Bloc
Het nieuwe werken 1.5

Het nieuwe werken 1.5

BLOC begeleidt de community en het projectbureau Marineterrein bij het vormgeven van het nieuwe werken in en na de anderhalve meter samenleving.

Lees meer

Het Marineterrein is een unieke locatie in hartje Amsterdam.

Het terrein moet uiteindelijk een gemêleerd woon- en werkgebied worden, met allerlei culturele en maatschappelijke faciliteiten en voorzieningen. Op weg daar naartoe is het een test- en toepassingsgebied voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van wonen, werken en leren. Het Marineterrein is bovendien de thuisbasis geworden van verschillende organisaties die een actieve bijdrage leveren aan de toekomst van het gebied: van Smart City Amsterdam, AMS en Nemo tot IJsfontein en Codam. Het Marineterrein kent bovendien een levendige community van organisaties die er iedere dag werken.

Aanleiding

Door het COVID-19 virus is de transitie in het werken drastisch versneld. Dat hebben we vervat in een aantal uitgangspunten voor het nieuwe werken, in concrete handvatten voor corona-proof werken en in een concept voor buiten werken. Bovendien heeft Next Nature Network gewerkt aan een herpositionering van de werkomgeving van het Projectbureau. Samen hebben we het idee ontwikkeld om op basis van deze bouwstenen vorm te geven aan het Marineterrein als Living Lab voor het (nieuwe) werken, met verschillende projecten op verschillende plekken waar op vernieuwende manieren – binnen en buiten de bestaande gebouwen – wordt gewerkt, waar wordt getest en gemeten en waar nieuwe samenwerkingen ontstaan rond dit thema.

Startpunt

Om het Living Lab een duidelijk startpunt te geven heeft BLOC gezamenlijk met het Next Nature Network een kansenkaart gecreëerd. Op deze kansenkaart zijn kansrijke toekomstige projecten in beeld gebracht. Ook is een roadmap ontwikkeld met daarin een analyse, visie, aanpak, programma en fasering van het Living Lab voor het werken. Vervolgens is de kansenkaart, in samenwerking met de community, verder aangescherpt en worden ambassadeurs geworven voor de uitvoering. Dit leidt tot de start van het Living Lab in het najaar.

Vier Programmalijnen

Om de ambitie van het Marineterrein te kunnen concretiseren en uiteindelijk waar te maken, hebben we vier programmalijnen ontwikkeld. Door deze programmalijnen kunnen we richting geven aan de projecten.

1. Wellness and Safety
Gelukkige en gezonde mensen zijn aantoonbaar productiever en bereiken in hun werk betere resultaten. De werkplek vervult daarbij een significante rol. Een goede werkplek stimuleert beweging, brengt een goede gemoedstoestand teweeg en bevat elementen als groen en water.

2. Human Technology
Omdat technologie een steeds grotere rol in ons leven speelt, moeten we opzoek gaan naar balans. Met slimme technologieën kunnen we omgevingen creëren waar de mens centraal staat. Hierdoor vervaagt de barrière tussen on- en offline werken steeds meer zonder dat het menselijke aspect verloren gaat.

3. Experience
De ervaring van de ruimte om ons heen heeft invloed op hoe we ons voelen. Een ruimte kan stimuleren op het gebied van prestatie maar kan ook helpen in het ontspannen. Een stimulerende werplek heeft hele andere eigenschappen dan een ruimte die dient ter ontspanning.

4. Rhythm of …
Flexibiliteit is de key-factor richting toekomstbestendigheid. Radicale flexibiliteit zorgt ervoor dat een ruimte nooit overbodig is. Een ruimte of gebied dat flexibel is kan onze behoefte aan ritme op verschillende niveaus opvangen. Ruimtes worden meer gebruikt als ze gedurende dag verschillende functies kunnen huisvesten. Dit is flexibiliteit in het ritme van de dag.

Meer informatie? Contacteer Lennart of Jesse