Value based working met BLOC

BLOC werkt aan een herziening van de huisvestingstrategie van KPMG, aan het objectbeleid voor twee gebouwen van VRUMONA, en werkt bovendien aan een tijdelijke huisvestingsopgave van HEINEKEN. 

We combineren de principes van Value Based Working met die van Activity Based Working, zodat werkplekken volledig zijn afgestemd op het behouden en versterken van de bedrijfscultuur en het ondersteunen van nieuwe werkmethoden en samenwerkingsvormen. Dit kan op portefeuilleniveau voor partijen die werken op meerdere locaties, maar ook op objectniveau wanneer men dieper op een specifieke locatie in wil gaan. Hoe we in samenwerking met organisaties hun huisvestingsstrategieën onder de loep nemen en waarom we dat doen, beschrijven we in deze BLOCnote.

De werkomgeving verandert

De eerste aanleiding voor een kritische blik op de huisvesting is de algemene beweging richting een werkomgeving die steeds minder kantoorgebonden wordt door digitalisering en globalisering. Het ene moment heb je een online meeting met iemand uit het buitenland, het volgende moment heb je een afspraak met een relatie om samen te werken in het grand café om de hoek. De tweede en meer urgente aanleiding is de acceleratie die de huidige coronapandemie deze ontwikkeling geeft, want door het reis- en kantoorverbod is er een totaal nieuwe werksituatie ontstaan. Thuiswerken werd de (verplichte) standaard; de uiterst vreemde, maar harde realiteit.

Uit de eerste coronagolf en bijbehorende lockdown kwamen echter verassende positieve bevindingen naar voren: thuiswerken kan heel goed en het bevalt. Individuele en geconcentreerde werkzaamheden kunnen thuis goed uitgevoerd worden, reistijd en files zijn geen issues meer, werkdagen worden flexibel ingedeeld en er wordt middels digitale tools op een effectieve wijze vergaderd. Dit brengt een veranderende visie op werken met zich mee. Ook na de pandemie zullen we thuis blijven werken, al zal het niet zo intensief zijn als de huidige vijf dagen per week. Twee dagen thuis, drie dagen op kantoor, lijkt een plausibele verhouding. Dit vraagt om een aanpassing van het kantoorgebruik. Bedrijven bekijken Activity Based Working (ABW) met toegenomen interesse: richt de werkplek zodanig in, dat het de gewenste ‘werkactiviteiten’ optimaal faciliteert. De thuiswerkplek als concentratieplek, het fysieke kantoor om samenwerking te stimuleren.

De tweede coronagolf toont echter de keerzijde van thuiswerken. De tweede lockdown en verscherpte maatregelen maken pijnlijk duidelijk dat de mens een sociaal dier is. Er heerst een collectief gevoel van mineur. Waar we bij de eerste golf nog zoiets hadden van: “We slaan ons er doorheen!” is de leus “Het duurt te lang…” nu meer van toepassing. We missen sociaal contact. Werknemers krijgen steeds meer een gevoel van eenzaamheid en de digitale ontmoetingen blijken geen volwaardige vervanging van een real-life babbeltje. Informele gesprekken vinden nauwelijks plaats, we ontberen spontane ontmoetingen en de gebruikelijke grappen en grollen van de werkvloer lijken passé. Tel daar bovendien nog maar het lesgeven aan je kinderen en de moeilijkere scheiding tussen werk en privé bij op, en de drang naar de werkplek buitenshuis is compleet.

Het kantoor als cultuurdrager

Deze positieve en negatieve ontwikkelingen zorgen voor een veranderd perspectief op het gebruik van kantoren. Een kantoor moet nog meer een sociale functie vervullen en als ontmoetingscentrum fungeren voor werknemers. We willen brainstormen met collega’s en in teamverband knallen om een deadline te halen. Gezelligheid, teamspirit en het voelen van de bedrijfscultuur blijken fundamentele behoeften. Deze bedrijfscultuur zit hem in gezamenlijk gedragen omgangsvormen, normen, waarden en handelen. Deze aarden nu eenmaal sterker als je fysiek samen bent in een ruimte; helemaal als die ingericht is in de huisstijl van je merk.

