Bloc
BLOC bevaart de riviercruisesector

Actieagenda Riviercruise

BLOC brengt kansen en uitdagingen van de riviercruisesector in de regio Drechtsteden / Waterdriehoek in kaart en komt met een concrete actieagenda.

Lees meer

Afgelopen juni (2021) heeft BLOC het rapport ‘Statusupdate riviercruisesector Drechtseden/Waterdriehoek afgerond. Het rapport geeft inzicht in de sector, concrete kansen voor de regio en een actieagenda waar de betrokken stakeholders nog dit jaar mee aan de slag gaan. Zo is bijvoorbeeld het verbinden van bestemmingen en kades door de inzet van personenvervoer over water een unieke kans. In september spreken bestuurders van de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en Alblasserdam en besturen en directies van betrokken organisaties en bedrijven samen met BLOC over de invulling van de actieagenda.   

Status en kansen sector

De regio Drechtsteden/Waterdriehoek is met belangrijke bestemmingen als het Werelderfgoed Kinderdijk, het historisch centrum van Dordrecht en het Nationaal Park de Biesbosch, verbonden door en met het waterVoor de riviercuisesector een belangrijke reden voor een bezoek aan de regio. Hoewel de markt voor riviercruises als gevolg van de pandemie een forse dreun heeft gehad, biedt deze tussenperiode momentum om na te denken over de toekomst en een concrete visie voor de regio, gekoppeld aan de sector, te ontwikkelen. Daarom heeft BLOC in de afgelopen maanden de kansen en uitdagingen waar de sector voor staat in kaart gebrachtGeïnitieerd door de Economic Development Board Drechtsteden, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, de gemeente DordrechtSWETS/ODV  en de Dutch Delta Cruise Port moet de aanpak ook leiden tot een agenda met concrete projecten die de katalysator vormt voor de riviercruise éaangrenzende sectoren. We willen bruggen over rivieren slaanen synergie bewerkstelligen. 

Na regen komt zonneschijn

Tot maart 2020 was de markt voor riviercruisevakanties een van de snelst groeiende segmenten binnen het mondiale vakantieaanbod. De vraag naar bestaand en nieuw aanbod nam toe, er ontstond interesse vanuit een steeds gevarieerdere (jongere) doelgroep, nieuwe bestemmingen werden toegevoegd en de sector ontwikkelde nieuwe en grotere schepen. In maart 2020 kwam er echter een abrupt einde aan het veelbelovende vaarseizoen door de coronapandemie en de daarbij behorende lockdown. Ondanks de vele innovatieve manieren om de hygiëne- en afstand regels te houden, moesten de meeste reizen worden geannuleerd. Een absolute domper voor reders, touroperators en de vele bedrijven die afhankelijk zijn van de sector, zoals dag-attracties, musea, rondvaart- en busbedrijven, gidsen, hotellerie, horeca en middenstand. De bloeiende sector kwam ineens tot stilstand.

Maar we zien kansen. De verwachting is dat men in de tweede helft van 2021 weer voorzichtig gaat reizen, mede door de inzet van het corona-vaccin. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de stijgende lijn die de sector tot maart doormaakte, in de toekomst niet zal doorzetten. Sterker nog, de vooruitzichten, gebaseerd op huidige boekingsaantallen, is dat 2022 wel eens een beter jaar dan 2019 kan worden. De verwachting in algemene zin is dat riviercruises in Nederland alsmaar aantrekkelijker wordenHet Rijn/Maas gebied wint nog steeds aan populariteit en daarnaast zorgt de aanleg van het kanaal tussen regio Lille en de Seine ervoor dat Nederland in de toekomst, qua vaarroute, verbonden wordt met Parijs. Dit betekent een centrale positie en een scala aan mogelijkheden voor de Waterdriehoek/Drechtsteden. Daarom is nu de tijd om te investeren en de markt nauwkeurig onder de loep te nemen. Want hoewel de schepen stilliggen, de sector zit dat niet. Grotere en luxere schepen worden gebouwd, het vaargebied wordt uitgebreid, nieuwe producten en markten worden ontwikkeld en de sector werkt hard aan het verduurzamen van schepen en het bijbehorende toeristisch aanbod.  

De ontwikkeling van de riviercruisesector is tweeledig: aan de ene kant bestaat er veel potentie voor de riviercruisesector an sich: een bredere doelgroep aantrekken en een gevarieerder aanbod ontwikkelen. Aan de andere kant fungeert de ontwikkeling van de riviercruise als hefboom, aangezien andere organisaties en sectoren hiervan profiteren. Denk aan de eerdergenoemde dag-attracties, musea, rondvaart- en busbedrijven, gidsen, hotellerie, horeca en middenstand. Genoeg stakeholders die baat hebben bij een sterke samenwerking tussen de riviercruise en aanverwante partijen.

De actieagenda als buitenboordmotor

De riviercruise sector toont beweging, veerkracht én potentie. En er heerst een vooruitstrevend klimaat: de verschillende stakeholders en gemeentes hebben de ambitie uitgesproken om stappen te willen zetten en te investeren. Mede ondersteund door de in 2018 (door BLOC) opgerichte Dutch Delta Cruise Port.

De net afgeronde analyse en visie voor de regio op het gebied van de riviercruisesector, heeft ook een actieagenda met concrete ontwikkelprojecten opgeleverd. De projecten hebben economische– en maatschappelijke impact, bewerkstelligen synergie en maken verbinding tussen ambities en focus van de betrokken stakeholders. Zo bereiden we ons voor op een robuuste, vernieuwende én florerende riviercruisesector, waar ook de regio in zijn geheel van profiteert.  

Meer weten over hoe toeristisch-recreatieve ontwikkelingen steden kunnen versterken? Neem contact op met Fred!

Contacteer Fred!

Voor een update over deze ontwikkeling, check 'Verbeteren Ketenmobiliteit Drechtsteden'!

Verbeteren Ketenmobiliteit Drechtsteden
Verbeteren Ketenmobiliteit Drechtsteden

Lees hier meer over hoe BLOC de Drechtsteden nog verder met elkaar wilt verbinden.

Lees meer!