Bloc
Duurzame groei van Werelderfgoed Kinderdijk

Investeringsaanpak Werelderfgoed

BLOC werkt aan de investeringsstrategie met een concreet financieringsperspectief voor het nieuwe stedenbouwkundige plan Kinderdijk in Molenlanden.  

Lees meer

In opdracht van de gemeente Molenlanden werkt BLOC momenteel aan een nieuw financieringsperspectief voor de doorontwikkeling van de entreezone Kinderdijk-Elshout. Deze door SVP, Bosch-Slabbers en Stratact ontwikkelde gebiedsvisie, is in samenwerking met vele publieke en private stakeholders tot stand gekomen en recent goedgekeurd door het College en de Raad van Molenlanden.

BLOC legt bij de financieringsstrategie de nadruk op duurzaam toerisme. Toerisme als belangrijke driver en impuls voor belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals innovatieve mobiliteit, verduurzaming, groen-, landschapsbeheer en watermanagement. Inclusief het versterken van de leefbaarheid van de dorpskern en het beroemde molenpark. Kortom: een duurzame groei van een toekomstbestendig werelderfgoed Kinderdijk in een bloeiende dorpsgemeenschap. 

BLOC x Kinderdijk

Weet je nog? Enkele jaren geleden hielp BLOC bij de herfinanciering en een nieuw organisatiemodel om hiermee een gezonde toekomst voor het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk te garanderen. Ook ontwikkelde BLOC een aanpak ‘visitormanagement’ waarbij bezoekersstromen, noodzakelijk voor de financiering van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) beter konden worden gemanaged. De realisatie van een directe verbinding tussen Rotterdam – Kinderdijk en Dordrecht met de Waterbus, speelde hierbij een belangrijke rol. Samen met de gemeente en alle betrokken stakeholders zijn we nu ook weer nauw betrokken bij de komende uitdaging: het organiseren van een financieringsperspectief en een investeringsstrategie om de ambitieuze plannen voor de verdere verduurzaming van Kinderdijk mogelijk te maken. 

 

Nieuwe gebiedsvisie

Het Werelderfgoed Kinderdijk is één van de oudste, van de in totaal 12, erfgoedlocaties in Nederland met een UNESCO-status. Met haar unieke cluster molens is zij dan ook van groot maatschappelijk en economisch belang voor de gemeente, de regio, de provincie en het Rijk. Bovendien heeft Kinderdijk een enorme toeristische, internationale aantrekkingskracht. 

Een toeristische hotspot als het Werelderfgoed Kinderdijk kan alleen blijven bestaan als dat gebeurt in symbiose met de omgeving, inwoners, ondernemers, natuur en landschap. En alleen als deze een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de kernen én binnen het werelderfgoed zelf.  

Daarom heeft de Gemeente Molenlanden in 2022 de gebiedsvisie Entree Kinderdijk-Elshout ontwikkeld en vastgesteld. De visie beschrijft de stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden waarbinnen de entreezone kan worden ontwikkeld, rekening houdend met de leefbaarheid, veiligheid en authenticiteit van het hele gebied. De ambitie is om ervoor te zorgen dat het molengebied in Kinderdijk nationaal en internationaal wordt gezien als een toeristisch erfgoedicoon, waar het ontwikkelen van een toeristische bestemming samengaat met het verbeteren van de leefbaarheid, het behouden van de beleving, authenticiteit, rust en ruimte en het versterken van de natuur.  

Duurzaam toerisme

De opgave voor het entreegebied van Kinderdijk is complex. Daarom is het gebied in de gebiedsvisie opgedeeld in verschillende zones en deelgebieden met elk een specifieke opgave gekoppeld aan één of meerdere projecten. Al deze projecten hebben één ding gemeen: ze dragen bij aan een duurzame groei van een toekomstbestendig werelderfgoed Kinderdijk in een bloeiende dorpsgemeenschap. In plaats van het mitigeren van de effecten van toerisme, zetten we toerisme juist in als aanjager en stimulans van duurzame beleidsambities. Toerisme als katalysator voor duurzame gebiedsontwikkeling dus. 

Financieringsperspectief

De taak van BLOC dus om inzicht te creëren in de financieringsbereidheid van mogelijke investeerders. Dit moet leiden tot harde toezeggingen (gemeenten) duidelijke intenties (regio, provincie en Rijk) en inzicht in mogelijke financieringspaden en partnerships voor het verkrijgen van financiële steun (Brussel en mogelijk bedrijven).

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Fred! 

De toekomst van Kinderdijk
Volgend project

De toekomst van Kinderdijk