij een overtreding of aangifte op mijn device nog maar enkele simpele keuzes hoef te maken (vooraf ingestelde essentiële data zijn immers nog nodig voor de verwerking in het centrale politiesysteem) had ik tijd voor een educatief gesprek met wat wijkbewoners. Heerlijk toch? Wanneer ik aankom bij mijn teambureau of politiepost (The NEXT Agency) signaleert mijn device dat ik er aan kom. Ik krijg een parkeerplek aangewezen. De deur gaat door middel van herkenning van mijn gezicht open. Als ik binnenloop wordt aangegeven waar ik mijn teamleden kan vinden. Ook krijg ik informatie over mijn agenda van de dag, de actuele taken en de veiligheidsissues. Mijn device combineert taken en afspraken met mijn stemming. Vandaag vraagt mijn werkdag om rust en overdenking en is een plek bij een goed luisterende en begripvolle collega net even beter. The NEXT Agency herkent dit en vertaalt het voor me naar een comfortabele werkplek. Zo presteer ik beter en voel ik me prettiger.

De werkomgeving verandert mee

Zo zou het kunnen zijn. En om dit mogelijk te maken, is eigenlijk alles al voorhanden. De apps, technieken en devices waarmee dit kan, bestaan al. Er zijn producten en methoden om adaptief, gezond, duurzaam, waardevol en toekomstbestendig te kunnen bouwen. We hebben die ook zelf ontwikkeld. En er zullen verschillende toe te passen ideeën uit de challenge komen. Al deze kennis gaan wij dus combineren, integreren en toepassen in The NEXT Agency. En de omgeving, de werkplek, het gebouw… die passen we erop aan. Die verandert in de toekomst mee met de groei van technologische mogelijkheden en met veranderende maatschappelijke wensen. Deze ondersteunen samen met de technieken de politie zodat zij het werk op de best denkbare manier nu en in de toekomst kan uitvoeren.

 

User Centered Design Thinking

Vertrekpunt voor The NEXT Agency is de gebruiker. Dat zijn de mensen die er werken. En de bezoekers. Het politiebureau moet altijd voldoen aan hun wensen. De omgeving moet gastvrij zijn, prettig aanvoelen, veilig zijn, effectiviteit en groei bevorderen, troost bieden, inspiratie geven. En vaak dat alles tegelijkertijd. Dat vraagt om een samenspel van persoonlijke diensten, slim gebruik van technologische hulpmiddelen en een flexibele omgeving. Dat gaan we ontwikkelen. Met de gebruikers brengen we in design sprints de opgaven in kaart en ontwerpen we de oplossingen die we gaan testen, valideren en opschalen. Met onze procesvaardigheden en onze inhoudelijke kennis van slimme diensten, slimme technologie en slim bouwen.

 

The NEXT Agency: services+tech+environment

The NEXT Agency: services+tech+environment

Het best denkbare politiebureau… Binnen een jaar!

Waar dat toe leidt? Het best denkbare politiebureau. Binnen een jaar! En binnen drie maanden operationeel. Daarbij gaan we ook de oogst van de challenge benutten. En jullie ervaringen. En onze eigen inzichten. En binnen een jaar hebben we dat samen ontwikkeld tot de nu best denkbare werkomgeving! En al gedurende dat jaar benutten we de kennis – en concrete producten, diensten, technologieën en bouwmodules – ook in andere politiebureaus. En na dat jaar ontwikkelt het zich verder. In de diepte en de breedte. The NEXT Agency is snel praktisch toegepast en nooit af.

Innovatie moet je gewoon een plek geven. Letterlijk.

WHO?

Powered by... You! And us!

In The NEXT Agency werken een Blue Team en een Red Team nauw samen. 

Blue Team

De dragers van The NEXT Agency zijn de agenten zelf. Niemand is beter in staat zijn eigen omgeving vorm te geven en verandering begint van binnenuit. Voor iedere opgave wordt een Blue Team gevormd passend bij de opgave. Het Blue Team reageert op oplossingen, draagt proactief issues aan, brainstormt over opties, maakt expliciet wat impliciet is, zorgt voor inbedding in de organisatie en is de link tussen Politie en R&D.

Red Team

Maar verandering vraagt ook om comfort. Dat bieden wij. Wij vormen een beproefde samenwerking van de beste conceptontwikkelaars, dienstverleners en technologie- en bouwexperts. Wij vertalen de opgaven van de politie voortdurend naar nieuwe oplossingen, maken bestaande oplossingen toepasbaar en zoeken samen met de markt naar vernieuwing en haalbaarheid. Wij zijn het Red Team dat het Blue team ondersteunt in haar vernieuwing. Wij luisteren, dagen uit, analyseren en toetsen. En daarbij benutten we onze ervaring en waar relevant ons uitgebreide netwerk van bouwers, ontwikkelaars, producenten, innovatoren en ontwerpers.

