Inclusiv(c)ity

Dit plan voor Londen van Marieke de Bode (BLOC) zal bijdragen aan een stad waar zowel nieuwe als oorspronkelijke bewoners zullen profiteren van de stedelijke ontwikkeling in de wereldstad. Dit moet leiden tot een meer inclusieve stad: inclusiv(c)ity.

Inclusieve stadsontwikkeling moet verdringingsprocessen in nieuwbouwwijken tot een minimum beperken.

Inclusieve stadsontwikkeling moet verdringingsprocessen in nieuwbouwwijken tot een minimum beperken.

Door zijn wereldwijde economische aantrekkingskracht groeit Londen als nooit tevoren. En hoewel de verdeelde en mondiale stad streeft naar meer inclusiviteit in de stad, neemt de groei, revitalisering, herontwikkeling en vernieuwing in Londen momenteel de vorm aan van exclusieve stadsontwikkeling, beter bekend als gentrificatie. Deze gentrificatie wordt geïnitieerd en gefaciliteerd door de particuliere ontwikkelaar en de lokale overheid en zorgt ervoor dat de oorspronkelijke bewoners indirect uit hun buurt en uit de stad worden verdreven.

Om de ontheemding op te vangen wordt in dit onderzoek de ambitie neergelegd om de inclusiviteit in Londen te bevorderen en wordt onderzocht hoe deze inclusieve stedelijke ontwikkeling kan worden ondersteund in het Londense stedenbouwkundige systeem. Het onderzoek laat het complexe en solide planningsysteem van het Verenigd Koninkrijk intact en past zich aan het bestaande systeem aan door de strategie voor inclusieve stadsontwikkeling te implementeren in de vorm van beleid via een van de actoren; het maatschappelijk middenveld. Sinds de invoering van de Localism Act van 2011 heeft het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid om meer macht en invloed te krijgen in het stedelijke planningsproces dankzij Neighbourhood Planning. Deze ‘Neighbourhood Planning’ aanpak wordt verkend als instrument om inclusieve stedelijke ontwikkeling te implementeren in het Londense planningsysteem wat resulteert in een inclusieve afleiding van het ‘Neighbourhood Plan’; het ‘Inclusive Neighbourhood Plan’.

Het ‘Inclusive Neighbourhood Plan’┬ástimuleert inclusieve stadsontwikkeling in gebieden met een hoog risico op gentrificatie aan de hand van een gereedschapskist en een duidelijk en begrijpelijk stappenplan om een sneller en sterker ‘Inclusive Neighbourhood Plan’ te maken. Dit plan zal bijdragen aan een stad waar zowel nieuwe als oorspronkelijke bewoners zullen profiteren van de stedelijke ontwikkeling in de wereldstad en zal leiden tot een meer inclusieve stad: inclusiv(c)ity.

Lees meer op Medium