Bloc
Goeree geeft energie

Goeree geeft energie

Studio Marco Vermeulen en BLOC ontwikkelen een strategie waarmee Goeree-Overflakkee per 2020 energieneutraal is en in 2030 zelfs energieleverancier wordt.

Lees meer

Energy Island

Goeree-Overflakkee moet als eerste gemeente van Nederland netto duurzame energie gaan leveren.

Energieneutraal in 2020

Op Goeree-Overflakkee zijn de omstandigheden voor duurzame energie gunstig. Goeree-Overflakkee heeft een strategische positie tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. Er ligt een visie om als eiland in 2020 energieneutraal te zijn. De eerste projecten zijn al gerealiseerd.

 

De aanpak kent ruimtelijke, economische en maatschappelijke consequenties en kansen. Studio Marco Vermeulen en BLOC ontwikkelen een strategie waarmee Goeree-Overflakkee per 2030 ook daadwerkelijk energieleverancier kan worden.

Een van de belangrijkste uitdagingen in de energietransitie is de afstemming tussen vraag en aanbod. Het aanbod van energie is door bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de zon en wind niet altijd even groot. Maar ook de vraag van huishoudens, industrie en landbouw verschilt van moment tot moment en van seizoen tot seizoen. Intelligente netwerksystemen (smart multicommodity grids) bieden (een deel van) de oplossing.

Daarnaast gaan de innovaties op het gebied van opslag en bufferen van duurzame energie hard, maar is de precieze ruimtelijke en landschappelijke impact nog onbekend. Op Goeree-Overflakkee ontwikkelen wij scenario’s voor een effectief en compleet energiesysteem voor duurzame opwekking, transport en opslag.

"Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie en is daarmee koploper in Nederland"
(wethouder Arend-Jan van der Vlugt)

Drie scenario's voor de energietoekomst van Goeree-Overflakkee

Drie scenario's voor de energietoekomst van Goeree-Overflakkee
Drie scenario's voor de energietoekomst van Goeree-Overflakkee

Tijdens een bijeenkomt op 3 juli werden drie richtingen voor de energie-toekomst (2030-2050) van Goeree-Overflakkee besproken. Inwoners, bedrijven en de gemeente Goeree-Overflakkee bespraken de keuzes, kansen en effecten van de energietransitie.

Bekijk hier de drie scenario's

Vervolgens zijn we met 30 marktpartijen, overheden en bewoners van het eiland gaan onderzoeken welke elementen van de scenario’s het investeren dan wel het onderzoeken waard zijn.  Dit heeft geleid tot een groslijst van 12 projecten die de energietransitie ook daadwerkelijk vorm kunnen geven. Denk daarbij aan cable-pooling, smart grids, waterstofproductie, conversieclusters en nieuwe coöperaties.

Wij hebben de overheden geadviseerd in de komende maanden de groslijst van projecten te ontwikkelen tot volwaardige cases met eigenaren en een businesscase. Die kunnen getoetst worden aan een afwegingskader (waar we een voorzet voor hebben gedaan). Gezamenlijk vormen de uitvoerbare en passende projecten dan het Energie Programma Goeree-Overflakkee. Lees hier de managementsamenvatting van de route naar een energieleverend eiland.