Radicale vernieuwing

BLOC & BK360º lanceren in samenwerking met Gregor Noltes de Blue Ocean Institute: een versnellingsprogramma voor het ontwikkelen van radicaal vernieuwende business opportunities waarmee corporates zich kunnen herpositioneren in een veranderende samenleving met een nieuwe economie. Doel is om met vertegenwoordigers van de volgende generatie nieuwe proposities te ontwikkelen en daarmee nieuwe markten aan te boren.

Blue Ocean Strategy

De Blue Ocean Strategy[1] draait om het creëren van nieuwe markten: blauwe oceanen. Veel bedrijven beconcurreren elkaar in de rode oceaan (de bestaande markt), waar de ruimte beperkt is en moordende strijd nodig is om meer van de markt te veroveren. De blauwe oceaan is de nog onontgonnen markt, waar nog geen concurrentie is en de regels nog niet geformuleerd zijn. In de blauwe oceaan kunnen nieuwe producten worden ontwikkeld, nieuwe samenwerkingsvormen worden ontdekt en rollen en waarden worden vernieuwd.

Waardevernieuwing in de nieuwe economie

We zitten middenin een transitie naar de nieuwe economie. Daarin is informatietechnologie leidend, is de scheidslijn tussen mens en machine verder vervaagd en bestaat de samenleving vooral uit diensten. Bestaande bedrijven zijn op zoek naar hun nieuwe rol in de veranderende maatschappij. Met name voor grotere bedrijven is het lastig het roer om te gooien. Hoe graag ze ook willen, de bestaande bedrijfsprocessen en verdienmodellen staan echte vernieuwing in de weg.

Tweede speelveld

Om daadwerkelijk te vernieuwen moeten grote bedrijven buiten zichzelf treden en een tweede speelveld creëren waar ze zichzelf herontdekken. De Blue Ocean Institute biedt dat tweede speelveld. Het is een plek waar bedrijven nieuwe projecten starten, nieuwe producten en diensten ontwikkelen, nieuwe partners vinden, nieuwe organisatiemodellen en rollen verkennen en nieuwe markten aanboren. Dat tweede speelveld van de Blue Ocean Institute is gehuisvest in het levendige Westelijk Handelsterrein in Rotterdam: de plek waar de koplopers van de bedrijven een paar maanden loskomen van hun organisatie en los gaan op nieuwe opgaven, oplossingen en proposities.

Next generation leadership

Vernieuwing komt van de volgende generatie. De Blue Ocean Institute richt zich dan ook op de vertegenwoordigers van die generatie: jonge, ambitieuze professionals die in staat zijn een cultuurverandering vorm te geven. De Blue Ocean Institute brengt hen in de positie het bedrijf waarvoor ze werken bij de hand te nemen in haar transformatie tot marktleider in de nieuwe economie. Met een wervend en wervelend programma dat de volgende generatie in positie brengt, helpt de Blue Ocean Institute bovendien het bedrijf om zich te onderscheiden in de race for talent.

Lees hier meer over het programma, de organisatie en aanmelden.

[1] De Blue Ocean Strategy is een bedrijfsstrategie, in 2005 geïntroduceerd door W. Chan Kim en Renée Mauborgne in het gelijknamige boek.

Blue Ocean Institute: corporate accelerator & talent program, powered by BLOC & BK360º