Bloc
Veerverbinding Marker Wadden

Marker Wadden

Een robuuste, professionele en toekomstbestendige veerverbinding tussen Lelystad en de Markerwadden

Lees meer

De Marker Wadden is een uniek project dat bijdraagt aan het natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand, klei en slib uit de bodem van het Markermeer. Het eerste eiland van Marker Wadden is open voor publiek! De eilanden zijn nog in aanleg, maar het Haveneiland is sinds 8 september 2018 al toegankelijk voor het publiek. Een natuurparadijs waar bezoekers kunnen genieten van een nieuw strand, nieuwe wandelpaden en nieuwe vogelkijkplekken. Natuurmonumenten, de beheerder van de Markerwadden, verwacht dat de groei van het aantal bezoekers in de komende jaren kan oplopen tot wel 300.000 bezoekers. Goede voorzieningen en een goede ontsluiting op en van het eiland zijn dan wel vereist.

De haven van Marker Wadden is de plek waar je met de boot op de Marker Wadden aankomt. Het is momenteel een natuurhaven, geschikt voor aanleg van particuliere boten en charters. Op dit moment is er nog geen reguliere veerdienst; daar wordt nog aan gewerkt. De haven is wel bereikbaar met eigen boot en er zijn diverse charters die tochten naar de Marker Wadden aanbieden.

Chartersteiger haven Marker Wadden

Chartersteiger haven Marker Wadden
Focus:
een robuuste, professionele en toekomstbestendige veerverbinding tussen Lelystad en de Markerwadden

De Gemeente Lelystad en Natuurmonumenten hebben BLOC begin 2019 de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken voor een veerverbinding tussen Lelystad en het eerste eiland van de Marker Wadden. Op 23 juli zijn deze resultaten gepresenteerd. Hierin is uiteengezet onder welke voorwaarden een dergelijke veerdienst geoperationaliseerd kan worden. Daarbij zijn de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, het mogelijk in te zetten schip met bijbehorende financiële businesscase, de exploitatiemogelijkheden (in verschillende scenario’s), de marktpotentie en een eerste marktconsultatie van mogelijke exploitanten toegelicht en besproken.

Belangrijkste conclusie is dat een professionele en frequente veerdienst met nautisch en commercieel bijpassend schip mogelijk is. Tegelijkertijd is er op een aantal bovenstaande zaken nog verdere uitwerking noodzakelijk, is een belangrijke vraag of de exploitatie van de veerdienst vanuit een ov- concessie of op basis van een commerciële exploitatie gevoerd moet worden nog niet beantwoord, is een verdere en uitgebreidere marktconsultatie noodzakelijk en moet een definitief antwoord worden gegeven op de vragen met welk schip, wanneer en onder welke (financiële) voorwaarden gevaren kan gaan worden. Dit om tot definitieve besluitvorming en vervolgstappen te komen. Daarom heeft de gemeente Lelystad aan BLOC gevraagd hierop in de het najaar de noodzakelijke input te organiseren. Oftewel:

To be continued!

Curious? Contact one of us!