TEAM

Asito
Asito

Innovatieve facilitair dienstverlener die voorop loopt in gastvrijheid, technologie en inclusiviteit. Asito faciliteert verbinding, onder meer met service design thinking.

Website Asito
BLOC
BLOC

Ontwikkelaar van radicale projecten. Initiatiefnemer van grensverleggende werkomgevingen als The Dutch Mountains. En van het eerste CO2 Smart Grid ter wereld.

Website BLOC
CGI
CGI

CGI biedt innovatieve toepassingen voor gebouwen, mobiliteit en data-analytics. Begeleidt de ontwikkeling van organisaties en applicaties, o.m. met Agile en Devops methodieken.

Website CGI
Off Road Innovations
Off Road Innovations

Off Road Innovations is een creatieve bouw-disruptor die helpt te innoveren vanuit hun eigen kracht. En vanuit een stevige visie op bouwen! Met bronkennis van het SlimBouwen.

Website Off Road Innovations

En vele anderen…

Wij werken graag samen! Niet alleen met de politie en met elkaar. Ook met de ontwikkelaars van andere innovaties die uit de Innovatie Challenge zijn gekomen. En met ons eigen netwerk. Zoals met Studio Rap, die ons willen helpen met het realtime 3D printen van omgevingen. En met Consumatics, die met onder meer licht, kleuren en communicatie ook het onbewuste weten te prikkelen.

Inspiratie

Drie radicaal andere 'omgevingen' die volledig draaien om de gebruiker.

In The Dutch Mountains, Het Dorp en The Gallery staat de gebruiker volstrekt centraal. De gebouwen en business modellen worden er volstrekt anders benaderd. Het zijn daardoor vernieuwende en radicaal duurzame projecten die nu volop in ontwikkeling zijn en waarbij diensten en technologie faciliteren bij het oplossen van huisvestingsvraagstukken. Wij worden er dagelijks door geïnspireerd! Het zijn deze referenties die we actief  in willen zetten om van The NEXT Agency de best denkbare werkomgeving te maken.

Inspiratie

The Dutch Mountains (Brainport Eindhoven)
The Dutch Mountains (Brainport Eindhoven)

Verblijfs- en werklandschap dat de regio Eindhoven in 2020 gaat verrijken. Het grootste houten gebouw ter wereld (waardoor je feitelijk werkt in een CO2 opslagplaats). Supercirculair en hyper-geavanceerd. Volledig 'as a service' en daardoor niet alleen flexibel maar ook 'upgradeable'.

The Dutch Mountains
Het Dorp (Arnhem)
Het Dorp (Arnhem)

Transformatie van de bekendste woongemeenschap voor mensen met een beperking tot een superslimme en -gezonde leefomgeving, waarin de bewoners door middel van technologische hulpmiddelen zoveel mogelijk zelfstandigheid terugkrijgen.

Het Dorp Vernieuwt
The Gallery (UT Campus Enschede)
The Gallery (UT Campus Enschede)

Transformatie van een bestaand complex tot een aantrekkelijk, open, innovatief en inspirerend poortgebouw van de universiteitscampus, op het raakvlak van de academische en ondernemende wereld.

The Gallery fase II

Call to action!

Wat vragen we van jullie?

Zoals gezegd… Deze innovatiechallenge gaat veel waardevolle ideeën genereren. Waarschijnlijk zoveel dat het zonde is om een kleine selectie te maken en al die andere ideeën niet te benutten. Wij stellen daarom voor om een ontwikkelomgeving (en een ontwikkelende omgeving) te creëren waarin alle innovaties samen kunnen komen. Wij (Red Team) ontwikkelen samen met jullie (Blue Team) het nieuwe agentschap: The NEXT Agency.

Het enige dat we nodig hebben is een locatie. Een politiebureau. Dat transformeren we tot het living lab waarin we samen alle écht waardevolle innovaties uit deze challenge toepassen en doorontwikkelen. Binnen een paar maanden functioneert het. Nieuwe ruimtes worden hier vormgegeven en uitgeprobeerd. Het nieuwe werk wordt hier ontwikkeld en werkmethodes van de toekomst worden hier geoefend. De omgang met nieuwe technologie wordt hier geleerd. De veranderende rol van de agenten krijgt van hieruit vorm. En alles wat in The Next Agency wordt ontwikkeld, wordt binnen een jaar in andere bureaus toegepast. The NEXT Agency is het begin van een ‘grid’ van toekomstbestendige en dus flexibele politiebureaus. Een permanente bètaversie en duurzame oplossing voor de grootste uitdaging van de politie, want The NEXT Agency is continu in beweging en wordt voortdurend beter.

Geef ons een mooie plek. En ambitieuze mensen. And find out what’s next!

 

Oh ja… En deze website, die bouwen we met jullie om tot een online portal waar we alle kennis van The NEXT Agency delen met de gehele organisatie. 

Geef groei een plek. In The NEXT Agency!