Bloc
Welkom in INCLUCITY

Welkom in INCLUCITY

Together with technology

INCLUCITY. Een breed, kwalitatief, slim en sociaal woonconcept. Gekoppeld aan een digitaal platform dat de deelnemers van de (woon)community in staat stelt elkaar te ontzorgen en voor elkaar te zorgen.

Iedereen thuis in de toekomst

Sociale domotica wordt het nieuwe touwtje door de brievenbus. De allernieuwste woontechnieken én sociale innovatie ontmoeten elkaar. Bijzondere doelgroepen combineren uitdagingen met talenten. Maatschappelijke kosten dalen. Sociale cohesie en eigenwaarde stijgen.

Gepensioneerde juf geeft opvoedtips aan alleenstaande jonge moeder.  Alleenstaande jonge moeder kookt portie extra voor tiener op kamertraining. Tiener doet boodschappen voor man die slecht ter been is. Man die slecht ter been is leert twee vergunninghouders Nederlands. Vergunninghouders helpen expat met de tuin. Expat speelt bridge met gepensioneerde juf.

Allemaal onder één dak. Via één digitaal platform. Zonder kosten. Met elkaar. Ze zetten de nieuwe norm voor thuis zijn. Midden in de maatschappij. Welkom in INCLUCITY!

 

Mind the Gap

We leven steeds langer. Het aantal ouderen neemt rap toe. De zorgbehoefte én de zorgkosten stijgen exponentieel. Toch verandert het woonaanbod in Nederland nauwelijks. Eigenlijk bouwen we met een beperking. Specifieke woningen voor specifieke doelgroepen. Voor ouderen. Voor zorgbehoevenden. Voor gezinnen. Voor mensen met een afstand tot de maatschappij. Er is weinig keuzevrijheid terwijl er juist veel vraag is naar kwalitatieve, meer op maat gesneden woningen. Er is behoefte aan woonvormen voor bredere doelgroepen, die de sociale cohesie helpen versterken en eenzaamheid en isolement helpen voorkomen. Over tien jaar vinden we dat soort woonvormen heel normaal. Dat is waarom we INCLUCITY introduceren. Want waarom zouden we tien jaar wachten?

As inclusive as it gets

INCLUCITY is geen zorgconcept. Het is een breed woonconcept voor iedereen die een betaalbare woning met kwaliteit wil. Met niet alleen buren die jou begrijpen, maar ook domotica die jou volgt en het leven beter maakt.  En dat concept is óók heel geschikt voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Inclusiever dan dat kan het niet. Het vertrekpunt voor INCLUCITY is dan ook het organiseren van sociale duurzaamheid. Doel is om de kracht van de maatschappij volledig te benutten en in te zetten als oplossing voor grote maatschappelijke opgaven. Zoals die van de toenemende vergrijzing, zorgbehoefte en eenzaamheid.

Data driven & service minded

De basis van INCLUCITY: een woonomgeving van superkwaliteit. INCLUCITY staat voor gebouwen en wooncomplexen (nieuwbouw en verbouw) die zeer comfortabel en gezond zijn. Een INCLUCITY omgeving is gebouwd van duurzame materialen, bevat veel bewegings- en ontmoetingsruimte en groen en biedt collectieve voorzieningen, zoals een gym, kas of moestuin. Het is erop ingericht om kwaliteit te bieden aan alle bewoners: gezinnen, alleenstaanden, studenten, ouderen, zorgbehoevenden. INCLUCITY biedt een platform met de nieuwste technologische mogelijkheden. Met data uit domotica en sensoren weet het gebouw wat de patronen van de gebruikers zijn. Het is een learning environment die door data-analyse beter wordt en een predictive environment die zelfs kan voorspellen dat gebeurtenissen zullen plaatsvinden. INCLUCITY is data-driven, zoals ook de zorg van de toekomst dat zal zijn. Het gebouw helpt, signaleert en alarmeert wanneer dat nodig is. Maar: alleen voor degenen die dat willen en iedereen bepaalt zelf in welke mate.

Met het INCLUCITY platform kunnen de bewoners elkaar vinden en helpen. Wensen en behoeftes worden gedeeld. Zo ontstaat er een zelfredzame community waarin bewoners voor elkaar boodschappen doen, (lichte) zorgtaken voor elkaar vervullen of simpelweg elkaar vinden om te sporten of een wandeling te maken. Soms tegen een vergoeding, soms gewoon als (wederzijdse) vriendendienst. En: iedereen bepaalt zelf in welke mate hij of zij een actieve deelnemer van de community is. Bovendien kunnen met het platform aanvullende diensten worden aangetrokken, die niet binnen de woonomgeving te vinden zijn. Het INCLUCITY servicebedrijf zorgt daarvoor: van boodschappendiensten, hulp bij ICT-vraagstukken tot fysiotherapie. Maar ook hier geldt: alleen als de gebruiker wil dat het servicebedrijf dat organiseert, want de individuele en vrije keuze staat voorop.

Landelijke impact

INCLUCITY is een initiatief van BLOC en Bigfriendlygiants en wordt ontwikkeld met een aantal aansprekende partners. Samen met onze investeringspartner gaan we voor landelijke impact. Binnenkort maken we bekend waar we de eerste honderd INCLUCITY woningen realiseren.