Bloc
Experimentele Hanzestad

Experimentele Hanzestad

BLOC begeleidt de regio Zwolle om de vierde economische regio van Nederland te worden.

Lees meer

Economische schaalsprong

De regio Zwolle wil met haar strategische ligging en ondernemende en creatieve instelling de volgende economische schaalsprong maken. Het doel is ambitieus: Zwolle wil binnen vijf tot tien jaar de vierde economische regio in Nederland zijn.

Experimenteel en ondernemend

De regio Zwolle wil zich als economische regio landelijk onderscheiden om samen met Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de economische hoofdstructuur van Nederland te gaan vormen en daartoe haar positie als experimentele hanzestad versterken. De strategische ligging van Zwolle (de poort naar Noord- en Oost-Nederland) en het DNA van de regio (experimenteel, creatief, ondernemend) vormen een goede basis voor een volgende economische schaalsprong. Het label van vierde economische topregio is daarbij zowel doel als middel. Het doel is om dit label waar te maken en binnen vijf tot tien jaar daadwerkelijk de vierde economische regio in Nederland te zijn. En het in de markt zetten en ‘claimen’ van het profiel van Zwolle als vierde economische topregio is ook een middel om daar te komen. Door erover te praten en ernaar te handelen, kunnen we het ook bereiken. ‘Set the target and live up to it’!

De schaalsprong die met deze ambitie wordt ingezet, moet leiden tot een sterkere economische infrastructuur en meer investeringen. Zwolle moet nog meer op de radar van de provincie en (met name) het rijk komen te staan als het gaat om investeringen in de infrastructuur, impulsen voor de woningbouw, etc. Zwolle moet dus op de lijstjes! En Zwolle moet nog meer bekend worden als stad met een heel gezond klimaat om te wonen, te werken en om er je onderneming te vestigen.

Aanpak

Om de positionering van Zwolle te versnellen ontwikkelt BLOC twee producten: een kompas (de visie) en een roadmap (de ontwikkelstrategie). Met dit proces wordt meteen de basis gelegd voor een succesvolle uitvoering van het programma, doordat de belangrijkste ‘supporters’ van dat programma betrokken worden in de totstandkoming ervan. We leggen daarbij de lat vanaf de start hoog en denken tien jaar vooruit. In ambitie en voor de projecten waarmee die wordt gerealiseerd. Want bij een topregio passen topprojecten. En het proces sluit aan op de kernwaarden van de regio Zwolle. Oftewel: ook het proces zelf is ondernemend, creatief en experimenteel. Met deze sprint zetten we immers de toon voor de komende jaren. Practice what you preach!