Bloc
De Waterpoort beleving

Waterpoort beleving

BLOC ontwikkelt een nieuw toeristisch programma samen met provinciale-, regionale- en stedelijke overheden, NGO's en een brede schakering van regionale en (inter)nationale ondernemers.

Lees meer

Toegang tot een rijke historie

'Waterpoort', een gebied gelegen op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, is klaar om de rijke historie aan verhalen en de daaraan gekoppelde producten te laten ervaren door een breed publiek in binnen- en buitenland.

De zuidelijke Waterlinie

De Zuiderwaterlinie is binnen Nederland de langste keten van forten, vestingsteden en inundatie gebieden en diende om Noord-Nederland te beschermen tegen de Spaanse en Franse aanvallen. In tegenstelling tot andere linies heeft de linie ook daadwerkelijk gefunctioneerd en is verschillende malen in de tijd het toneel geweest van de strijd tussen Spaanse, Franse en Hollandse troepen.

Langs de lijn kan men vele overblijfselen van vestingsteden, forten, verschansingen en uiterwaarden vinden. De Zuiderwaterlinie loopt door historische steden als Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad, Breda en ‘s-Hertogenbosch. Met een ingenieus systeem van dijken en kanalen, kon het land in en tussen deze vestingsteden en fortificaties onder water worden gezet in tijden van oorlog. De sporen van dit turbulente verleden zijn nog steeds zichtbaar in de bewaarde vestingwerken. Nieuwe forten gebouwd door Napoleon en Koning Willem I zijn nog in goede staat. Ze vertellen het verhaal van Brabant, een provincie die functioneerde als een buffer tussen de Nederlandse Republiek en haar vijanden. Een verhaal met vele historische vaderlandse helden en buitenlandse overheersers waarvan Napoleon misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt

BLOC werkt samen met overheden, NGO’s en lokale en (inter)nationale ondernemers aan het verder invullen van het verhaal en het daarbij behorende te ontwikkelen toeristisch programma. Samen werken we aan het verder verdiepen van het verhaal en de daaraan te koppelen nieuwe producten zodat Waterpoort voor bewoners, recreanten en toeristen een tastbare en memorabele belevenis wordt.

Op deze wijze verbinden we de rijke geschiedenis van Nederland met de locaties, verhalen en ervaringen in en langs de Zuiderwaterlinie.