Bloc
Enabling Environments

Enabling Environments

Hoe ziet de werkomgeving van de toekomst eruit?

Tijd voor een werkervaring die je persoonlijke groei versnelt, je gezondheid verhoogt en je productiviteit een boost geeft.

Gedreven door technologie, globalisering en de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie, verandert onze werk-werkelijkheid. We moeten ons aanpassen. Niet alleen om te profiteren van technologische ontwikkelingen, maar ook omdat we snel moeten reageren op ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Gelukkig zijn er technologiegedreven tools, creatieve denkwijzen en op de natuur gebaseerde inspiraties beschikbaar om deze uitdagingen aan te gaan.

CHALLENGE 1: WELZIJN IN DE HAVEN

Wat gaan we doen?

BLOC organiseert in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, iTanks en Deltalinqs een open kennissessie voor HR-professionals in het Rotterdamse haven-industrieel complex. En we gaan het over iets essentieels hebben: de gezondheid op de werkvloer voor operationele medewerkers. Want dit gebied, waar veel van onze maatschappelijke en economische vraagstukken samenkomen, verdient een werkomgeving die beter aansluit bij de eisen en wensen van ál haar medewerkers. Waar lopen zij tegenaan? Welke gezondheidsthema’s vinden genoeg aansluiting voor de werknemers en welke thema’s zijn een ‘ver-van-je-bed-show’? Op basis van ons deskresearch en gesprekken met iTanks, Deltalinqs en VOMI komen we tot de conclusie dat er grote kansen zijn om samen stappen te maken.

Waarom we dat doen?

Er is in de discussies over gezondheid op de werkomgeving al veel aandacht voor kenniswerkers, oftewel: de medewerkers in de kantoren. In deze sessie ligt de focus anders: we gaan we ons juist richten op de werknemers die operationeel actief zijn. Oftewel, de mensen die op de vloer staan. Een gezonde werkomgeving is bij deze doelgroep namelijk een veel grotere uitdaging en brengt andere issues met zich mee dan bij kantoormedewerkers. Hun werk is fysiek veel zwaarder, ze hebben onregelmatige werkdiensten en werken ook ’s avonds of ’s nachts en ze werken vaak met gevaarlijke stoffen of apparatuur. Bovendien hebben deze werknemers tijdens de coronapandemie gewoon doorgewerkt en er wordt (vooralsnog) minder aandacht geschonken aan een gezonde kantine of lichamelijke en psychische gezondheid. De prioriteit ligt ergens anders: het werk moet af, er moeten geen ongelukken gebeuren en er moeten genoeg mensen met vakinhoudelijke kennis aanwezig zijn. Ja, er is terecht veel aandacht voor veilig werk, o.a. aan de hand van strenge normen. Maar is veilig ook gezond? Of kunnen we deze mensen nog beter helpen?

Waarom moet je hier bij zijn?

Waar lopen HR-professionals tegenaan en hoe maken we het havengebied een prettigere en gezondere werkomgeving? In deze sessie behandelen we gezondheidsthema’s die specifiek interessant en uitdagend zijn voor de operationele havenmedewerkers. Zo komen we tot een selectie van ‘gezondheidsinterventies’ die geïmplementeerd kunnen worden door de bedrijven in het haven industrieel complex. Wanneer deze thema’s aantoonbaar ziekteverzuim zouden reduceren, dan levert het direct iets op.

Wanneer?

25 oktober van 15:00 uur  tot 16:30 uur, wordt deze online kennissessie georganiseerd in samenwerking door de Provincie Zuid-Holland, BLOC, iTanks en Deltalinqs. Experts op het gebied van gezondheid op de werkvloer zullen hun kennis delen, en samen gaan we in een levendige discussie en brainstorm op zoek naar mogelijke oplossingen. Wat is reëel en hoe pakken we een verandering van de (gezonde) werkomstandigheden aan?

We hebben er erg veel zin in want het wordt een rijk en interessant gesprek. En daar sluiten we jou graag bij aan! Schrijf je dus nu snel HIER in

Waar gaan we het zoal over hebben?

Een greep uit relevante gezondheidsthema’s:

Luchtkwaliteit is uiteraard al een belangrijk thema in de haven vanuit milieuoogpunt, veiligheid en gezondheid. Maar hoe zit dat binnen de gebouwen zelf? Er zijn vanuit de historie veel gevallen van werknemers die door hun werk met ongezonde stoffen in contact zijn gekomen en daar later gezondheidsproblemen door krijgen. En er is steeds meer aandacht voor gezondere binnenklimaten waardoor je fitter en dus productiever blijft. De afgelopen jaren is er al ontzettend veel verbeterd, maar nog steeds blijft dit aandacht vragen.  Hoe kunnen we in zo’n uitdagende context voor een frisse werkplek zorgen?

Mentale gezondheid is een thema dat (vooral bij kantoorbanen) steeds meer aandacht krijgt. Hoe is dit voor operationele werknemers? Hoe hebben zij eigenlijk geleden werken in de coronapandemie ervaren en hoe balanceren zij werk en privé? Daarnaast is fysieke gezondheid een belangrijk punt. De medewerkers bewegen genoeg: ze fietsen en lopen van de ene naar de andere locatie, en zijn tijdens hun werkzaamheden continu in beweging. Maar hebben ze ook wel genoeg rust? En is hun houding wel de juiste? Ook is gezonde voeding een uitdagend thema: bij de meesten hoef je niet met een salade aan te komen voor een fysieke uitdagende dag. Hoe zou je dit op een subtiele wijze kunnen aanpakken zonder dat de werknemers zich gekort voelen in hun vrijheid van ‘het eten van een broodje bal’? Toen Volkswagen hun curryworst van de menukaart uit de kantines haalde en verving voor vega(n) alternatieven, zorgden dat bijvoorbeeld ook voor ontzettend veel ophef.

De grootste groep van de medewerkers in het industrieel havengebied is tussen de 50 en 60 jaar oud. Deze werknemers werken vaak al meer dan 30 in de haven en hebben lichamelijk zware arbeid, in niet te beste werkomstandigheden geleverd. Zij gaan binnenkort uitstromen, maar het is cruciaal dat deze tot het einde van hun loopbaan gezond kunnen blijven en ook gezond van hun pensioen kunnen genieten. De grootste uitval zit namelijk ook in deze groep medewerkers.