Bloc
Greentech Park One

Greentech Park One

In Boxtel wordt Greentech Park One ontwikkeld: een experimenteerlocatie voor nieuwe biobased business.

Lees meer

Biobased landingsplaats

Studio Marco Vermeulen en BLOC hebben een aanpak ontwikkeld om in Boxtel ‘Greentech Park Brabant’ te realiseren. Doel van dit park is om een ‘landingsplaats’ te creëren voor de ambities in Brabant om de Biobased Economy een stevige impuls te geven.

Greentech Brabant

De Biobased Economy is sterk in opkomst. De essentie hiervan is dat groene grondstoffen de huidige fossiele grondstoffen voor het maken van allerlei halffabricaten en eindproducten vervangen. In Noord-Brabant hebben verschillende initiatiefnemers (onder meer de Provincie Noord-Brabant, de BOM en AgriFood Capital) hun ambities vastgelegd in het programma Greentech Brabant.

De gemeente Boxtel is om een veelheid aan redenen bij uitstek dé locatie voor dit Greentech Park, wat onder andere zal bestaan uit een nieuw Biobased-georiënteerde experimenteerlocatie ‘Greentech Park One’. Hier moeten multidisciplinaire teams van studenten, innovatieve bedrijven en fysieke biobased stromen samenkomen om te experimenteren met nieuwe biobased business modellen.

BLOC en Studio Marco Vermeulen hebben samen een werkatelier georganiseerd met experts en hoogleraren om de kansen voor het Greentech Park bloot te leggen. Met de provincie is bovendien de marktbehoefte voor dit initiatief in kaart gebracht. Na een rondgang langs lokale bedrijven en kennisinstellingen hebben we een ontwikkelaanpak uitgewerkt. Zo hebben we de mogelijkheden van een businessplan wedstrijd verkend en een realistisch beeld geschetst van de invulling van het terrein.

Greentech Park Brabant is niet de eerste samenwerking van BLOC en Studio Marco Vermeulen op het gebied van de biobased economy. Eerder ontwikkelden zij een film over de biobased backbone in de Zuidwestelijke Delta. Bekijk deze film hier.

© Ontwerp: Studio Marco Vermeulen