Bloc
Holland City

Holland City Community

De Holland City community: een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die met aansprekende projecten Nederland internationaal op de kaart zetten.

Lees meer

Meer van Holland

Samen met NBTC Holland Marketing (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) werkt BLOC aan de Holland City community: een samenwerking van organisaties die meer van Nederland willen tonen aan de in aantal toenemende buitenlandse bezoekers.

Spreiding van bezoekers

Nederland kent een steeds grotere toestroom van bezoekers die vooral de ‘hotspots’ bezoeken, de populaire bestemmingen. Op sommige plekken is dat ronduit welkom, elders zorgt het voor overlast. En andere prachtige plekken blijven onbekend. NBTC Holland Marketing wil de positieve marktontwikkelingen benutten en tegelijkertijd zorgen voor een betere spreiding van de bezoekers over heel Nederland.

Daarom is de Holland City strategie ontwikkeld met als doel om de toeristische bezoekers van Nederland te verleiden ook eens buiten de bekende en gebaande paden te denken en juist ook andere bijzondere plaatsen en iconen te bezoeken. In Holland City wordt Nederland als één metropool gepositioneerd, met verschillende aantrekkelijke districten. Deze districten worden door slimme thematische verhaallijnen onderling verbonden. Door te spelen met de perceptie van de schaal van afstand en reistijd, worden bezoekers gewezen op de vele mogelijkheden binnen een relatief korte afstand. Zo ontstaan er nieuwe ideeën om een bezoek aan Nederland te verrijken.

Voor het uitwerken van de Holland City strategie is een community nodig van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die met projecten en (deels nieuwe) bestemmingen de thematische verhaallijnen kracht gaan bijzetten. Dat kunnen zuiver toeristische projecten en bestemmingen zijn, maar ook innovatieve projecten en bestemmingen die voor de zakelijke markt interessant zijn. Of combinaties: watertechnologie heeft bijvoorbeeld zowel een grote toeristische als zakelijke aantrekkingskracht. Bovendien kan het gaan om projecten die bestemmingen verbinden (promotioneel én fysiek) en daardoor interessanter maken.

BLOC en NBTC Holland Marketing ontwikkelen gezamenlijk de Holland City community en een landelijke kansenkaart van internationaal aansprekende projecten die samen met de community wordt gevormd. Tegelijkertijd bekijken we vanuit deze inhoud hoe NBTC Holland Marketing samen met de community hiervoor voldoende ontwikkelkracht kan gaan organiseren.