Bloc
Centrumvisie Papendrecht

Centrumvisie Papendrecht

Cityförster en BLOC werken samen aan een toekomstbestendige centrumvisie voor gemeente Papendrecht.

Lees meer

BLOC en Cityförster werken samen met lokale sleutelspelers aan een toekomstbestendige centrumvisie voor de gemeente Papendrecht om stedenbouwkundige ingrepen en lokale coalities mogelijk te maken. Het centrum van Papendrecht kent vele kansen maar ook uitdagingen. Terwijl het gebied zich ontwikkelt, mengen zich tal van activiteiten en belangen: van stedenbouw tot mobiliteit, van economische groei tot duurzaamheid. Het centrum is niet alleen de economische motor van de gemeente, maar ook een levendige plek midden in de dynamische Drechtsteden waar mensen wonen, werken en ontspannen.

Met het oog op de toekomst rijst de vraag: hoe kunnen we dit centrale gebied behouden en tegelijk versterken? In reactie hierop werken BLOC en Cityförster samen met lokale belanghebbenden aan een toekomstbestendige centrumvisie. Deze visie richt zich op een robuust en aantrekkelijk stadscentrum dat klaar is voor de uitdagingen van morgen. Deze visie zal worden toegepast om bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen aan te toetsen en het centrum op de juiste manier te positioneren.

We zetten een groen-blauw netwerk in voor verblijfskwaliteit in het centrum

Op een effectieve wijze stakeholders betrekken

Met dit project zetten we onze brede kennis op het gebied van participatie en co-creatie in. Eerst werken we de uitgangspunten goed uit en bouwen we aan slimme scenario’s om afwegingen te kunnen maken. Dit doen we dan samen met de betrokkenen op een wijze die bij hen past. Zo gaan we waar mogelijk bij mensen zelf langs in plaats van aparte bijeenkomsten te organiseren.

Integraal werken aan het nieuwe hart van Papendrecht

Onze aanpak is in de geest van de omgevingswet, waardoor we processen versnellen en vereenvoudigen. We focussen op zes kernthema’s: stedenbouw, wonen, economie, mobiliteit, milieu en energietransitie. Door deze thema’s aan elkaar te koppelen en dus integraal aan te pakken, identificeren we stedenbouwkundige kansen die een meerwaarde bieden op meerdere vlakken, en bouwen zo aan solide value cases.

De ontwikkeling van de centrumvisie steunt op twee pijlers. Ten eerste streven we naar ruimtelijke, toekomstgerichte ingrepen die het centrum zowel levendig als aantrekkelijk maken. Ten tweede zetten we in op duurzame samenwerkingsverbanden die gekoppeld zijn aan regionale en lokale beleidsthema’s. Deze samenwerkingen, ondersteund door innovatieve financieringsmodellen en de inzet van diverse investeerders, zullen de nodige middelen mobiliseren om de duurzame groei van Papendrecht’s centrum te garanderen.

We versterken de positie van Papendrecht in de Drechtsteden en benutten de unieke ligging aan de druk bevaarde rivieren

Startpunt: drie bouwstenen voor onze visie

Drie elementen zien we als cruciaal om tot een goede visie te komen:

  1. We zien het centrum als een belangrijke schakel met de regio. We zijn als geen ander thuis in de regio van de Drechtsteden en willen Papendrecht daar nog slimmer in positioneren.
  2. Het centrum kan door zijn ligging aan het water een knooppunt worden van een sterk, lokaal netwerk van groen-blauwe voorzieningen. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, een slim gebruik van het water en bijvoorbeeld verdichting met natuurinclusieve bebouwing.
  3. Papendrecht verdient een centrum dat haar stad en bevolking nog beter vertegenwoordigt. Het centrum wordt dus ontwikkeld op basis van behoeftes van de lokale gemeenschap.

 

Met een heldere, toekomstgerichte visie en een sterke coalitie van partners, transformeert Papendrecht haar centrum tot een bruisend stadscentrum dat klaar is voor de toekomst en aansluit bij de behoeften van de lokale gemeenschap.

Ook behoefte aan een visie voor jouw stad, centrum of gebied? En horen hoe je dat effectief doet met de belangrijkste stakeholders? Contacteer Ruben of stuur ons een appje.

Ruben Lentz

Ruben Lentz