Bloc
BLOC Structurering Onderwijshuisvesting

Structurering Onderwijshuisvesting

Voor de gemeente Almere werkt BLOC aan procesinnovatie van de onderwijshuisvesting. Dit doen we door het implementeren van een innovatief programmamanagement en een praktische functiemenging-toolbox.

Lees meer

Samen met de gemeente Almere zorgen wij voor een integrale benadering van onderwijshuisvesting, waardoor de scholen niet alleen beter gefaciliteerd zijn, maar ook optimaal bijdragen aan hun omgeving. 

 

Behoefte aan samenhang 

Sinds de zomer van 2023 werken wij samen met de gemeentelijke organisatie en verschillende partners aan de verbetering van onderwijshuisvesting in Almere. In de eerste fase van dit project hebben we een toolbox ontwikkeld die helpt bij het combineren van verschillende functies in schoolgebouwen, zowel voor nieuwbouwprojecten zoals Pampus als voor renovaties in wijken zoals Molenbuurt. Tijdens de evaluatie bleek dat deze methodiek alleen succesvol kan zijn als deze nauw wordt afgestemd op andere onderdelen van het onderwijssysteem, regionale en nationale ontwikkelingen en ruimtelijke ordening. Zonder deze samenhang riskeren we dat onze inspanningen juist bijdragen aan verdere versnippering. 

 

Een gestroomlijnde aanpak

Op basis van onze ervaringen en inzichten hebben wij een geïntegreerde aanpak voorgesteld voor de tweede fase van dit programma. Dit omvat effectief programmamanagement en de implementatie van de functiemenging-toolbox in alle onderwijshuisvestingsprojecten van Almere. Ons doel is tweeledig: 

  1. Het in kaart brengen van al de verschillende onderwijsgerelateerde initiatieven in Almere en dit vervolgens vertalen naar praktisch programmamanagement.
  2. De functiemenging-toolbox actief inzetten om duurzame en integrale oplossingen te realiseren.
     

Door deze aanpak creëren we een gestructureerd programma waarbij we alle betrokkenen duidelijke richtlijnen en verwachtingen bieden. Dit zorgt voor een betere afstemming en efficiëntie in het realiseren van hoogwaardige onderwijshuisvesting. Onze methode biedt ook betere kansen om externe financiering te verkrijgen, wat essentieel is voor het behalen van lange termijn doelstellingen. 

Bel of mail Ruben:

Ruben Lentz

Ruben Lentz