Bloc
The Dutch Mountains

The Dutch Mountains

BLOC, Studio Marco Vermeulen en Urban XChange verrassen de wereld met een nieuw perspectief op circulair ontwikkelen. Samen met Asito, Beveco, Dell-EMC, HEYDAY, SPIE en Strukton.

Lees meer

High Tech X City Design

The Dutch Mountains: smart building, smart environment en symbool van een radicale stedelijke ontwikkeling. En een innovatiehub en platform voor alle technologieën uit de Brainport Eindhoven die daarop aansluiten.

Grootste houten gebouw ter wereld

The Dutch Mountains is een verblijfs- en werklandschap dat de regio Eindhoven in 2020 gaat verrijken. In dit complex, dat naast een groot park en publieke voorzieningen onder meer ook shortstay faciliteiten, een conferentiecentrum en bedrijfshuisvesting omvat, worden allerlei hightech innovaties toegepast waarmee het symbool staat voor wat de slimste regio ter wereld wordt genoemd. Deze technologieën maken van het gebouw een zeer geavanceerd complex dat een nieuwe standaard zet voor duurzaam ontwikkelen. Het gebouw wordt gemaakt van massief hout (vanwege het positieve effect op de CO2 depositie) en wordt daarmee het grootste houten gebouw ter wereld. Het is bovendien maximaal zelfvoorzienend, met gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen.

Design: Studio Marco Vermeulen

Design: Studio Marco Vermeulen

World Changing Idea

Het project is in meerdere opzichten grensverleggend. Bijzonder is dat het concept vanaf de start is ontwikkeld door technologiebedrijven en dienstverleners die normaal gesproken achteraan in de ontwikkelketen zitten. Zij ontwikkelen samen een ‘ecosysteem’ van diensten en technologieën waarin de gebruiker centraal staat. Het systeem stelt de individuele gebruiker in staat zo plezierig, comfortabel en gezond mogelijk in het gebouw te verblijven: iedere gebruiker kan invloed uitoefenen op zijn eigen – gepersonificeerde – omgeving. Het gebouw is volledig datagedreven en ervaringsgestuurd. De omgeving kan voortdurend veranderen: ruimtes kunnen de volgende dag een andere functie hebben dan de dag ervoor en segmenten van het gebouw kunnen meebewegen met veranderende marktomstandigheden.

Building as a service

The Dutch Mountains onderscheidt zich bovendien doordat het een totaalsysteem is van diensten. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en zelfs de gevels worden als diensten in het project geleverd. Dat maakt het mogelijk dat de software én de hardware met de tijd vervangen kunnen worden. Een voorbeeld: de gevels wekken energie op; als er na een aantal jaar een slimmere gevel beschikbaar is die meer energie levert dan de huidige, dan wordt die omgewisseld (en de oude wordt hergebruikt of verwerkt). Dit vraagt om een volstrekt nieuw exploitatie- en organisatiemodel; de ontwikkeling daarvan maakt deel uit van het project (inclusief de verkenning van blockchain toepassingen). Om die reden werd het project uitgeroepen tot finalist voor de World Changing Ideas Awards van het mondiaal toonaangevende innovatieplatform Fast Company.

Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en zelfs de gevels worden als diensten in het project geleverd.

High Tech Excellence

De initiatiefnemers hebben een technologiescan ontwikkeld met ruim 100 technologieën (op het gebied van onder meer energie, materialen, geveltoepassingen en smart mobility) die toepasbaar zijn in The Dutch Mountains. Door de toepassing van deze innovaties in The Dutch Mountains, krijgt het complex een regionale functie als High Tech Excellence Center. De high-tech beleving wordt versterkt door excellente horecavoorzieningen, conferentiefaciliteiten, exhibition spaces en living labs en displayfuncties die het verhaal vertellen van The Dutch Mountains, de Brainport regio en de verschillende high tech innovaties.

