Bloc
Sprintaanpak Onderwijshuisvesting

Sprintaanpak Onderwijshuisvesting

BLOC werkt aan toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Almere.

Lees meer

We helpen de gemeente Almere en haar stakeholders om met onderwijshuisvesting een bredere maatschappelijke impact te maken. Almere gaat in het nieuwe stadsdeel Pampus zo’n 12 scholen bouwen. Dat biedt momentum om deze nieuwe scholen toekomstbestendig te maken. Hoe kan onderwijshuisvesting bijdragen aan de maatschappelijke opgaven die de stad heeft? Dit doen we door een slim proces in te richten met behulp van een palet aan ruimtelijke interventies. Dezelfde interventies zijn interessant voor scholen in Almere die gerenoveerd worden.

Onderwijshuisvesting is cruciaal

Scholen zijn de plek waar je in contact komt met cultuur en sport, het is een plek waar ouders met elkaar in gesprek gaan en er is ondersteuning en zorg mogelijk. Scholen zijn dé plek waar de buurt samen komt voor bijvoorbeeld voorzieningen of evenementen. Scholen en hun omgeving zijn dus van groot belang voor kind, ouder, buurtbewoner én onderwijsprofessional. Want die laatste heeft te maken met grote uitdagingen – zo zijn er grote tekorten aan leerkrachten – dus verdienen ze een uitstekende werkomgeving.

Niet altijd lukt het om scholen  deze functies te geven. Scholen zijn vaak ongezond en hebben nauwelijks toegang tot groen. Laten we dus betere scholen ontwerpen, bouwen en onderhouden zodat we voor al deze groepen impact kunnen maken. Dat doen we door bijvoorbeeld gezondere en duurzamere gebouwen te realiseren, maar ook door ze beter aan te laten sluiten op de omgeving. Op de buurt, maar ook op groen,  sociale voorzieningen en sport.

Niet iedereen is ouder, maar iedereen is kind geweest. Hoe en waar je tijdens die tijd onderwijs krijgt, is bepalend voor je kansen later in het leven. Daarom moeten die plekken geweldig zijn.

Interventiepalet en andere slimme procesinnovaties

Hoe kom je tot betere gebouwen en leeromgevingen? Daar hebben we samen met onze partners het interventiepalet voor ontwikkeld. In het kort houdt het in dat we een brug slaan tussen maatschappelijke opgaven (de verticale Y-as) en de ruimtelijke kansen die onderwijs biedt (de horizontale X-as). Door deze te combineren kom je tot interventies die je kunt doen. Stel bijvoorbeeld dat je toch een schoolplein renoveert (een ruimtelijke kans), kun je die dan meteen activeren als gemeenschappelijke beweegruimte omdat daar beleid voor is (maatschappelijke opgave)? Dan heb je bijvoorbeeld een sportpark als interventie.

Deze interventies halen we bewust op tijdens bestaande overleggen en bijeenkomsten (en niet met aparte sessies) om mensen zo min mogelijk te belasten met het programma. Met hen halen we input op voor de interventies, we filteren ze en prioriteren zodat we ze in de tijd kunnen zetten. Het resultaat is een interventieprogramma wat gericht kan worden uitgevoerd.

Dit interventiepalet en -programma creeren we door middel van een zogeheten sprintprogramma. Dit houdt in dat we in korte, gefocuste fases (sprints) met helder gestelde vraagstukken en acties aan de slag gaan. Aan het eind van elke sprint brengen we opbrengsten bij elkaar en bespreken we met iedereen waar we staan en wat er belangrijk is. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om middelen aan te passen of te wisselen en zo veerkracht in het proces te brengen.

Wat doen wij als BLOC

Eerder bouwden we het hele programma-framework zodat we gericht aan de slag konden met de verschillende stakeholders. We zetten onze creatieve competenties in om de opgehaalde interventies ruimtelijk te vertalen en zorgen voor een proces waar mensen effectief, gelijkwaardig en met veel plezier aan mee kunnen doen.

Als BLOC hebben we een passie voor slimme, creatieve processen om zo maatschappelijke waarde te creëren. Daarom zijn we ook zo enthousiast over dit project. Kunnen we jou ook helpen met een passende oplossing om een brug te slaan tussen de ruimtelijke wereld en beleidsvelden? Of effectiever te worden op het gebied van onderwijshuisvesting? Stuur Ruben een berichtje!

Bel of mail Ruben:

Ruben Lentz

Ruben Lentz