BLOC werkt aan de stad van de toekomst en dat wordt alleen maar interessanter in deze turbulente tijd. Steden en stedelijke omgevingen worden drukker en daarbij komt een groeiende behoefte aan mobiliteit opties. De vraag naar slimme mobiliteitstoepassingen voor de eigen inwoners, forenzen en andere bezoekers aan de stad groeit. In een vorig artikel lichtten we het succesvolle mobiliteitsmodel van Hongkong uit. In dit artikel gaan we in op hoe mobiliteit zo gestroomlijnd en groen mogelijk benut kan worden door middel van MaaS. Duurzaamheid is namelijk steeds vaker de norm voor innovatie, en dat geldt ook voor vormen van mobiliteit.

Een duurzame oplossing in Finland

En dat is maar goed ook, want uit onderzoek blijkt dat een kwart van de totale CO2-uitstoot binnen de EU wordt veroorzaakt door transport, waarvan de auto en andere motorvoertuigen verantwoordelijk zijn voor 71,7%. En dat terwijl auto’s gemiddeld 96% van de tijd geparkeerd staan en dus niet worden gebruikt. Daarom is het extra belangrijk om de populariteit en het gemak van openbaar vervoer (ook door meer gerichte publieke investeringen) en deelmobiliteit te vergroten. Dit is dan ook de focus van het Finse bedrijf MaaS Global.

Het bedrijf heeft een concrete oplossing gecreëerd. Om het autogebruik te reduceren, dook het bedrijf in het concept MaaS: Mobility as a Service. Openbaar vervoer en transport moeten nog toegankelijker én meer gebruikt worden. Gebruikers moeten van deur tot deur kunnen reizen zonder al te veel gedoe. Net zoals met de auto, maar dan milieuvriendelijker. Daarom bedacht MaaS Global de app Whim. Met Whim heb je namelijk toegang tot diverse vervoersaanbieders. Dat heb je nu natuurlijk ook al, apps van vervoersaanbieders, alleen het grote nadeel daarvan is dat je altijd de apps van meerdere aanbieders moet combineren, voordat je op bestemming aankomt. Met Whim zitten alle vervoersopties in één app, van openbaar vervoer, taxi’s en deelscooters, tot e-steps, huurauto’s, deelauto’s en deelfietsen. Hierdoor hoef je maar een keer je reis te plannen en kun je, zonder andere apps te hoeven openen, gebruikmaken van alle vervoersmiddelen die nodig zijn om van A naar B te reizen, en dus inclusief een reisoptie voor de first and last mile.

Finland heeft een van de beste openbaar vervoer verbindingen van de wereld. Het is daarom niet gek dat een initiatief als Whim daar van de grond is gekomen en – niet onbelangrijk – succesvol werkt. Uit onderzoek blijkt dat Whim-gebruikers in Finland naast het openbaar vervoer steeds vaker de taxi en de deelfiets pakken. Door een stijging in het gebruik van shared mobility, worden steden langzamerhand niet alleen groener, maar ook ‘voetganger vriendelijker’. Het is daarom niet verrassend om te zien dat de app nu ook beschikbaar is in grote steden binnen landen zoals Zwitserland, Japan en België.

MaaS in Nederland

Hoe zit het dan met MaaS in Nederland? In Nederland wordt er al verscheidene jaren gekeken naar eenzelfde initiatief die alle vormen van vervoer combineert. Er is echter nog geen app die landelijk wordt gebruikt en goed functioneert. Via de app van NS kan je enkel je treinreis regelen. Met de app van 9292 kan je al wel reizen plannen en betalen die bestaan uit verschillende vormen van openbaar vervoer, maar het ontbreekt aan andere mobiliteitsvormen zoals taxi’s, elektrische fietsen en elektrische scootertjes.

Sinds kort heeft Arriva de app Glimble ontwikkelt, met het doel wel alle mobiliteitsvormen te combineren. Echter, moet je nog steeds zelf de app van andere deelmobiliteiten openen en apart betalen voor de first and last mile. We zijn benieuwd wanneer (en of) deze app door heel Nederland gebruikt gaat worden en daadwerkelijk alle mobiliteitsaanbieders en apps weet te verenigen. Er is genoeg potentie, want MaaS zorgt ervoor dat de voetganger meer centraal te staan, de CO2 uitstoot vermindert en worden motorvoertuigen optimaler gebruikt.

Werkt MaaS ook buiten de stad?

Toch kwam er snel een vraag bij ons naar boven. Want hoe zit het dan met MaaS zodra je de (grote) stad verlaat? In de stad zijn er vele aanbieders en opties om van A naar B te komen (In Rotterdam heb je maar liefst drie verschillende aanbieders van deelscooters), maar hoe zit dat in een middelgrote stad of dorp? Hier zijn deze mogelijkheden veel beperkter of zelfs onmogelijk, en ben je voor de first and last mile van je reis, toch weer afhankelijk van de auto of de buurtbus.

 

Is MaaS de toekomst?

We zien Mobility as a Service als een mooie oplossing voor slimme mobiliteit, efficiëntie en duurzaamheid. Er bestaan nog een paar uitdagingen (MaaS buiten de stad en het aaneenschakelen van aanbieders) die hopelijk overwonnen worden door de invoering van nieuwe initiatieven zoals Glimble.

We zijn erg benieuwd of MaaS daadwerkelijk de mobiliteitsoplossing van de toekomst is. Er wordt namelijk al bijna 10 jaar over geschreven, maar succesvolle voorbeelden zijn schaars. Komt dit door de wirwar van onafhankelijke vervoersaanbieders, is het een kostbare aangelegenheid, of is toch de behoefte vanuit de gebruiker niet groot genoeg?