Bloc
Academy Het Dorp

Academy Het Dorp

BLOC ontwikkelde eind 2015 de strategie die leidde tot de oprichting van de Academy Het Dorp en bereidde in 2016 de Health Deal voor.

Lees meer

Healing environment

Het Dorp, sinds 1962 de bekendste en meest innovatieve woongemeenschap voor mensen met een beperking, wordt drastisch gemoderniseerd. Met meer dan 50 jaar innovatieve ervaring wordt Het Dorp omgevormd naar een superslimme en -gezonde leefomgeving.

Independent living

Waar in de jaren ’60 de gebouwde omgeving centraal stond, vraagt de moderne tijdsgeest om een andere benadering. Het Dorp wil opnieuw het icoon van de toekomst zijn, waar mensen (met en zonder beperking) wonen in een gezonde leefomgeving, tot stand gebracht door slimme technologie. Met de vernieuwing van Het Dorp wil Siza optimaal inspelen op de veranderingen in de gezondheidszorg en maatschappij. In die transitie vervult Het Dorp al lang de rol van voorloper. In Het Dorp is door de jaren al veel ervaring en een leidende kennispositie opgebouwd ten aanzien van zelfstandig wonen in een gezonde en duurzame omgeving voor mensen met een ernstige beperking. En dat valt op: allerlei organisaties doen al mee aan de ontwikkeling en nog meer organisaties willen graag meedoen. Dat biedt kansen om de ambities nu in volle omvang waar te maken.

Ontwerp: DoepelStrijkers, Rotterdam

Ontwerp: DoepelStrijkers, Rotterdam
Het Dorp: the future of healthcare

De ambitie is hoog: een transformatie tot de slimste, gezondste omgeving denkbaar, tot een (inter)nationaal voorbeeld. Daarbij worden drie werelden samengebracht: gezondheid, technologie en gebiedsontwikkeling. Juist op de overlap en verbinding tussen die werelden komt vanuit een open samenwerking innovatie tot stand die voor alle betrokkenen waardevol is. Tegelijkertijd worden nieuwe financierings- en verdienmodellen voor de zorg worden ontwikkeld.

In de Academy Het Dorp werken innovatieve partijen met elkaar samen om de ambities te realiseren. De veranderingen worden uitgevoerd door bewoners, professionals, wetenschap en bedrijven. Het is een ontwikkeling die zowel smart als slow is. Het gaat om een grote ruimtelijke en technologische verandering die stap voor stap – smart and slow – wordt uitgevoerd. Behapbaar voor bewoners, professionals en omwonenden.

De vernieuwing van Het Dorp wordt daarmee de lerende omgeving voor bijvoorbeeld healing environment, active housing en healthcare development. De uitdaging is een lerend systeem te ontwikkelen van mensen, sensoren, software en hardware in de gebouwen en de omgeving waaruit patronen ontstaan, herkend worden en het ecosysteem ondersteunen en verbeteren. Door deze herkenning en ondersteuning kan de cliënt gemakkelijker zijn leven organiseren en beter inspelen op de eigen veranderende of wisselende vraag. Met het verzamelen van de data kan het systeem bovendien worden geoptimaliseerd, gericht op regeneratie, en dienen ter ondersteuning van de (zorg)interventie van de professional of mantelzorger. In het design en gebruik van de innovaties staat de gebruiker centraal (user-centred design).

In 2016 bereidde BLOC de Health Deal Het Dorp voor: een bijzondere, brede publiek-private samenwerking. Het doel van de Health Deal Academy Het Dorp is om producten te ontwikkelen die mensen in staat stellen om meer zelf te organiseren en minder afhankelijk te zijn van zorg. Lees hier meer over de Health Deal Het Dorp

Bij de ontwikkeling van Het Nieuwe Dorp staat de zorggebruiker echt centraal