Bloc
CO2 Smart Grid

CO2 Smart Grid

Een collectief van 22 investerende partners werkt aan het eerste CO2 smart grid ter wereld.

Lees meer

Kans

CO2 is de kern van ons klimaatprobleem. Kunnen we er niet iets nuttigs van maken?

Uitdaging

De grote hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt uitgestoten door menselijk handelen veroorzaakt klimaatverandering. Deze bedreigt onze kwaliteit van leven en veiligheid, en die van volgende generaties. Dit is door (inter)nationale overheden onderschreven, zoals bijvoorbeeld op de COP21-klimaatconferentie in Parijs. Daar zijn grote emissiereducties beloofd. In Nederland wordt er bijvoorbeeld gestreefd naar een reductie van 85-95 procent in het jaar 2050.

De grote vraag is: hoe dan?

Uiteraard moeten we besparen op CO2 uitstoot, door bijvoorbeeld te investeren in een schonere energievoorziening en industrie. Die transitie gaat echter nog wel even duren, zeker in het geval van bijvoorbeeld de staalindustrie. Het goede nieuws is dat we CO2 ook kunnen opslaan (dat noem je CCS) en zelfs nuttig kunnen gebruiken (dat noem je CCU). Om daar werk van te maken werken we met 22 partners aan het CO2 Smart Grid!

Wij zijn geïnspireerd door deze voorbeelden van CO2 als grondstof!

Bouwmaterialen
Bouwmaterialen

CO2 kan op vele manier bijdragen aan de productie van bouwmaterialen. Het mooist is als het daarbij wordt gebonden aan het materiaal, want dan wordt het meteen voor lange tijd opgeslagen. Dat doet bijvoorbeeld de Ruwbouwgroep uit Harderwijk. Hun Compensatiesteen bestaat voor 25% uit gebonden CO2!

Website Ruwbouwgroep
Plastics
Plastics

CO2 is al bij veel chemische processen een onmisbare ingrediënt. Bij Covestro in Duitsland wordt nu zelfs aardolie als grondstof vervangen door afgevangen CO2 bij het maken van producten als bijvoorbeeld matrassen!

Website Covestro
Brandstoffen
Brandstoffen

Een grote potentiële afzetmarkt voor hergebruikt koolstof is de wereld van de brandstoffen. Zo wordt er door met bacteriën de werking van fotosynthese te versterken gewerkt aan (vervangers voor) kerosine, ethanol en diesel. Een erg brede en daarom interessante ontwikkeling!

Interessant artikel
Voedsel
Voedsel

Iets concreter is het gebruik van CO2 voor de voedselindustrie. Op dit moment wordt namelijk in Nederland al op grote schaal (0,6 Megaton per jaar) CO2 in kassen ingespoten als meststof door het bedrijf OCAP. Dat versterkt namelijk de fotosynthesewerking van de planten en voorkomt aardgasgebruik!

Website OCAP
Die ontwikkeling gaan we in Nederland versnellen!

Daarom namen wij het initiatief voor 's werelds eerste CO2 Smart Grid!

Het westelijke deel van Nederland biedt een perfecte kans om deze transformatie te starten. Meerdere, grote industriële complexen produceren COdie kan worden afgevangen. Een ondergrondse structuur levert al grote hoeveelheden COaan de glastuinbouwclusters. Die infrastructuur kan efficiënt worden vergroot en uitgebreid met opslag en buffers. De nabijheid van de eerste en vierde haven van Europa, het snel uitdijende spectrum van COtoepassingen (glastuinbouw, biochemie, bouwstoffen) en de juiste publieke context zorgen voor het perfecte momentum van ’s werelds eerste CO2 smart grid.

Waarom dan?

Om zoveel mogelijk CO2 af te kunnen vangen zodat het niet in de atmosfeer terecht komt. En tegelijkertijd stappen te zetten richting een circulaire economie.

Hoe staan we ervoor?

Hoe staan we ervoor?

Doe je mee?

Het laatste nieuws
Het laatste nieuws

In onze nieuwsbrief staat het laatste nieuws over het CO2 Smart Grid en de ontwikkelingen rondom CCS en CCU. Lees de laatste nieuwsbrief!

Lees hem hier!
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief, die we ongeveer één keer per kwartaal versturen.

Schrijf je in!
De resultaten: Maatschappelijke Kosten-Baten Analye
De resultaten: Maatschappelijke Kosten-Baten Analye

Voor publieke partijen is het van groot belang grip te hebben op de maatscchappelijke meerwaarde van projecten waar zij in investeren. Daarom onderzocht CE Delft deze meerwaarde en vatte de resultaten samen in een zogeheten Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Lees hem hier!
De resultaten: Life Cycle Analysis
De resultaten: Life Cycle Analysis

Een van de startpunten van dit project is het beperken van klimaatverandering. Maar wat is het effect van onze ideëen? En welke toepassingen van CO2 leveren welke voordelen op? CE Delft onderzocht de precieze effecten gedurende gebruikscycli in een zogeheten Life Cycle Analysis.

Lees hem hier!
De resultaten: Technology Assesment
De resultaten: Technology Assesment

Om de haalbaarheid van het project te kunnen inschatten moet er duidelijk zijn wat de technologische kansen en valkuilen zijn. TNO bracht die in beeld en kwam tot de conclusie dat alle hordes te nemen zijn. Goed nieuws dus!

Bekijk hem zelf hier!
De resultaten: Survey business community
De resultaten: Survey business community

We bekijken de mogelijkheden van een business community rondom het hergebruiken van CO2. Om de vraag en randvoorwaarden in beeld te krijgen voerden we een survey uit. We danken iedereen voor de nuttige input, we zijn nu een stuk verder!

Lees hier de resultaten van de survey!
De resultaten: Prefeasibility report
De resultaten: Prefeasibility report

Wil je meer diepgaande informatie? Lees dan het prefeasibility report wat Ecofys opstelde.

Download!
De resultaten: Plan van Aanpak
De resultaten: Plan van Aanpak

Wil je meer lezen over hoe we de haalbaarheidsfase aanpakken? Lees dan ons Plan van Aanpak.

Download!
De resultaten: Position paper
De resultaten: Position paper

Wil je meer weten over hoe het allemaal begon en wat onze uitgangspositie is? Lees dan ons Position Paper.

Download!

Was getekend, de partners van het CO2 Smart Grid

Warmterotonde
Volgend project

Warmterotonde