Afronding ontwerp en businesscase

Vorig jaar gingen we met vijf ambitieuze partijen (Valstar Simonis als initiator, Carrier, Priva, Systemair, Thermaflex en Van Dorp Installaties en TVVL als kennisplatform) aan de slag om onze thuisbasis – het Westelijk Handelsterrein – circulair te maken. Te beginnen met de energieslurpende installaties. Een mooie stap is nu gezet in het afronden van het ontwerp en het businessmodel. Dat daar interesse voor is, bleek wel toen 80 mensen afkwamen op de lancering tijdens de Dutch Green Building Week! 

‘Bij het circulair maken van de bouwketen gaat het vaak mis bij de installatietechniek’, merkte Olaf Oosting op. ‘Tijd om zelf aan de slag te gaan met een pilotproject!’ Via deze tweet kwamen we hem en zijn missie op het spoor. Het sloot perfect aan bij onze wens; ons eigen Rijksmonument toekomstbestendig te maken. En een samenwerking was geboren. 

Het uitwerken van dit idee is pionierswerk en daarmee een flinke uitdaging. Daarom is het ook zo bijzonder dat het consortium nu een concreet resultaat: het ontwerp met bijbehorende businessmodel, heeft ontwikkeld. We gaan nu samen kijken of we het ontwikkelde model ook daadwerkelijk kunnen realiseren.

BLOC streeft er naar niet alleen nieuwbouw, maar ook de bestaande bouw aan te pakken. Daarom zijn we zo blij dat we met dit consortium aan de slag gaan, want in de bestaande bouw wordt het niet specialer dan een Rijksmonument!