Goeree-Overflakkee geeft energie

Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie waarbij fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas vervangen worden door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het eiland wil in 2020 energieneutraal zijn door net zoveel energie op te wekken als te gebruiken. Nog een stap verder is om in 2020 een overschot aan duurzame elektriciteit te produceren en energieleverancier te worden! In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelden Studio Marco Vermeulen en BLOC een strategie om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.

Volgens de energietransitie moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. Op Goeree-Overflakkee zijn de omstandigheden voor duurzame energie gunstig. De gemeente heeft een strategische ligging tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. En er ligt een visie om als eiland in 2020 tenminste energieneutraal te zijn.

 Afstemming vraag en aanbod

Een van de belangrijkste uitdagingen in de energietransitie is de afstemming tussen vraag en aanbod. Het aanbod van energie is bijvoorbeeld door de afhankelijkheid van zon en wind niet altijd even groot. Maar ook de vraag van huishoudens, industrie en landbouw verschilt van moment tot moment en van seizoen tot seizoen. Intelligente netwerksystemen (smart grids) bieden (een deel van) de oplossing. Daarnaast gaan de innovaties op het gebied van opslag en bufferen van duurzame energie hard.

 Energie-toekomst Goeree-Overflakkee

Tijdens een bijeenkomt op 3 juli werden drie richtingen voor de energie-toekomst (2030-2050) van Goeree-Overflakkee besproken. Inwoners, bedrijven, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de gemeente Goeree-Overflakkee bespraken tijdens de bijeenkomst de keuzes, kansen en effecten van de energietransitie.

Bij de eerste variant isoleren bewoners hun woning beter en voorzien hun woning van elektrische installaties om aardgasloos te kunnen wonen. Om het elektriciteitsnet niet over te belasten, zal vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar moeten worden afgestemd. Bij de tweede variant isoleren bewoners hun huis èn halen zij collectief warmte uit het oppervlaktewater om te gebruiken voor ruimteverwarming. En bij de derde variant wordt Goeree-Overflakkee hét energie-innovatie eiland van Nederland. Er wordt flink geproduceerd en overschotten aan elektriciteit worden omgezet naar groene grondstoffen die gebruikt worden op het eiland en daarbuiten.

Aan de slag

Inwoners, overheden en bedrijven op Goeree-Overflakkee zijn samen al ‘vol energie’ aan de slag gegaan met de energietransitie door projecten op te starten en te begeleiden. Lange termijn doelen worden gekoppeld aan korte termijn projecten en de maatschappelijke opgaven en ambities voor Goeree-Overflakkee. Denk daarbij aan ‘cable pooling’, waarbij zonneparken en windparken hun kabelinfrastructuur delen. Het teveel aan elektriciteit kan Goeree-Overflakkee via de ‘power-to-products methode’ aan bedrijven in de Rotterdamse haven leveren. Maar er kan met ‘power-to-fuels’ ook brandstof mee gemaakt worden, bijvoorbeeld waterstof.