Bloc
Ontsluiting Hofmansplaat - De Biesbosch

Ontsluiting Hofmansplaat

BLOC werkt aan het het verbinden van recreatie en natuur op- en naar de Hofmansplaat (Nationaal Park de Biesbosch)

Lees meer

In opdracht van de gemeente Drimmelen en in samenwerking met Staatsbosbeheer heeft BLOC een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het betrof een mogelijke veerverbinding tussen de haven van Drimmelen en het natuurgebied de Hofmansplaat, met het idee om het recreatief gebruik van het eiland te stimuleren en voor meer mensen toegankelijk te maken. Een permanente veerverbinding bleek echter niet rendabel en dus niet mogelijk. Daarom stelde BLOC twee alternatieven voor om de ambitie van de gemeente Drimmelen en Staatsbosbeheer wellicht tóch te kunnen verwezenlijken. Beide zijn kansrijk en worden daarom in een vervolgtraject opgepakt.

De uitkomst van het onderzoek

Een veerverbinding tussen de Hofmansplaat en de haven van Drimmelen bleek niet mogelijk. Er is te weinig verdienvermogen voor de aanbieder, aangezien het hier gaat om een zogenaamde eindbestemming en de omstandigheden op de Hofmansplaat een hoge bezoekfrequentie (nog) niet toelaten. Voor een gezonde businesscase zou het prijskaartje te hoog zijn.

Alternatieve mogelijkheden

BLOC stelt als alternatief voor de niet haalbare veerverbinding twee concrete projecten voor, waarbij zowel het recreatief gebruik van de Hofmansplaat als de bredere ontsluiting van de Biesbosch worden bevorderd.

Alternatief 1
De insteek is om recreatieve ondernemers op de Hofmansplaat meer ruimte te geven voor het aanbieden van recreatieve en educatieve excursies en arrangementen. Ongecontroleerde groei is vanuit de natuurfunctie van het eiland niet wenselijk. Daarom wordt de komende tijd gewerkt aan het realiseren van een gestructureerde samenwerking waarbij alle partijen: Staatsbosbeheer, de gemeente Drimmelen, de ondernemers én de natuur, profiteren. Een structuur met duidelijke afspraken over het recreatief gebruik, de intensiteit en de capaciteit in relatie tot het beheer en de bescherming van de natuur op de Hofmansplaat.

Alternatief 2
Alternatief 2 is om de mogelijkheid van een ‘Driehoeksveer’ te onderzoeken, waarbij de verbinding tussen Drimmelen en de Hofmansplaat onderdeel is van een bredere veerverbinding. Een veer dat de gemeenten Drimmelen, Altena en Geertruidenberg verbindt met de Biesbosch en aansluit op bestaande wandel- en fietspaden. Op deze manier wordt de spreiding van recreanten bevorderd, de piekcapaciteit tegengegaan én wordt de zuidkant van de Biesbosch richting het noorden ontsloten. Zo ontstaat een fijnmazig netwerk van vaar-, fiets- en wandelroutes.

Vervolg

BLOC gaat aan de slag om het bredere recreatieve aanbod op de Hofmansplaat mogelijk te maken en samen met de gemeenten Drimmelen, Altena en Geertruidenberg te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor de inzet van een bredere veerverbinding.

Gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbinden en ontsluiten van de natuur en de omliggende omgeving. Door de inzet van duurzaam en selectief recreatief-toeristisch gebruik blijft deze bijzondere en unieke omgeving voor een brede doelgroep toegankelijk.

Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Fred!

Contacteer Fred!