Bloc
Implementatieplan Waterbus Haltesysteem

Implementatieplan Waterbus Haltesysteem

BLOC realiseerde een visie en implementatieplan voor het Waterbusnetwerk in de Drechtsteden in opdracht van de Economic Development Board Drechtsteden (EDBD).

Lees meer

BLOC zorgde samen met de vele stakeholders voor een sterke, richtinggevende aanpak voor de doorontwikkeling van de Waterbushaltes in de regio Drechtsteden. In deze dynamische regio met bijna 300.000 inwoners, draagt deze visie op haltes en het daarbij behorende vervoerssysteem van personenvervoer over water, bij aan de verbindende gebiedsvisie van de EDBD.  Deze visie, die de betekenis van wonen, werken en recreëren aan het water integreert, belicht het cruciale belang van slimme watergebonden mobiliteit, vooral gezien de toenemende verkeersdrukte en de vele onderhoudswerkzaamheden aan snelwegen, bruggen en tunnels. De inzet van waterbus kan daarbij niet zonder een doeltreffende halte-infrastructuur. Deze aanpak, die de Waterbushaltes als essentiële schakels in de regio positioneert, belooft niet alleen efficiëntie in vervoer, maar ook een stimulans voor de regionale ontwikkeling en groei.

De rol van een waternetwerk in een dynamische regio

De regio staat voor de uitdaging de toenemende populariteit en dynamiek binnen het gebied in de komende jaren te managen. De integratie van wonen, werken en recreëren aan het water is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het toevoegen van slimme mobiliteit, juist door gebruikmaking van het water, is hierbinnen essentieel. Zeker gezien vanuit de toenemende druk op de bestaande infrastructuur en het vooruitzicht van de vele weg- en spoorwerkzaamheden, is personenvervoer over water, en daarmee de Waterbus, van cruciaal belang. Dit vraagt om een verbindend en competitief systeem.

Daarbij spelen de Waterbushaltes een belangrijke rol want zij zijn immers het visitekaartje van de Waterbus, en moeten dus de aantrekkelijkheid en toegevoegde waarde van deze manier van reizen vergroten. Daarbij verbindt de halte de gemeente of stad met de regio maar heeft ook een functie voor de directe omgeving.

Waterbushaltes als kans voor groei en ontwikkeling van de omgeving

BLOC heeft aan de hand van verschillende aspecten gekeken naar de functie van de individuele halte, wat deze toevoegt aan de directe omgeving en naar de rol van de halte binnen de brede regio. Zo onderkennen we verschillende type haltes met hun eigen dynamiek. Visie en analyse hebben we vervolgens verwerkt in een implementatieplan. Hierin komt naar voren waar elke halte aan moet voldoen met ook hele pragmatische functies zoals herkenbaarheid, informatiegehalte, verbinding met het ov en bijvoorbeeld de aanwezig van een fietsenstalling.

Investeren in het verbeteren van het Waterbussysteem en de bijbehorende haltes resulteert in een positief effect op de omgeving en het achterland van de halte. Voor de regio draagt het bij aan de onderlinge verbondenheid.  Zo zal de druk op de wegen in de Drechtsteden door woon-werkverkeer verder worden verlicht en is er minder CO2 uitstoot. Daarnaast kan, zeker door het verhogen van de frequentie van de Waterbus, Rotterdam beter worden verbonden met de Drechtsteden, wat het makkelijk maakt voor toeristen en recreanten, maar ook scholieren en studenten, om snel heen en weer te reizen over het water. Aansluitend hierop zal een goed werkend Waterbussysteem ook de verkeersdruk op de omgeving verminderen rondom het populaire UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Dit door onder andere meer toeristen en dagjesmensen vanuit (met name) Rotterdam en Dordrecht met het ov naar Kinderdijk te laten komen, maar ook door het makkelijker en gestroomlijnder maken van het project Ketenmobiliteit, waarbij riviercruiseschepen hun passagiers vanuit omliggende kades met een speciaal gereserveerde Waterbus naar Kinderdijk kunnen vervoeren.

Hierbij is een goed functionerende halte binnen een duidelijk en efficiënt verbindend haltesysteem cruciaal.

Ook een vraagstuk op het gebied van personenvervoer over water? Contacteer Fred!

Fred Witte

Fred Witte