Bloc
BlueCity

BlueCity

BlueCity en BLOC willen de circulaire economie een boost geven. Met een levendige ‘community’ van start-ups, corporates, vernieuwers, investeerders en dwarsdenkers.

Lees meer

Meer impact voor Blue Economy

Om de circulaire initiatieven van vandaag op te schalen, te verbreden en te verdiepen naar een robuuste blauwe economie, is ruimte om te experimenteren en innoveren in productontwikkeling en keteninnovatie nodig. Dat gebeurt volop, in BlueCity.

Afval als waardevolle bouwsteen

BlueCity is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Hier is afval een waardevolle bouwsteen: de output van de ene is zo de input van de andere ondernemer. Circulaire ondernemers krijgen binnen BlueCity begeleiding, netwerk en toegang tot ruimte – letterlijk, want BlueCity is gevestigd in het voormalig tropisch zwemparadijs Tropicana. En mede daardoor is Bluecity niet alleen een kristallisatiepunt voor circulair ondernemen, maar ook een icoon van de nieuwe economie die in Rotterdam vorm begint te krijgen.

Koplopers

Binnen BlueCity bewijzen koploperbedrijven als de Aloha bar, Rotterzwam, Spireaux en Okkehout dagelijks dat circulair ondernemen geen vaag toekomstbeeld is maar nu al dagelijkse praktijk. En deze groep zal nog flink uitbreiden: er wordt nog volop gebouwd en ontwikkeld in het pand. Zo heeft BlueCity sinds kort ook een eigen ‘BlueCity Lab’, waar ondernemers in een ‘Dry’ en een ‘Wet’ Lab hun concepten kunnen ontwikkelen en uittesten, of er nou een cleanroom of 3D-printer voor nodig is.

Ook BLOC werkt binnen een aantal van haar concepten en projecten met een veelheid van partners aan circulaire verdienmodellen. Vanuit projecten als het CO2 Smart Grid (CO2 als grondstof voor een circulaire economie), de Dutch Mountains (supercirculaire werk- en verblijfsomgeving van de toekomst) en de Dutch Windwheel (volledig circulair icoon van ‘climate architecture’) merken we dagelijks dat steeds meer bedrijven, overheden en kennisinstellingen het belang van circulariteit onderkennen en op zoek zijn naar nieuwe concepten en verdienmodellen in deze Blue Economy.

Blauwe economie

De transitie naar de Next Economy is in volle gang. Deze Next Economy is niet alleen een digitale economie met duurzame energie; ook de ‘blauwe economie’ waarin kringlopen worden gesloten en afval niet meer bestaat, is daarin een belangrijke pijler. Het besef dat de lineaire economie onhoudbaar is en plaats moet maken voor een circulaire economie dringt steeds verder door; we kunnen niet langer doorgaan met het uitputten van onze natuurlijke hulpbronnen en het steeds verder ophogen van onze afvalbergen.

Een circulaire economie is daarom niet voor niets één van de pijlers van de ‘Roadmap Next Economy’ die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag recent heeft opgesteld. En eerder al kondigde het kabinet aan te streven naar een Nationaal Grondstoffenakkoord. Steeds meer bedrijven formuleren ook stevige ambities en kondigen nieuwe plannen aan. Zo liet Unilever weten vanaf 2025 alleen nog 100% recyclebare plastic verpakkingen te zullen gebruiken.

En dat is logisch. Niet alleen vanwege onze grote afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen en de effecten van onze huidige verspillende productiemethoden op onze leefwereld, maar ook omdat het een economische kans van jewelste is. Verschillende rapporten hebben het over 80.000 nieuwe banen en tot 2023 een marktwaarde van meer dan 7 miljard euro.

 

De Next Economy is ook een Blue Economy

Naar een robuuste blue economy

Tussen de inspirerende maar vaak nog kleinschalige initiatieven van start-ups en de ambities van die (nog beperkte groep) grote bedrijven die op dit vlak koploper willen zijn, gaapt nog een te groot gat. Mede dankzij en met de gemeente Rotterdam zullen we de vanuit de huidge ‘hubfunctie’ van BlueCity de circulaire economie verder versterken en uitbouwen. Om de circulaire initiatieven van vandaag op te schalen, te verbreden en te verdiepen naar een robuuste blauwe economie, is ruimte om te experimenteren en innoveren in productontwikkeling en keteninnovatie nodig. Maar ook een levendige ‘community’ van start-ups, corporates, vernieuwers, investeerders en dwarsdenkers en ‘global networks’ zoals de EllenMcArthur Foundation of Xprize. Precies die dingen waar BlueCity al de basis voor heeft gelegd.

De ambitie is dat kennisinstituten en bedrijven initiatieven en toepassingsmogelijkheden opschalen, investeren in onderzoek, nieuwe producten vermarkten en nieuwe ketens en maatschappelijke macro-modellen voor een robuuste circulaire economie ontwikkelen. Zij ontwikkelen samen nieuwe business.