Spreiden is een werkwoord, daar moet je wat voor doen!

BLOC werkt aan concrete oplossingen om met een snel en duurzaam watergebonden vervoerssysteem, Waterbus, wat te doen aan de drukte in Amsterdam. In het voorjaar van 2019 hopen we te starten met een eerste pilot.

De laatste maanden is de discussie over spreiding van toerisme geïntensiveerd. Veel partijen nemen stellingen in en bediscussiëren de “voors en tegens” die eigenlijk altijd betrekking hebben op de problematiek rondom onze hoofdstad. Metropolitane vraagstukken zoals de toeristische druk op Amsterdam zijn complex en zijn gebaat bij concrete oplossingen. Wij hebben het geluk om met innovatieve partners aan dergelijke oplossingen te mogen werken. Maar daarover later meer.

Laat ik beginnen met het feit dat ik meer geloof in ontwikkeling dan in spreiding. We willen met elkaar een diverser, landelijk dekkend toeristisch/recreatief product ontwikkelen. Een product dat door verschillende klantgroepen wordt afgenomen en dat op meer plekken kan worden beleefd dan alleen in de Randstad of Amsterdam. Dit leidt zeker niet direct tot spreiding en zal bepaalde doelgroepen ook niet doen laten afwijken van de door hen reeds gemaakte keus. Dat laatste vraagt om een geheel andere aanpak. Deze heeft alles te maken met het verbreden van het kernproduct, slimme mobiliteits- en infrastructurele oplossingen, zonering, andere financieringsmodellen en gerichte informatie/promotie. Volgends mij heette dat midden jaren 90 gewoon visitormanagement.

Met en voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de Holland City Development Strategie. Een strategie die het NBTC en haar partners in staat moet stellen een bijdrage te leveren aan lokale en regionale ontwikkeltrajecten, die daarmee de propositie van Holland City helpen realiseren. Dit kunnen kleine hulpvragen zijn op het gebied van (toeristisch/recreatieve) productontwikkeling tot meer complexe vraagstukken, zoals die op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en datawinning en -ontsluiting .

Ik hoop van harte dat bedrijfsleven en overheden samen met het NBTC de komende maanden werk gaan maken van deze ontwikkelstrategie. Er is namelijk nog genoeg te ontwikkelen en wat is nou mooier dan een landelijke marketingorganisatie die lokaal, regionaal en nationaal hierop regie wil pakken. Dat er nog veel intern en extern moet gebeuren om dit ook succesvol te kunnen doen, spreekt voor zich, maar je moet ergens beginnen. Vandaag zou ik zeggen.

Met BLOC zijn we bezig met verschillende ontwikkeltrajecten op het vlak van (stedelijke)gebiedsontwikkeling, de bouw, energie, mobiliteit, circulariteit en toerisme. Zo zijn we in Rotterdam bezig met de Dutch Windwheel (een energiecentrale verpakt in een toeristische attractie), in Brainport met de Dutch Mountains (de duurzaamste en meest circulaire werk-, verblijfs- en congreslocatie van Nederland), regisseren we de ontwikkeling van de CO2 Smart Grid (samen met alle uitstoters en mogelijke gebruikers van CO2 in de Randstad), werken we aan de oprichting van de Dutch Delta Cruise Port (als zuidelijke evenknie van Amsterdam Cruise Port) en, en dan zijn we weer terug bij het thema, werken we met de Provincies Noord-Holland en Flevoland en de steden Amsterdam, Almere en Lelystad aan een snel en vooral duurzaam watergebonden vervoersnetwerk op en langs het IJsselmeer/Markermeer.

In Rotterdam/Rijnmond is Waterbus met meer dan 2 miljoen passagiers een begrip en draagt daardoor positief bij aan de stedelijke ontwikkeling en biedt een goed alternatief op de bestaande vormen van personenvervoer. Zelfs de herontwikkeling en -financiering van het Werelderfgoed Kinderdijk heeft met de inzet van Waterbus een boost gekregen. Sinds afgelopen zomer is een vergelijkbaar systeem actief in Antwerpen en kennen we dergelijke vervoerssystemen ook in Hamburg, Londen en (wat verder weg ) in Sydney. Een serieus mobiliteitssysteem binnen een drukke metropool regio

Recent spraken we met de gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en verschillende toeristische ondernemers, over wat een snel vervoerssysteem zou kunnen betekenen als oplossing voor de drukte in de stad. Een pilot, waarmee we de binnenstad met de haven, het achterland en het IJmeer/Markermeer kunnen verbinden, wordt onderzocht. Hoe mooi zou het zijn als snelle duurzame (op termijn dus zonder CO2 uitstoot) waterbussen (135 mensen met fiets) een frequent netwerk onderhouden naar plekken buiten de stad waar andere vervoersmogelijkheden passagiers verder transporteren. Waar toeristen vanuit de binnenstad binnen een half uur richting Volendam, Medeblik, Muiden of Almere kunnen reizen en waar met een slim watergebonden hubsysteem de binnenstad kan worden ontsloten richting IJ- en Markermeer.

Er is niet één oplossing voor de (toeristische) druk op en binnen Amsterdam. De oplossing schuilt in de combinatie van verschillende instrumenten en de wil tot samenwerking tussen verschillende partijen. Misschien is het goed dat we aan de hand van positieve en concrete projecten laten zien dat er nog genoeg kansen liggen om burgers, ondernemers en toeristen te laten genieten van Amsterdam en haar omgeving. We blijven in ieder geval hieraan werken!