Bloc
BLOC bevaart de riviercruisesector

BLOC bevaart de riviercruisesector

BLOC brengt kansen en uitdagingen van de riviercruisesector in de regio Drechtsteden / Waterdriehoek in kaart en komt met een concrete actieagenda.

Lees meer

Riviercruise in de regio Waterdriehoek en Drechtsteden

Toerisme is een belangrijk onderdeel van zowel de nationale economie (7,6% van de werkgelegenheid) en een bepalende factor in onze leefomgeving. Door het groeiende gebruik goed te faciliteren en slim te integreren, kan het een positieve kracht zijn in de ontwikkeling van onze steden. De riviercruisesector is zo’n groeiende toeristische sector met nog veel potentie. In normale jaren groeit deze sector met maar liefst 10% per jaar.

De regio Drechtsteden/Waterdriehoek, met belangrijke bestemmingen als het Werelderfgoed Kinderdijk, het historisch centrum van Dordrecht en het Nationaal Park de Biesbosch, kan profiteren wanneer deze sector qua aanbod en infrastructuur verder ontwikkeld wordt. Hoewel de markt voor riviercruises als gevolg van de pandemie een forse dreun heeft gehad, biedt deze tussenperiode momentum om na te denken over de toekomst en een concrete visie voor de regio, gekoppeld aan de sector, te ontwikkelen. Daarom brengt BLOC de kansen en uitdagingen waar de sector voor staat in kaart. Geïnitieerd door de Economic Development Board Drechtsteden, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, de gemeente Dordrecht, SWETS/ODV  en de Dutch Delta Cruise Port moet de aanpak ook leiden tot een agenda met concrete projecten die de katalysator vormt voor de riviercruise én aangrenzende sectoren. We willen bruggen over rivieren slaan, en synergie bewerkstelligen.

Na regen komt zonneschijn

Tot maart 2020 was de markt voor riviercruisevakanties een van de snelst groeiende segmenten binnen het mondiale vakantieaanbod. De vraag naar bestaand en nieuw aanbod nam toe, er ontstond interesse vanuit een steeds gevarieerdere (jongere) doelgroep, nieuwe bestemmingen werden toegevoegd en de sector ontwikkelde nieuwe en grotere schepen. In maart 2020 kwam er echter een abrupt einde aan het veelbelovende vaarseizoen door de coronapandemie en de daarbij behorende lockdown. Ondanks de vele innovatieve manieren om de hygiëne- en afstand regels te houden, moesten de meeste reizen worden geannuleerd. Een absolute domper voor reders, touroperators en de vele bedrijven die afhankelijk zijn van de sector, zoals dag-attracties, musea, rondvaart- en busbedrijven, gidsen, hotellerie, horeca en middenstand. De bloeiende sector kwam ineens tot stilstand.

Maar we zien kansen. De verwachting is dat men in de tweede helft van 2021 weer voorzichtig gaat reizen, mede door de inzet van het corona-vaccin. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de stijgende lijn die de sector tot maart doormaakte, in de toekomst niet zal doorzetten. We verwachten juist dat riviercruises in Nederland alsmaar aantrekkelijker worden. Het Rijn/Maas gebied wint nog steeds aan populariteit en daarnaast zorgt de aanleg van het kanaal tussen regio Lille en de Seine ervoor dat Nederland in de toekomst, qua vaarroute, verbonden wordt met Parijs. Dit betekent een centrale positie en een scala aan mogelijkheden voor de Waterdriehoek/Drechtsteden. Daarom is nu de tijd om te investeren en de markt nauwkeurig onder de loep te nemen. Want hoewel de schepen stilliggen, de sector zit dat niet. Grotere en luxere schepen worden gebouwd, het vaargebied wordt uitgebreid, nieuwe producten en markten worden ontwikkeld en de sector werkt hard aan het verduurzamen van schepen en het bijbehorende toeristisch aanbod.

De ontwikkeling van de riviercruisesector is tweeledig: aan de ene kant bestaat er veel potentie voor de riviercruisesector an sich: een bredere doelgroep aantrekken en een gevarieerder aanbod ontwikkelen. Aan de andere kant fungeert de ontwikkeling van de riviercruise als hefboom, aangezien andere organisaties en sectoren hiervan profiteren. Denk aan de eerdergenoemde dag-attracties, musea, rondvaart- en busbedrijven, gidsen, hotellerie, horeca en middenstand. Genoeg stakeholders die baat hebben bij een sterke samenwerking tussen de riviercruise en aanverwante partijen.

De actieagenda als buitenboordmotor

De riviercruise sector toont beweging, veerkracht én potentie. En er heerst een vooruitstrevend klimaat: de verschillende stakeholders en gemeentes hebben de ambitie uitgesproken om stappen te willen zetten en te investeren. Mede ondersteund door de in 2018 (door BLOC) opgerichte Dutch Delta Cruise Port.

Daarom gaat BLOC aan de slag met een grondige analyse. Deze moet leiden tot een concrete visie voor de regio op het gebied van de riviercruisesector, waarna een actieagenda met concrete projecten ontwikkeld wordt. De projecten moeten economische- en maatschappelijke impact hebben, synergie bewerkstelligen en verbinding maken tussen ambities en focus van stakeholders. Zo bereiden we ons voor op een robuuste, vernieuwende én florerende riviercruisesector, waar ook de regio in zijn geheel van profiteert.

Meer weten over hoe toeristisch-recreatieve ontwikkelingen steden kunnen versterken? Neem contact op met Fred!

Neem contact op met Fred!