Bloc
Gebieden

Gebieden

Stedelijke en aan de stad verbonden gebieden zijn de plekken waar vele moderne vraagstukken samenkomen. BLOC ziet hierin de uitdaging om in een integraal en spannend proces de vele stakeholders mee te nemen en zo gezonde en inclusieve gebiedsontwikkeling te versnellen!

BLOC helpt overheden én lokale stakeholders met een nieuwe visie op een gebied of regio, het daarbij passende concept en zorgt voor commitment voor de gebiedsontwikkeling bij publieke, private en maatschappelijke partners.

Hoe wij kunnen helpen

Wij helpen overheden en bedrijven om tot toekomstbestendige ontwikkelstrategieën voor gebieden te komen. Daarbij zijn we inzetbaar voor proces- en programmamanagement en voor het organiseren van de benodigde investeringen.

 

Hoe we naar gebiedsontwikkeling kijken 

BLOC kijkt integraal naar gebiedsontwikkeling. De wereld is in beweging en steden bewegen mee. Omdat de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven binnen de stad steeds complexer en diverser worden, is integraal denken en handelen onontbeerlijk. De vele ontwikkelingen die zowel kansen als bedreigingen brengen, houden zich immers niet aan hokjes. De stad staat ook niet op zichzelf. De dynamiek in de regio heeft invloed op het binnenstedelijk wonen en werken. Vraagstukken op het gebied van klimaat, infrastructuur, demografie, economie, vrijetijd, toerisme: in de stad komen ze samen.

Integrale gebiedsontwikkeling gaat niet alleen over de onderwerpen die worden aangepakt. De brede diversiteit aan stakeholders nemen we mee in planvorming en uitvoering. Dat doen we door samen in een effectief én leuk proces aan een gezamenlijke visie te werken die aan ieders belangen recht doet en ambities versnelt.

Inclusieve steden en wijken 

Een grote opgave voor de hedendaagse steden is het ontwerpen en ontwikkelen van inclusieve wijken. BLOC heeft daarvoor een toolbox en stappenplan ontwikkeld. Met slimme ingrepen bevorderen we contact en connectie in de wijk. Op microniveau gaat dat om groene hofjes, fijne plinten en slim straatmeubilair. Op macroniveau zorgt dat voor minder gentrificatie, minder zorgkosten, meer cohesie en een meer weerbare samenleving. Samen met gemeenten en bewoners werken we zo aan de inclusieve stad: inclusiv(c)ity.       

 

Een slimme gebiedsontwikkeling doet recht aan de ambities van de gebruikers én de ontwikkelingen van deze tijd.

Showcases

Kinderdijk
Kinderdijk

We stelden de toekomst van dit UNESCO-Werelderfgoed veilig met eengebiedsgerichte aanpak. Het nieuwe ontwikkel- en exploitatiemodel van Kinderdijk geldt als voorbeeld voor andere (wereld)erfgoedsites.

Lees meer
Marineterrein
Marineterrein

We begeleiden de community en het projectbureau Marineterrein bij het vormgeven van het nieuwe werken én leven in haar unieke testgebied.

Lees meer
Floriade Expo
Floriade Expo

We bouwden het Expoconcept voor de Floriade 2022 als een inspirerend voorbeeld van wat de tuinbouw de stad kan bieden. Dit alles in het licht van Growing Green Cities.

Lees meer
Het Nieuwe Dorp
Het Nieuwe Dorp

Het Dorp, sinds 1962 de bekendste en meest innovatieve woongemeenschap voor mensen met een beperking, wordt drastisch gemoderniseerd. Met meer dan 50 jaar innovatieve ervaring wordt Het Dorp omgevormd naar een superslimme en gezonde leefomgeving.

Lees meer
Apeldoorn
Apeldoorn

BLOC vergroent met zeven andere organisaties de entree van de hoofdstad van de Veluwe. Samen met deze Apeldoornse local heroes bouwen we een open-source voorbeeld van het vergroenen van onze steden.

Lees meer
Inclusiv(c)ity Londen
Inclusiv(c)ity Londen

Dit plan voor Londen draagt bij aan een stad waar zowel nieuwe als oorspronkelijke bewoners profiteren van de stedelijke ontwikkeling in de wereldstad. Dit moet leiden tot een meer inclusieve stad: inclusiv(c)ity.

Lees meer
Ambitieuze stakeholders en snelle ontwikkelingen vragen om een wervende en originele aanpak.

Wat we bouwen om projecten te versnellen:

Ontwikkelvisie: we bouwen in een effectieve en onderhoudende designsprint een gedragen visie, waarmee de basis wordt gelegd voor een concreet uitvoeringsconcept en/of  businessplan

GebiedsaanpakWe begeleiden het proces tijdens de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling door als een buitenboordmotor de belangen van de verschillende stakeholders en de benodigde financiële middelen bij elkaar te brengen.

InvesteringsagendaWe zorgen voor een aanpak die leidt tot concrete opgaven en projecten, passend bij de ambities van de regio en de betrokken stakeholders. Tijdens het proces zorgen we ook voor het ophalen van de benodigde financiële middelen zodat de uitvoering realistisch en haalbaar wordt.

Meer informatie? Contacteer Fred of Ruben!

Gebouwen
Gebouwen

We ontwikkelen en managen gebouwen waarbij de gebruikers centraal staan en die gezond, circulair, smart en flexibel zijn.

Lees meer
Mobiliteit
Mobiliteit

We zorgen voor schone en slimme mobiliteit als een verbindende factor binnen de stad en tussen stad en regio.

Lees meer
Homepage
Homepage

Terug naar de Homepage.

Ga terug