Bloc
Mobiliteit

Mobiliteit

Toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling kan niet zonder een integraal en duurzaam vervoers- en mobiliteitsconcept. Hierbij staat de gebruiker centraal.

Mobiliteit is vaak het sluitstuk van stedelijke ontwikkeling of kent een afzonderlijk plannings- en uitvoeringstraject. BLOC streeft ernaar om concepten voor gebouw- en gebiedsontwikkeling te verbinden en te integreren met de gevraagde mobiliteit. En omgekeerd!  

Hoe wij kunnen helpen

Wij helpen overheden en bedrijven om tot nieuwe mobiliteitsconcepten te komen en om mobiliteitsoplossingen te koppelen aan stads- en gebiedsontwikkeling. Daarbij zijn we inzetbaar voor proces- en programmamanagement en voor het organiseren van de benodigde investeringen.

 

Hoe we naar mobiliteit kijken

Steden groeien, de bevolkingssamenstelling verandert, technologische mogelijkheden groeien exponentieel en de deeleconomie doet steeds meer haar intrede. De verkeersdruk op onze infrastructuur blijft stijgen, maar de druk op het ruimtegebruik stijgt ook: steeds meer belangen ‘strijden’ om dezelfde vierkante meter. Er zit dus een maximum aan het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Waar dat maximum precies ligt is (nog) niet bekend. Dus hebben we nieuwe oplossingen nodig 

Binnen die context ontwikkelt BLOC nieuwe mobiliteitsconcepten en legt verbindingen tussen steden onderling en tussen de stad en de omliggende regio.

Bij de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen kijken wij naar combinaties van vernieuwende en duurzame vervoersmiddelen, die we samen met publieke én private stakeholders realiseren voor verschillende gebruikersgroepen. We werken aan gedragen en haalbare totaalconcepten, die steunen op een gezond business- en financieringsmodel. We werken altijd aan mobiliteit als onderdeel van een groter ruimtelijk geheel.

We werken altijd aan mobiliteit als onderdeel van een groter ruimtelijk geheel, zodat het letterlijk en figuurlijk verbindt en versnelt.

Showcases

Ontsluiting Hofmansplaat - De Biesbosch
Ontsluiting Hofmansplaat - De Biesbosch

BLOC gaat aan de slag met het verder ontsluiten van de Hofmansplaat door recreatie en natuur met elkaar te verbinden.

Lees meer
Haalbaarheidsstudie personenvervoer over water, Markermeer/IJsselmeer
Haalbaarheidsstudie personenvervoer over water, Markermeer/IJsselmeer

We initieerden en bouwden een veelbelovende haalbaarheidsstudie voor schoon en snel vervoer over water in deze veelzijdige regio.

Lees meer
Maximum Green Mobility, Floriade 2022
Maximum Green Mobility, Floriade 2022

BLOC bouwt een emissievrij vervoersconcept voor dit evenement met twee miljoen bezoekers, zodat het recht doet aan de ambitie van het evenement.

Lees meer
SMARD
SMARD

BLOC voerde een knelpuntenanalyse uit voor het openbaar vervoer in de Metropool Regio Rotterdam - Den Haag.

Lees meer
Waterbus Rotterdam - Rijnmond
Waterbus Rotterdam - Rijnmond

BLOC had een belangrijke rol in de doorontwikkeling van deze gewaardeerde vorm van vervoer in de regio.

Lees meer
Marker Wadden
Marker Wadden

BLOC verzorgde een businesscase voor het ontsluiten van deze nieuwe recreatieve bestemming.

Lees meer
Heineken Mobility Hub
Heineken Mobility Hub

BLOC onderzocht in het kader van de herontwikkeling van het kantoor van HEINEKEN een net zo innovatieve mobiliteitsaanpak.

Lees meer
Visitormanagement Werelderfgoed Kinderdijk
Visitormanagement Werelderfgoed Kinderdijk

BLOC verzorgde een slimme systematiek voor de bezoekers van dit populaire UNESCO Werelderfgoed.

Lees meer
Vervoer is een integraal onderdeel van jouw dag. Daarom benaderen we het ook zo in ontwikkelingen.

Wat we bouwen om projecten te versnellen:

Mobiliteitsconcept: We ontwikkelen, waar mogelijk in samenhang met een bredere gebiedsvisie, een totaalconcept voor alle vervoersstromen. Dit kunnen we ook doen in een kleinere variant in vorm van een ‘sprint’. 

Businesscase: We brengen alle financiële haken en ogen van een bepaalde oplossing in beeld, zodat gedegen beslissingen kunnen worden genomen. 

Haalbaarheidsstudie: We brengen alle praktische onderdelen van de implementatie van een bepaald systeem in beeld. 

Implementatie: We begeleiden de uitvoering, implementatie en financiering van een oplossing of een systeem van meerdere oplossingen. 

Ontwikkeling: Als risicodragende partij organiseren we een totaaloplossing voor de vervoersvraag in een gebied. 

Meer informatie? Contacteer Fred of Marieke!

Fred Witte

Fred Witte

gebieden
gebieden

We laten private en publieke belangen samenkomen in concrete stappen richting de stad van de toekomst

Lees meer
gebouwen
gebouwen

We ontwikkelen en managen gebouwen waarbij de gebruikers centraal staan en die gezond, circulair, smart en flexibel zijn.

Lees meer
homepage
homepage

Terug naar de homepage.

Ga terug