Bloc
Haalbaarheid Waterbushalte Bolnes

Haalbaarheid Waterbushalte Bolnes

In opdracht van de gemeente Ridderkerk voert BLOC een haalbaarheidsstudie uit naar een Waterbushalte voor de wijk Bolnes.

Lees meer

BLOC voert een haalbaarheidsstudie uit naar een tweede waterbushalte in Ridderkerk, in de groeiende wijk Bolnes. De wijk aan de Noord staat voor de uitdaging om haar bereikbaarheid te verbeteren te midden van bevolkingsgroei en infrastructurele onderhoudswerkzaamheden. Een nieuwe waterbushalte kan een essentiële bijdrage leveren aan het mobiliteitsnetwerk van de regio. BLOC onderzoekt de nautische, stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van zo’n halte via uitgebreide analyses van de huidige en toekomstige vervoersbehoeften, integratie binnen bestaande dienstregelingen en nautisch en financieel onderzoek. Het resultaat van deze onderzoeken zal bepalen of een extra halte niet alleen wenselijk, maar ook uitvoerbaar is in het streven om Bolnes aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

Een extra halte om Bolnes te ontsluiten

Bolnes is een groeiende wijk met een dorps karakter, gelegen aan de Noord tussen Rotterdam-IJsselmonde en de overige kernen van Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk streeft naar een gemengde wijk met een mix van wonen, werken en recreëren. Door toekomstige woningbouwprojecten, met een groei van de bevolking als gevolg en grootschalige onderhoudsopgaven van wegen, bruggen en tunnels wordt de ontsluiting van Bolnes meer en meer een opgave. Een Waterbushalte zou daarom een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Het Waterbussysteem opereert binnen de brede regio al jaren als een veelzijdige mobiliteitsoplossing voor de bereikbaarheid van het gebied. Ook Ridderkerk beschikt over een aantakking op het Waterbusnetwerk bij het drie rivierenpunt van woonwijk de Schans. Hier meren zowel Waterbus als het Driehoeksveer naar Krimpen aan de Lek en Kinderdijk af.  Recent is een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Ridderkerk en Molenlanden. In het onderzoek stonden veren en personenvervoer over water centraal en wordt de mogelijkheid voor een tweede waterbuslocatie in Bolnes besproken en in diverse scenario’s als reële optie gepresenteerd. Om als woonwijk in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar te blijven kan een extra waterbushalte van grote toegevoegde waarde zijn.

 

Werkwijze BLOC

Om te beoordelen of een nieuwe waterbushalte in Bolnes haalbaar is, worden diverse analyses uitgevoerd. Allereerst vindt een haalbaarheidsanalyse plaats die de potentiële gebruikersaantallen, integratie binnen de huidige dienstregeling, nautische en technische vereisten voor materieel, en exploitatiemogelijkheden bekijkt. Daarnaast wordt de omgeving van de voorgestelde locatie onderzocht op stedenbouwkundige, nautische, en toegankelijkheidsaspecten, met een speciale focus op alternatieven binnen Bolnes zelf.

Daaropvolgend wordt de bredere context geanalyseerd, inclusief recente ontwikkelingen in watervervoer en mobiliteit die invloed kunnen hebben op de nieuwe halte. Een stakeholderanalyse helpt te bepalen welke lokale, regionale, en nationale instanties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en financiering van de halte. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor cofinanciering die aansluiten bij bestaande beleidsplannen. Deze uitgebreide aanpak zorgt ervoor dat de beslissing om de waterbushalte te realiseren goed onderbouwd is met zicht op zowel de huidige als toekomstige vervoersbehoeften.

Behoefte aan een visie of studie met betrekking tot Personenvervoer over water? Contacteer Fred!

Fred Witte

Fred Witte