Context

De impact van The Dutch Mountains beperkt zich niet tot het complex zelf. De initiatiefnemers werken samen met onder meer de gemeente Veldhoven, ASML en het Maxima Medisch Centrum aan de transformatie van het omliggende bedrijventerrein De Run tot een nieuw type werklandschap. Dat gaat onder meer over het toevoegen van openbaar toegankelijke groenstructuren en het ontwikkelen van een toekomstbestendige mobiliteitsaanpak. Door in en rond het complex op integrale wijze high tech interventies te koppelen aan echte maatschappelijke vraagstukken moet The Dutch Mountains een (inter)nationale inspiratiebron worden voor duurzaam ontwikkelen.

Partners

The Dutch Mountains is een initiatief van BLOC, Studio Marco Vermeulen en Urban XChange die het project samen met Strukton ontwikkelen. Exploitatiepartners zijn Asito, Beveco, Dell Technologies, Heyday en Spie. Arup en Off Road Innovations zijn de kennispartners. Verschillende banken hebben aangeboden het financiële systeem mee te ontwikkelen. Er zijn al meerdere voorcontracten getekend met organisaties die zich in The Dutch Mountains willen vestigen.

Key Elements

  • Multifunctioneel verblijfs- en werklandschap.
  • Grootste houten gebouw ter wereld (positief voor de CO2 depositie).
  • Maximaal zelfvoorzienend en circulair.
  • Ecosysteem van diensten (zelfs de hardware – zoals de gevel – wordt als dienst geleverd).
  • Datagedreven, flexibel en ‘upgradeable’: in staat om met de tijd beter te worden.
  • High tech excellence: toepassingscentrum voor high tech innovaties uit de regio.
  • Concept omvat (ontwikkelende) Smart Mobility toepassingen.
  • Innovatieve samenwerking tussen technologiebedrijven, dienstverleners, architecten en ontwikkelaars.

Design: Studio Marco Vermeulen

Design: Studio Marco Vermeulen

THE DUTCH MOUNTAINS: RADICAL CITY APPROACH (10 CHALLENGES)

De Brainport Eindhoven excelleert en heeft een herkenbare signatuur waarin innovatie, toptechnologie en design sleutelwoorden zijn. Dat komt ook tot uitdrukking in de verschillende hubs die Eindhoven al kent. Met de High Tech Campus als innovatiecluster, Strijp als creatieve hotspot en de Brainport Industries Campus als ontwikkelend hart van de high tech maakindustrie. The Dutch Mountains wil een aanvullende bijdrage leveren aan de signatuur van Brainport Eindhoven: dat van de radicaal veranderende en steeds slimmer wordende stad. High Tech meets City Design. The Dutch Mountains wil excelleren als smart building, smart environment en als symbool voor de smart city ontwikkeling. En daarmee ook een innovatiehub en platform zijn voor alle Brainport technologieën die daarop aansluiten.

(1) Inclusive City

Hoe creëren we voor iedereen een omgeving waarin geluk en welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling en talentontplooiïng maximaal zijn?

(2) Healthy City

Hoe zorgen we voor een omgeving waar de stedeling gezonder van wordt?

(3) Natural City

Hoe zorgen we voor een natuurlijke en groene stedelijke omgeving, zowel in uitstraling als in materiaalgebruik en functioneren?

(4) Clean City

Hoe zorgen we ervoor dat we de omgeving schoner maken en de lucht- en waterkwaliteit verbeteren?

(5) Carbon Collecting City

Hoe gebruiken we de stedelijke omgeving om CO2-uitstoot te reduceren en tegelijk CO2 in te zetten als grondstof voor de circulaire economie?

(6) Circular City

Hoe komen we tot een ‘eindeloze’ omgeving met maximale circulariteit en hergebruik van reststromen?

(7) Adaptable City

Hoe zorgen we voor een omgeving die voortdurend aanpasbaar is aan de maatschappelijke behoeftes en marktomstandigheden?

(8) Upgradeable City

Hoe zorgen we voor een omgeving die in staat is met de tijd beter te worden en welk organisatie- en exploitatiemodel past daarbij?

(9) Mobile City

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig, schoon mobiliteitssysteem dat ook de omgeving duurzaam ontsluit?

(10) High Tech City

Hoe zorgen we voor een integraal systeem waarmee we alle maatschappelijk doelen (zoals hierboven benoemd) versneld realiseren en welke technologieën maken daar deel van uit.