Waarom we nog sneller gaan werken aan circulair en gezond vastgoed

In 2050 zal de manier waarop vastgoed neergezet, onderhouden en weer opgeruimd wordt totaal anders zijn dan de huidige werkwijze.

Vanaf dat moment is onze economie volledig circulair. Dit betekent dat er niet meer over de levenscyclus van een gebouw gesproken wordt maar over de manier waarop materialen continu een nieuw leven of een ander functie krijgen. Met alleen een focus op materialen komen we in 2050 nog niet tot een volledig circulaire economie.

Een focus op het anders ontwerpen van gebouwen en denken in ecosystemen speelt een sleutelrol.

Door je vanaf het eerste moment constant af te vragen op welke manier materialen, ruimtes en gebieden anders gebruikt kunnen worden ontwikkel je een omgeving die flexibel is en veranderingen door de tijd kan doorstaan. Ook partners zullen achter deze manier van denken moeten staan.

Het is een systeemverandering die we gezamenlijk moeten oppakken.

Een aanvullende uitdaging die je niet los kan zien van circulariteit is de factor gezondheid binnen een gebouw. Het toepassen van giftige materialen is niet circulair of gezond te noemen, toch zie je het nog dagelijks gebeuren. De businesscase voor circulariteit en gezondheid zijn complementair en versterken elkaar. Een gezond gebouw heeft meer toekomstwaarde en scoort daardoor hoger op circulariteit. Het is alleen niet zo dat wanneer je volledig op het ene focust je het andere cadeau krijgt.

Door beide principes stevig toe te passen binnen de ontwikkeling van gebouwen wordt vastgoed met toekomstwaarde gecreëerd.

Door de huidige aandacht rondom Corona is gezondheid een aspect dat nog meer naar voren komt. Er is op dit moment veel aandacht voor de manier waarop gebouwen kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl. Een ander gevolg van de Corona crisis dat veelvuldig naar voren komt is de impact op onze economie. “Never let a good crisis go to waste”. Juist nu is het van het grootste belang om onze circulaire ambities in te zetten als vliegwiel voor een gezonde toekomst.

Het afgelopen jaar heb ik een bijzondere reis gemaakt door de Filipijnen, Nieuw Zeeland en Australië. De overweldigende natuur heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Maar ik realiseer me ook dat deze natuur kwetsbaar is.
Daarom ga ik bij BLOC werken aan een nieuwe perspectief voor materialen in de gebouwde omgeving!
Hierover verder praten? Of me gewoon leren kennen? Neem contact met me op!

Mijn nieuwe contactgegevens: