Bloc
Huisvesting Orion

Huisvesting Orion

BLOC ondersteunt de Onderwijsgroep Amstelland bij de heroriëntatie op de huisvesting van twee scholen.

Lees meer

Opgave

De Cirkel en de Willem-Alexanderschool maken deel uit van een gebouwcomplex aan de Orion in Amstelveen, waar ook OBS de Pioniers, kinderopvang Kinderrijk en sport- en ontmoetingscentrum De Meent gehuisvest zijn. De scholen hebben behoefte aan meer ruimte van goede kwaliteit. Ze groeien uit hun jasje; de afgelopen periode is aan tientallen leerlingen aangegeven dat ze niet kunnen worden ingeschreven. En het gebouw uit 1981 heeft een slecht binnenklimaat en voldoet simpelweg niet meer.

De groei van het leerlingenaantal zal naar verwachting doorzetten. Amstelveen is een groeigemeente, hard op weg naar 120.000 inwoners, met steeds meer een internationale oriëntatie. Vanuit dat perspectief is het goed met een lange termijn visie naar de huisvesting van de scholen te kijken. De urgentie die de schoolbesturen, leerkrachten en ouders voelen, leidt echter nog niet tot effectieve stappen naar een nieuwe onderwijsomgeving die past bij de ambities van de stad en de scholen. De opgave is complex als je kijkt naar de omgeving en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Een nieuwe onderwijsomgeving is niet alleen hoognodig, maar er zijn ook kansen die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.

Ontwikkelplan

Daarom stellen we samen met de bestuurders, leerkrachten én leerlingen van de scholen een ontwikkelplan op voor de nieuwe huisvesting van De Cirkel en de Willem-Alexanderschool. Het plan bevat een huisvestingsconcept met scenario’s voor de Orion locatie en elders. Daarin nemen we ook wensen mee ten aanzien van flexibiliteit en andere vormen van ruimtegebruik (zoals leerpleinen). Doel van het plan is om tot een aanpak te komen vanuit de visie van de scholen zelf. De uitdaging is om met meer creativiteit tot een betere ‘value case’ te komen. Denk daarbij aan het delen van voorzieningen tussen de scholen onderling en tussen de scholen en andere voorzieningen. Maar ook aan een flexibelere ontwikkelingsstrategie en wellicht een betere balans tussen de investeringen en de exploitatie (capex en opex).

Meer informatie? Contacteer Lennart of Marieke