Bloc
The Gallery 2

The Gallery 2

De Universiteit Twente en BLOC starten de transformatie van het entreegebouw op de universiteitscampus tot een bruisende ontmoetings- en ontwikkelplaats.

Lees meer

Poort van de Campus

Een bestaand gebouw transformeren tot een energieleverend, flexibel en intelligent complex. En daarmee een nieuwe poort realiseren voor de universiteitscampus, waarin de academische en ondernemende wereld elkaar ontmoeten. Dat is in het kort The Gallery Fase 2.

Van vrijdenken tot realiseren

The Gallery is een groot complex bij de entree van de Campus van de Universiteit Twente. Het eerste deel van The Gallery is door de Universiteit Twente al tot een eerste ‘ecosysteem’ getransformeerd waarin start-ups hun business kunnen versnellen. Nu start de ontwikkeling van The Gallery 2. Dat moet een dynamische ontmoetingsplek worden waar bedrijven, mensen en ideeën tot bloei kunnen komen. Een aantrekkelijk, open, innovatief en inspirerend poortgebouw op het raakvlak van de academische en ondernemende wereld.

The Gallery 2 - Aerial view (© BLOC Design)

The Gallery 2 - Aerial view (© BLOC Design)

Het proces is in 2017 al afgetrapt, onder meer met een Freethinking Day – begeleid door Kloos2 en BLOC – die tot veel bruisende ideeën heeft geleid. Deze ideeën zijn verwerkt in een inspiratiedocument, dat de basis vormt voor een duurzaam concept voor The Gallery 2. Samen met BLOC wil de Universiteit Twente dit concept nu tot ontwikkeling brengen. In een design sprint van enkele maanden werken we het concept verder uit en vertalen we het naar een eerste ontwerp en een value case. Bovendien werken we aan een community van organisaties die in de ontwikkeling of de exploitatie van The Gallery 2 een rol willen vervullen.

De ambities voor The Gallery 2 zijn op alle fronten hoog. Het moet een geweldige werk-, ontwikkel-, innovatie- en leeromgeving worden met voortdurende interactie tussen studenten, start-ups, corporates en kennisdragers. Bovendien moet het een zeer duurzame (energieplus!), intelligente, dynamische en toekomstbestendige omgeving worden die met de tijd én de veranderende behoeftes van die tijd kan meebewegen. Uiterlijk 2020 moet The Gallery 2 worden geopend. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lennart Graaff via lennart@bloc.nl

The Gallery 2 - Street view (© BLOC Design)

The Gallery 2 - Street view (© BLOC Design)