Bloc
Plan Verbreding Scholen

Plan Verbreding Scholen

Voor gemeente Almere maken we een plan om met de beoogde vernieuwing van onderwijshuisvesting in Molenbuurt buurtfuncties toe te voegen en daarmee de scholen te verbreden.

Lees meer

BLOC helpt de Gemeente Almere om maatschappelijke impact te maken door de vernieuwing van scholen in Molenbuurt te koppelen aan de ontwikkeling van extra buurtfuncties. De Molenbuurt ligt midden in het stadsdeel Almere Buiten. Het heeft veel kwaliteiten zoals een eigen centrum met veel winkelaanbod en veel groen, maar is ook kwetsbaar. Zo zijn de scholen toe aan vernieuwing en verduurzaming. Dit biedt een grote kans om meteen specifieke functies toe te voegen die vooral de kwetsbare buurtbewoners kunnen helpen. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier, met weinig middelen en met draagvlak van de betrokken stakeholders? BLOC werkt in nauwe samenwerking met de schoolbestuurders, de maatschappelijke organisaties en verschillende afdelingen van de gemeenten aan een haalbaar plan voor functiemenging in de Molenbuurt. 

Een uitdagende maar onmisbare kans om met vernieuwing van onderwijshuisvesting impact te maken

Zoals veel gemeenten in Nederland staat Almere voor de belangrijke en complexe taak om haar scholen te vernieuwen en te verduurzamen. Voor deze jonge gemeente is dat ook nog eens een vrij nieuwe taak aangezien de eerst gebouwde scholen aan het eind van hun technische levensduur zijn. Daarnaast heeft ze te maken met meerdere sociale vraagstukken die ze meteen wil oppakken door koppelkansen vast te stellen. Dat geldt ook zeker voor de Molenbuurt: een kleurrijke wijk in Almere Buiten. De drie scholen daar worden over een paar jaar aangepakt. Het zou mooi zijn om daarmee ook de buurt te bedienen met nieuwe gedeelde voorzieningen – denk aan sport, zorg en cultuur – en een prettige, veilige buitenruimte om te kunnen spelen en bewegen. Maar de middelen en de menskracht is beperkt: dus waar zet je op in?

 

Samen met stakeholders de meest kansrijke interventies bepalen en vastleggen in een plan

Door met alle stakeholders in sessies in gesprek te gaan en ons eerdere onderzoek voor Almere in te zetten konden we snel tot concrete oplossingen komen. Dat doen we door de sociale opgaven – bijvoorbeeld gezondheid – te kruisen met de ruimtelijke kansen – bijvoorbeeld buitenruimte. Dit levert interventies op: voorstellen om een reeds bestaand traject net iets anders uit te voeren zodat je er meer maatschappelijke meerwaarde mee creëert. Gekoppeld aan een strategie gebaseerd op financieringsmogelijkheden, relevante partners en fasering. Waar mogelijk maken we ze ook ruimtelijke inzichtelijk.

Deze interventies wegen en verrijken we daarna met de direct betrokkenen: de schooldirecteuren zelf, maar ook de maatschappelijke organisaties en gemeentelijke afdelingen die de voorzieningen haalbaar moeten maken. Ten slotte gaan we de afwegingen om de plannen in te vullen met de bewoners, schoolkinderen en ouders maken. De uitkomsten vatten wij in de PvE’s van de scholen zelf en de buitenruimte.

Wil je ook aan de slag met verbreden van onderwijshuisvesting? Contacteer Ruben

Ruben Lentz

Ruben Lentz