Bloc
Actieagenda Built By Nature

Actieagenda Built By Nature

BLOC faciliteerde samen met Holland Houtland een zogenaamde ‘Timber Sprint Week’ voor Built by Nature. Het eindresultaat: een actieagenda om het gebruik van hout en biobased materialen in de Nederlandse bouwsector te versnellen.

Lees meer

Samen met Holland Houtland lieten we Built by Nature kennismaken met de Nederlandse bouwindustrie, en meer specifiek met houtbouw en biobased bouwen. We hielden verscheidene sprintsessies, voerden een gap-analyse uit en onderscheidden uitdagingen en kansen. Dit resulteerde in concrete acties voor Built by Nature om het bouwen met hout en biobased materialen in Nederland te kunnen versnellen.

Built by Nature

Built by Nature is een netwerk- en subsidiefonds dat zich toelegt op het versnellen van de houtbouw in Europa. Dit houdt in: het radicaal verminderen van belichaamde koolstof; het veilig opslaan van koolstof in onze gebouwen, én het vastleggen van koolstof door middel van bosbeheer en regeneratie.

 

Kennismaken met de Nederlandse hout- en biobased bouwsector

Built by Nature bereidt zich nu voor op het versterken en ontwikkelen van de Nederlandse markt en het ecosysteem rondom biobased- en houtbouw. Beide zijn al grondig onderzocht door Holland Houtbouw & BLOC, maar ook bijvoorbeeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) die een zwaar rapport heeft uitgebracht over de uitdagingen en kansen van houtbouw. Wat nu nodig is, is een actieplan om deze sterke basis vorm te geven.

 

Timber Sprint Week

Daarom organiseerden we een zogenaamde ‘Timber Sprint Week’. Een sprintweek is een intense week van brainstormsessies, waarin het filteren en verwerken van informatie centraal staat. Uiteindelijk worden de gezamenlijke resultaten gepresenteerd aan de deelnemers, en dit wordt verwerkt in een eindproduct (in dit geval een actie agenda). Elke dag heeft een andere focus. Hieronder een korte beschrijving van hoe zo’n sprintweek eruitziet:

Dag 1: Het Nederlandse ecosysteem

We vergaren inzicht in het huidige ecosysteem van relevante partijen, programma’s en initiatieven. We maken een overzicht van relevant onderzoek en geven een inleiding over hoe de industrie in Nederland werkt (en de politiek die daarbij hoort). Samen met de expertise van alle partners creëren we een visuele weergave van netwerken en stakeholders.

Dag 2: Gap-analyse

Op basis van de kennis van de eerste dag ontwikkelen we een gap-analyse. We verzamelen inzicht in wat er nog ontbreekt om de Nederlandse houtmarkt en het ecosysteem volledig concurrerend te maken. Uiteindelijk wordt dit ook gelinkt aan de visuele weergave van stakeholders.

Dag 3: Kansen

Het bedenken en filteren van mogelijkheden om de in dag 2 genoemde hiaten op te kunnen vullen, gecombineerd met de in dag 1 genoemde stakeholders en hoofdrolspelers.

Dag 4: Actie

De ideeën en mogelijkheden van dag 3 worden vervat in conceptuele acties.

Dag 5: Validatie

De acties van dag 4 worden gevalideerd met relevante partners, gefilterd en verwerkt tot aantrekkelijke producten, waarna ze gepresenteerd worden.

Eindresultaat

Als eindproduct hebben we 14 ‘building blocks’ ontwikkeld. 14 strategische lijnen met een specifieke actie om het gebruik van hout en biobased materialen in de Nederlandse bouwsector te versnellen. We hebben ze geprioriteerd op impact en geschiktheid voor Built by Nature, zodat duidelijk is welke acties de hoogste prioriteit hebben. Built by Nature is hiermee klaar om in actie te komen en de CO2-uitstoot van de bouw in Nederland drastisch te verminderen.