Organisaties die de principes van Value Based Working (VBW) reeds voor corona omarmd hadden, hebben nu minder moeite hun bedrijfscultuur vast te houden. Value Based Organisations (VBO) hebben een missie, visie en een maatschappelijke drijfveer die hun werknemers inspireert. Daarbij zorgen heldere bedrijfswaarden ervoor dat de juiste werknemers worden aangetrokken en behouden. De bedrijfscultuur is dus gebaseerd op waarden die overeenkomen met de persoonlijke waarden van werknemers. Dit zorgt voor een hechte sociale cohesie. Door het nastreven van dezelfde doelen en waarden ervaren we immers een collectieve verbondenheid, ook al zijn we fysiek gescheiden. De sociale en cultuur ondersteunende functie van het kantoor wordt, nu we post-corona korter en fysiek minder vaak samenkomen, nóg essentiëler. Wanneer we inderdaad naar een werkelijkheid toe gaan waarin we maar een paar dagen het fysieke kantoor opzoeken, moet de werkomgeving een meerwaarde zijn en het sociale aspect stimuleren. Ontwikkel ruimtes waar ontmoeting, samenwerking en creativiteit gefaciliteerd wordt. Waar de cultuur van de organisatie naar voren komt, waar men geïnspireerd wordt in lijn met deze normen en waarden te werken, en waar sociale verbondenheid geen bijvangst, maar hoofdzaak is.

Ontwikkel een kantoor waar sociale verbondenheid geen bijvangst, maar hoofdzaak is.

Lockdown biedt momentum

Deze ontwikkelingen zorgen voor momentum om de werkomgeving aan te pakken. Momentum om een ander perspectief op werken te ontwikkelen, namelijk een werkplekconcept gebaseerd op Activity Based en Value Based Working. In deze tussenfase (voordat de kantoren weer ‘regulier’ gebruikt gaan worden) ontstaat ruimte voor bedrijven om onderzoek te doen. Hoe willen we na deze periode in de maatschappij staan? Wat willen we nu echt betekenen voor onze klanten en werknemers? Wat zijn de daarbij passende werkmethoden? Op welke plekken moeten we nu echt fysiek kantoor houden?  Wat zijn nu de echte werkplekbehoeften van onze werknemers op kantoor, bij de klant, thuis of elders? Door middel van het herijken van de huisvestingstrategie en het werkplekconcept tijdens deze thuiswerksituatie en lockdown, kan de werkomgeving klaargemaakt worden, voordat het fysieke kantoor zijn deuren heropent. Een sterke voorbereiding nu, zorgt voor de vliegende start van straks.

BLOC geeft huisvestingsadvies

BLOC werkt volgens het model ‘vastgoed als bedrijfsmiddel’ van BLOC-partner Jan van Zuijlen. Deze aanpak is onderverdeeld in vier stappen:

1. Een inventarisatie van de bedrijfscultuur, missie, visie, strategie, structuur en het primaire proces 

2. Het neerzetten van een toekomstvisie en vastgoedfocus, de bijbehorende huisvestingstrategie en het werkplekconcept post-corona;

3. Inzicht geven in de te nemen stappen richting de gewenste nieuwe situatie per locatie;

4. Komen tot een helder plan van aanpak voor implementatie.

Resultaat: de nieuwe huisvestingsstrategie, samengebundeld in een overzichtelijk directieverslag.

Waar met name op in wordt gegaan is de bewustwording binnen de strategische top van het bedrijf, dat vastgoed echt een bedrijfsmiddel is dat ingezet kan worden om de bedrijfsfilosofie en het bedrijfsresultaat optimaal te ondersteunen. Sleutel daarbij is het vastgoed te matchen aan de primaire bedrijfsprocessen, waar cultuur en imago heden ten dage steeds een belangrijker onderdeel van worden. Vervolgens is het zaak de huisvestingsstrategie te laten landen in beleid voor iedere aparte bedrijfslocatie, waarna het facility management zorg kan dragen voor de daadwerkelijke implementatie.

Interesse in wat BLOC voor jouw bedrijf kan doen?

Ben jij verantwoordelijk voor de huisvesting en werkplekken van jouw organisatie? Wil je meer informatie over de impact die Value Based Working en Activity Based Working hierop kunnen hebben? Heeft jouw organisatie behoefte aan nieuwe inzichten en wil je aan de slag met je huisvestingsstrategie en werkplekconcept? Of heb je andere huisvestings- en vastgoedvraagstukken? BLOC opereert multidisciplinair, op verschillende niveaus en gaat graag met jouw organisatie in gesprek. Bel of mail Jan!

Contacteer Jan!