Dutch Windwheel: fieldlab van de nieuwe economie

De Dutch Windwheel is aangemerkt als ‘fieldlab’ voor de regio Rotterdam Den Haag waarmee de transitie van de regio naar de Next Economy wordt versneld. Daarmee omarmen de overheden in de regio het innovatieproces van de Dutch Windwheel, waaraan bedrijven en kennisinstituten inmiddels hard werken.

Medio 2015 presenteerden de Rotterdamse bedrijven BLOC, DoepelStrijkers en Meysters het plan voor de Dutch Windwheel: een 174 meter hoog gebouw dat bestaat uit twee ringen. De buitenste ring bevat een ‘coaster’: 40 cabines met geïntegreerde smartwalls die de bezoeker een ongekend uitzicht over de regio bieden. De binnenste ring bevat woningen, een hotel en een skybar.

Maar de Dutch Windwheel is meer dan een gebouw. Het is een etalage van duurzame, circulaire, technologische innovatie. Met toepassing van de modernste (deels nog te ontwikkelen) technieken op het gebied van onder meer zon, wind en biomassa fungeert de Dutch Windwheel bovendien als binnenstedelijke energiegenerator. De Dutch Windwheel zal gebruik maken van geavanceerde, efficiënte technologische oplossingen. Oplossingen die veelal nog (door)ontwikkeld moeten worden.

Daarmee is de Dutch Windwheel een ‘fieldlab’ waarmee de regionale transitie naar de Next Economy wordt versneld. De overheden in de regio omarmen deze ambitie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft dan ook op 22 september, op verzoek van de gemeente Rotterdam, een bijdrage van 181.500 euro vrijgemaakt voor het opzetten van dit fieldlab. Met de bijdrage beoogt de regio het innovatieproces van de Dutch Windwheel te versnellen en daarmee ook een bijdrage te leveren aan de regionale (innovatie)ontwikkeling. Intussen wordt een green deal voorbereid waarmee ook de provincie en het Rijk een bijdrage leveren aan de beoogde innovaties.

Aan het innovatieprogramma voor de Dutch Windwheel werken inmiddels 15 internationale en regionale bedrijven en kennisinstituten samen. De samenwerking, geleid door BLOC, bestaat uit AM, Koninklijke BAM Groep, Deltares, DoepelStrijkers, Dura Vermeer, ECN, Eneco, Evides, Huawei, InnovationQuarter, Mammoet, Meysters, Siemens, SPIE en TNO. De komende jaren wordt een aantal proof-of-concepts opgezet om de innovaties op gebied van intelligence, digital, smart cities, energie, water, techniek en technologie te testen.

Ontwerp: Windwheel Corp / DoepelStrijkers, Rotterdam

Ontwerp: Windwheel Corp / DoepelStrijkers, Rotterdam