Bloc
Verbeteren ketenmobiliteit Drechtsteden

Ketenmobiliteit

De opgave: het verbeteren van de ketenmobiliteit binnen de Drechtsteden/Waterdriehoek met daarbinnen een belangrijke rol voor personenvervoer over water.

Lees meer

Naar aanleiding van het BLOC-rapport ‘Statusupdate riviercruisesector Drechtseden/Waterdriehoek‘ (juni 2021) gaan we de komende maanden, met een in dit rapport genoemde aanbeveling aan de slag, namelijk een haalbaarheidsstudie naar het verbeteren van de ketenmobiliteit binnen de regio. Hierbij leggen we nadrukkelijk de koppeling tussen de belangrijkste toeristische bestemmingen, alternatieve aanleglocaties voor de riviercruisesector en personenvervoer over water.

Personenvervoer over water

De riviercruisesector toont veel potentie en veerkracht. De verwachting is dat ook na de coronapandemie de vraag naar riviercruises in Nederland weer gaat aantrekken en binnen 1 of 2 jaar over het topjaar van 2019 heen groeit. Maar hoe faciliteren we deze groei op een dusdanige wijze dat de regio (economisch) profiteert zonder de vaak aangehaalde overlast en we tegelijkertijd de mobiliteit (over water) in de regio versterken?

Personenvervoer over water is niet alleen een effectief middel om de aantrekkelijkheid van een gebied of stad te vergroten, maar is ook een efficiënte manier om bezoekers tussen interessante bestemming te verplaatsen. Dat geldt dus ook voor riviercruise passagiers. Het wegennetwerk binnen de Drechtsteden raakt vol. Om bestemmingen binnen de regio te combineren is het traditionele vervoer per touringcar al lang niet meer de meest efficiënte en gewenste optie. Vervoer over water is een grote kans voor riviercruises binnen de Drechtsteden. Het koppelen van bestemmingen ontlast wegen, verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied voor passagiers en levert vaak belangrijke tijdwinst op.

 

Het ontsluiten van meer kades

Om andere kades aantrekkelijk te maken (en geschikt te maken voor de riviercruisevaart) voor extra aankomsten binnen de regio en die te koppelen aan flexibel en snel personenvervoer over water gaan we onderzoeken of er in de zomer van 2023 een concrete pilot gevaren kan worden. In samenwerking met de lokale aanbieders van POW (zoals Waterbus en de kleinschaligere watertaxi’s) en enkele geselecteerde riviercruisereders verbinden we verschillende ‘nieuwe’ havenlocaties met de gewenste ‘toeristische’ bestemming.

Hiermee vergroten we op termijn niet alleen het volume aan riviercruises binnen de Drechtsteden/Waterdriehoek maar ontwikkelen we ook nieuwe havenlocaties met investering aan de kade en landinwaarts, en versterken we de basis van personenvervoer over water en daarmee dus de mobiliteit. Bijkomend effect is dat we met deze ontwikkeling ook het autoverkeer (denk aan de vele touringcar bewegingen van en naar Kinderdijk) terugdringen en dus verminderen we de CO2 uitstoot.

 

Betrokken partijen

De haalbaarheidsstudie uitgevoerd door BLOC, wordt mogelijk gemaakt door de Stuurgroep Riviercruises Drechtsteden/Waterdriehoek, bestaande uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Zwijndrecht, Blue Amigo (Waterbus), Het werelderfgoed Kinderdijk, Dordrecht Marketing en de Economic Development Board. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de riviercruisesector en de Dutch Delta Cruise Port.

 

Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Fred!

Contacteer Fred!

BENIEUWD NAAR MEER ONTWIKKELINGEN RONDOM DIT GEBIED? CHECK DAN OOK 'AANPAK RIVIERCRUISESECTOR WATERPOORT'!

AANPAK RIVIERCRUISESECTOR WATERPOORT
AANPAK RIVIERCRUISESECTOR WATERPOORT

Lees hier meer over hoe BLOC de regio Waterpoort wilt versterken.

Lees meer!