Bloc
Ontsluiting Hofmansplaat - de Biesbosch

Ontsluiting Hofmansplaat – de Biesbosch

BLOC gaat aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek naar een veerverbinding tussen Drimmelen en de Hofmansplaat.

Lees meer
BLOC heeft een tender gewonnen! In samenwerking met de gemeente Drimmelen en Staatsbosbeheer gaat BLOC een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het betreft de realisatie van een mogelijke veerverbinding tussen de haven van Drimmelen en de Hofmansplaat, een prachtig stukje natuur aan de zuidrand van de Biesbosch. Samen willen we de Hofmansplaat bereikbaar maken voor wandelaars en de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. Daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie centraal. Ook toekomstige bezoekers moeten tenslotte blijvend kunnen genieten van dit unieke natuur- en recreatiegebied.

Wat gaan we doen?

Het project kent twee fasen, zoals op de bovenstaande afbeelding duidelijk te zien is.

In Fase A is alles gericht op het laten varen van een voetveer vanuit Drimmelen naar de haven bij de Hofmansplaat. Tevens kijken we naar de realisatie of aanpassing van een aantal eenvoudige voorzieningen op het eiland.

Fase B is gericht op een haalbaarheidsonderzoek naar een aantal aanvullende, meer uitgebreide voorzieningen binnen de Hofmansplaat.

 

De Biesbosch

De Biesbosch is een bijzonder natuur- en cultuurgebied, gelegen in de Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Een Nationaal Park, uniek in Nederland met een grote aantrekkingskracht op natuurliefhebbers en recreanten. Juist om de natuurwaarden te borgen is het creëren van goede voorzieningen vanuit een overdachte routestructuur essentieel om aan de ene kant de natuur van de Biesbosch te beschermen, en aan de andere kant de toeristisch-recreatieve potentie te vergroten.

De Hofmansplaat als stimulans voor het gehele gebied

De Hofmansplaat, onderdeel van de gemeente Drimmelen, en gelegen in de zuidelijke Biesbosch kent bijzondere parels zoals een proces van getijdennatuur, de eendenkooi, de hakgrienden en een aantoonbaar oorlogsverleden. Daarnaast speelt het gebied ook een rol binnen het regionale watermanagement. De Hofmansplaat kan op termijn een verbinding worden tussen de zuidelijk Biesbosch en het meer noordelijk gelegen deel zoals het Biesbosch Eiland, de Noordwaard Polder en de Dordtse Biesbosch. We zien kansen om de komende jaren de Hofmansplaat, met respect voor de natuur, verder te ontwikkelen waarbij een regelmatige varende veerverbinding een belangrijke eerste stap is.

Maar ook in een bredere context zijn er kansen. Op lokaal niveau draagt de ontwikkeling bij aan het versterken van het toeristisch-recreatief profiel van de gemeente Drimmelen. Op regionaal niveau kan de ontsluiting van Hofmansplaat in de toekomst een linking pin vormen binnen een breder recreatief netwerk, en daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan NLDelta. Dit is het nieuwe Nationaal Park dat zich uitstrekt via Zuid-Holland en Noord-Brabant naar Zeeland.

 

BLOC verbindt over water

BLOC ontwikkelt gebieden en gebouwen. Zeker bij gebiedsontwikkeling is daarbij het organiseren van een slimme en duurzame vorm van mobiliteit cruciaal. Personenvervoer over water is met name een expertise waar BLOC de afgelopen jaren met veel publieke en private partners aan heeft gewerkt.

Zo heeft BLOC een belangrijke bijdrage geleverd aan de herfinanciering van het Werelderfgoed Kinderdijk, inclusief de aanpak visitor management. Hebben we de kansen, inclusief businesscase, opgesteld naar personenvervoer over water op het Markermeer en hebben we bijgedragen aan het beleidskader voor de nieuwe aanbesteding van Waterbus voor de Provincie Zuid-Holland. Vorig jaar hebben we de haalbaarheidsstudie afgerond naar de ontsluiting van de Marker Wadden. Momenteel werkt BLOC aan een ontwikkelvisie voor de Drechtsteden/Waterdriehoek in relatie tot de riviercruisemark en personenvervoer over water.

Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Fred!

Contacteer Fred!