De Nationale Parken van Wereldklasse bestaan al: BLOC is alvast begonnen!

Nederland kent twintig Nationale Parken. De meeste Nederlanders kennen de Hoge Veluwe en de Biesbosch, maar dat Dwingelderveld en de Duinen van Texel ook Nationale Parken zijn, dat zal voor velen onbekend zijn. En dan zijn er ook nog eens twintig Nationale Landschappen. Van het Groene Hart en Zuid-Limburg tot Winterswijk en Middag Humsterland. Achter de benoeming van ieder Nationaal Park en Nationaal Landschap zat een idee. Maar echte 'merken' zijn het nooit geworden.

Niet voor niets dienden de Kamerleden Stientje van Veldhoven en Lutz Jacobi eind 2014 een voorstel in om van de Nationale Parken een sterk merk te maken: de Nationale Parken Nieuwe Stijl. De nieuwe Nationale Parken moeten het beste bieden van de Nederlandse natuur en internationaal tot de verbeelding spreken. Bovendien moeten ze bijdragen aan de groei en betere spreiding van recreatie en toerisme. En het liefst worden het minder en grotere gebieden dan we nu als Nationaal Park kennen. Daarom is een programma gestart dat in 2018 moet resulteren in ‘Nationale Parken van Wereldklasse’.

Drie jaar is niet veel tijd om een nieuw merk te introduceren en in de markt te zetten. Toch kan het snel, als niet te veel van de beschikbare tijd verloren gaat in discussies over begrenzingen, draagvlak, governance en economisch vermogen. De Nationale Parken van Wereldklasse bestaan namelijk al. En er wordt al hard gewerkt aan een samenhangende aanpak om deze gebieden toegankelijker te maken en de bijzondere (natuur)belevingen te vergroten, helemaal in lijn met de motie van Van Veldhoven en Lutz.

Nationale Park Hollandse Delta

Een van die gebieden is Nationaal Park Hollandse Delta. Dit gebied loopt grofweg in een driehoek tussen Rotterdam, Gorinchem en Middelburg. Naast deze steden kent het gebied met onder meer Dordrecht, Willemstad, Bergen op Zoom en Tholen: prachtige oud-Hollandse binnensteden. Het biedt unieke iconen zoals Werelderfgoed Kinderdijk, Slot Loevestein, de Stelling van Willemstad en de Deltawerken. En het verbindt de huidige Nationale Parken de Biesbosch en Oosterschelde en de Nationale Landschappen Groene Hart en Hoekse waard. Het verhaal van het water – de strijd tegen het water en de handel aan en over het water – is in het gehele gebied, in alle steden en iconen voelbaar en beleefbaar.

Er wordt al enkele jaren volop gewerkt aan Nationaal Park Hollandse Delta. Het Werelderfgoed Kinderdijk krijgt een prachtig nieuw bezoekerscentrum. In de Biesbosch is net een bijzonder museumeiland geopend, het museum zelf heeft onlangs de toonaangevende Archetizer Award gewonnen. In Brabant wordt de Zuiderwaterlinie weer tot leven gewekt, de oudste en langste waterlinie van Nederland met fantastische forten en stellingen. En het Haringvliet wordt getransformeerd tot een uniek deltanatuurgebied dat straks ook de steur en de visarend huisvest. En aan de rand van het gebied werkt Rotterdam aan de World Expo en een energie-opwekkende London Eye.

Ook de bereikbaarheid van het gebied is sterk verbeterd. Er is een Waterbus fast-ferry netwerk ontwikkeld met een rechtstreekse verbinding van Rotterdam via Kinderdijk naar de Biesbosch en Dordrecht. Momenteel wordt hard gewerkt aan het verlengen van die verbinding: in oostelijke richting naar Gorinchem en Loevestein en in westelijke richting naar Willemstad en natuureiland Tiengemeten in het Haringvliet. Bovendien wordt er een riviercruiseport midden in het gebied gerealiseerd, om het enorm groeiende aantal riviercruisereizigers het beste te bieden dat de regio in huis heeft. Ook wat betreft de betrokkenheid van de maatschappij zit het wel goed. Provincies, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en bewonersgroepen werken allemaal mee. De Hollandse Delta is kortom alles wat we van een Nationaal Park van Wereldklasse mogen verwachten.

Geef het een naam

Het enige dat nu nog ontbreekt, is eigenlijk de naam. Nationaal Park Hollandse Delta luistert namelijk nog niet naar de naam Nationaal Park Hollandse Delta. Het gebied kent namen als Waterdriehoek, Groene Hart, Vestingdriehoek, Biesbosch, Hoeksche Waard, Oosterschelde, Waterpoort en Haringvliet. Dat zijn de gebieden waaraan wordt gewerkt en die worden verbonden. Maar zo ontstaat al wel het Nationaal Park van de toekomst. Sterker nog, het is er dus al! Net zoals Nationaal Park de Waddenzee en de Veluwe er ook al zijn. Ze hebben alleen nog de naam nodig. En de rest komt vanzelf. Nou ja, bijna vanzelf. Een beetje internationale marketing helpt wel. Maar ook dat moet lukken toch, wie wil er nou niet naar de Dutch Delta? Waarom wachten tot 2018? BLOC is alvast begonnen.

BLOC heeft de financieel-economische aanpak voor Werelderfgoed Kinderdijk ontwikkeld, leidt de publiek-private samenwerking in de Waterdriehoek, ontwikkelt het Investeringsprogramma voor de Biesbosch en de aanpak voor de Vestingdriehoek, werkt aan de verbinding van de Waterbus naar het Haringvliet en ontwikkelt mede de economische aanpak voor de Nationale Parken van Wereldklasse.

De Nationale parken van wereldklasse bestaan al