Bloc
Arriva: meer dan een vervoerder

ARRIVA: MEER DAN OV

Een creatieve brainstorm!

Lees meer

Hoe kan het mobiliteitsaanbod van Arriva effectiever aansluiten op de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland? Sinds afgelopen zomer helpen we deze internationale partij met dit vraagstuk. Eerste stap: een creatieve sessie met de openbaar vervoerder waarin we al brainstormend antwoorden zochten op deze vraag. De case: regio Midden-Holland.

Kansen en uitdagingen

Arriva wil meer inzicht te verkrijgen in relevante, regionale gebiedsontwikkelingen en processen, zodat er slim ingespeeld kan worden op de potentiële mobiliteitsvraag. De vooruitstrevende ambitie van Arriva is namelijk om toekomstige opdrachten en tenders niet alleen vanuit de vervoersvraag te bekijken, maar meer integraal op te pakken, zodat er toegevoegde waarde ontstaat. Goede mobiliteit zorgt immers voor een waardestijging van een gebieden, wijken en vastgoed. Om dit te bereiken is een nieuwe strategie nodig!

Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling worden namelijk traditioneel vaak sectoraal benaderd en door verschillende (afdelingen van) gemeentelijke en provinciale overheden aangestuurd. Daardoor ontbreekt de integraliteit en de kans om, veel meer dan dat nu het geval is, een betere koppeling te maken tussen het toekomstig reisgedrag en het gebruik van de openbare ruimte. Dat doet ook geen recht aan de sterke band die de gebruiker van die ruimte met de mobiliteitsoplossingen zelf wél ervaart. Hier valt zowel bij overheden als bij vervoersaanbieders nog winst te behalen.

Bovendien staat de openbaarvervoersmarkt onder druk. De vraag naar mobiliteit van gebruikers neemt toe en de druk op de bebouwde omgeving groeit, waardoor en er meer knelpunten ontstaan binnen het personenvervoer. Daarbij wenst (en heeft) de overheid minder geld uit te geven voor traditioneel openbaar vervoer. Ook is er een trend waar te nemen waarbij reizigers steeds meer zelf hun keuzes maken wanneer en hoe ze van bepaalde mobiliteitsaanbieders gebruik wensen te maken. Platformen waar het mobiliteitsaanbod gekoppeld wordt aangeboden, groeien, en het wachten is op nieuwe toetreders in de markt. Het verdienmodel van traditioneel opererende OV-aanbieders komt dus in het gedrang, maar de nieuwe concepten en technieken bieden juist ook kansen.

De designsprint

Deze zomer hebben we samen met Arriva een fysieke brainstorm, met behulp van onze eigen design sprint techniek, gehouden. Hierin hebben we de integrale aanpak toegepast op het vervoersgebied Midden-Holland. Een enorm interessant woon- en werkgebied. Er zijn namelijk grote woningbouwontwikkelingen gepland binnen de regio. Maar liefst 12.000 woningen moeten er voor 2030 worden bijgebouwd om aan de woningopgave te voldoen. Extrapoleer dit maar eens naar 2050… Nieuwe woongebieden betekenen duizenden nieuwe bewoners die zich allemaal moeten verplaatsen naar werk (vaak in de Randstad). En de snelwegen kunnen de druk nu al nauwelijks aan. Hierop moet worden ingespeeld via OV (of andere mobiliteitsconcepten), zodat ook deze nieuwe gebieden goed en fijn bereikbaar zijn. En hoe eerder de vervoerder betrokken is bij deze gebiedsontwikkelingen, hoe effectiever en sneller er mobiliteitsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden.

In de sprint werd gekeken ontwikkelingen en bestuurlijke prioriteiten in mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Medewerkers van Arriva hebben in de sessie een overzicht samengesteld van relevante inzichten en kansen, en samen hebben we gekeken hoe we deze kansen door middel van een integrale aanpak kunnen verzilveren. We komen tot de conclusie in te zetten op drie paden van innovatie, waardoor Arriva tegemoet kan komen aan de ambitie om meer te zijn dan een vervoerder. Arriva als mobiliteitsaanbieder die gebiedsontwikkelingen versterkt en op voorhand inspeelt op mobiliteitsknelpunten die in Nederland spelen of gaan spelen.

Door de prettige samenwerking kijken we uit naar een vervolg met Arriva! En dat komt eraan, aankomende maanden werken we de verschillende vervolgcases verder uit.

Meer informatie over dit project? Of een vrijblijvende kop koffie? Contacteer Fred!

Fred Witte

Fred Witte