Bloc
CO2 Smart Grid

CO2 Smart Grid

Een collectief van 28 ambitieuze partners werkt aan het eerste CO2 smart grid ter wereld.

Lees meer

Business maken van emissiereductie

Er komen een paar serieuze uitdagingen voor onze maatschappij aan. De grote uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer verminderen vormt een van de grootste vraagstukken.

Een grote kans

Hoe kunnen we genoeg voedsel verbouwen met een krimpend landbouwareaal? Hoe kunnen we iedereen voorzien in genoeg drinkwater? En, net zo relevant: hoe maken we de transitie naar een veilige, schone en betrouwbare energievoorziening en industrie?

De grote hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt uitgestoten door menselijk handelen veroorzaakt klimaatverandering. Deze bedreigt onze kwaliteit van leven en veiligheid, en die van volgende generaties. Dit is door (inter)nationale overheden onderschreven, zoals bijvoorbeeld op de COP21-klimaatconferentie vorig jaar in Parijs. Daar zijn grote emissiereducties beloofd. In Nederland wordt er bijvoorbeeld gestreefd naar een reductie van 85-95 procent in het jaar 2050.

Dus, we moeten aan de slag met CO2 beperkingen en iedereen zou de verantwoordelijkheid moeten voelen om hier zo effectief mogelijk aan mee te werken. Maar dit vraagstuk puur beschouwen als een probleem zal niet tot een bevredigend eindresultaat leiden. We zouden dit juist ook als een grote kans voor de Nederlandse economie moeten zien.

Ons standpunt?

CO2 is niet alleen een potentieel gevaarlijke afvalstof.

Het is ook een belangrijke grondstof voor de circulaire economie.

Waar gaat het om?

Waar gaat het om?

CO2 is een grondstof in bijv. de glastuinbouw en de chemie, daar gaan we business van maken.

Wat willen we doen?

Wat willen we doen?

Slim met CO2 omgaan zodat we fossiele grondstoffen kunnen besparen.

Hoe willen we dat doen?

Hoe willen we dat doen?

Door een slim netwerk te ontwikkelen dat bronnen, gebruikers en buffers van CO2 met elkaar verbindt.

Hoe ziet dat eruit?

Hoe ziet dat eruit?

Het westelijke deel van Nederland biedt een perfecte kans om deze transformatie te starten. Meerdere, grote industriële complexen produceren COdie kan worden afgevangen. Een ondergrondse structuur levert al grote hoeveelheden COaan de glastuinbouwclusters. Hier wordt het gebruikt als meststof voor gewassen. Die infrastructuur kan efficiënt worden vergroot en uitgebreid met buffers. De nabijheid van de eerste en vierde haven van Europa, het snel uitdijende spectrum van COtoepassingen (glastuinbouw, biochemie, bouwstoffen) en de juiste publieke context zorgen voor het perfecte momentum van ’s werelds eerste CO2 smart grid.

En nu?

Met een inspirend collectief van achtentwintig partijen – publiek, privaat en maatschappelijk – werken we hard om van dit momentum gebruik te maken. Op die manier streven wij ernaar richting realisatie van hetnetwerk te komen. Voor een schonere energievoorziening, een duurzame industrie en een toekomstbestendige Nederlandse economie!

Meer informatie?

Download onze roadshow over de laatste ontwikkeling binnen het domein van CO2 hergebruik en opslag.

Lees het prefeasibility report van Ecofys, waarbij de haalbaarheid van het project aan de tand is gevoeld.

Download het persbericht Kick Off Haalbaarheidsfase CO2 Smart Grid.

Download de presentatie Kick Off Haalbaarheidsfase CO2 Smart Grid.

Lees ons Plan van Aanpak Haalbaarheidsfase Co2 Smart Grid.

Download ons position paper, dat biedt verdere informatie.

Download ons perspakket, voor afbeeldingen in hoge resolutie.

Download het rapport van Ecofys, waarin wordt gesteld dat dit initiatief de grootste impact had op CO2 reductie van alle initiatieven op de Klimaattop 2016.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Was getekend, de partners van het CO2 Smart Grid,

Was getekend, de partners van het CO2 Smart Grid,
Warmterotonde
Volgend project

Warmterotonde