Bloc
Intercity sprinter

Intercity sprinter

Aan de slag met de groene stad in Apeldoorn

Met tien open sessies gaan we samen online de Spoorzone van Apeldoorn aanpakken. De ambitie: hier het groenste stadsdistrict denkbaar van maken.

Hoe maken we van de spoorzone in Apeldoorn een toonaangevende, toekomstbestendige, groene, gezonde en levendige stadsontwikkeling? Doe mee!

Intercity = een ontwikkeling die Apeldoorn beschikbaar stelt voor andere steden

Sprinter = korte en effectieve sessies

digitaal meedenken over de groenste binnenstad denkbaar

Het programma

Het programma

Drie vragen centraal

Drie vragen centraal
1. Wat leren we hiervan en nemen we mee in de ontwikkeling van de spoorzone in Apeldoorn? 2. Wat leggen we daarvan vast in onze gemeenschappelijke gebiedsaanpak (en het masterplan voor de binnenstad)? 3. Tot welke projecten of initiatieven leidt dit die we meteen kunnen opstarten en wat doen we daaraan?

Sessie 1

terugkijken

Innovatiedistrict Spoorzone: experimenteel ontwikkelen

Verschillende spoorzones in Nederland zijn innovatiedistricten (Den Haag, Rotterdam) waar experimenten zijn toegestaan en worden gefaciliteerd. Dat leidt soms, maar niet altijd tot een meer vernieuwende manier van stedelijke ontwikkeling. Hoe kan de spoorzone in Apeldoorn een innovatiedistrict van de nieuwe economie worden? Welk soort initiatieven past daarbij en hoe brengen we dat in beweging?

Met Rinske Brand van BRAND The Urban Agency en Lauren Bruijning van SKONK.

Sessie 2

terugkijken

De binnenstad als beleving

Als je de binnenstad als een museum of attractie zou beschouwen, dan trok Apeldoorn geen bezoekers. En Apeldoorn wil wel mensen trekken: studenten, young professionals, gezinnen… Dat vereist dus een andere kijk op de stad. Niet die van ruimtelijke ontwikkeling, maar die van ervaringen. Welke ervaringen zou Apeldoorn kunnen bieden en voor wie? En hoe ontwikkelen en implementeren we dat dan?

Met Gerard Groener van Ingka Centres en Bas Westerweel van KNYFE.

Sessie 3

De publieke ruimte als verbinder

Het centrum van Apeldoorn is stenig en niet erg aantrekkelijk. Het vormt daarin een grote tegenstelling met de omgeving van Apeldoorn en representeert niet het karakter van Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe. Het creëren van ‘groene lopers’ in de spoorzone en van het centrum naar het buitengebied maakt het centrum gezonder en de beleving aantrekkelijker. Hoe benutten we de publieke ruimte om Apeldoorn gezond en levendig te maken en de verbinding tussen places of interest te leggen? Hoe vergroten we de leesbaarheid? Hoe geven we ruimtelijk vorm aan de ‘anderhalve meter economie’? En waar beginnen we?

Met Govert Flint van Enrichers en Boj van den Berg van de Urban Greeners.

Sessie 4

terugkijken

One Million Homes: Apeldoorn als ‘lighthouse’ voor toekomstbestendig wonen

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen. En verdichting en verduurzaming van binnensteden. Dat zijn misschien wel de twee van de grootste stedelijke uitdagingen van deze tijd. Hoe kan de spoorzone in Apeldoorn een lichtend voorbeeld worden voor hoe je dit combineert? Hoe passen we toekomstbestendig wonen en levensloopbestendig wonen in? En welke productiemethoden passen hierbij?

Met Thijs Asselbergs van One Millions Homes van de Technische Universiteit Delft en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Sessie 5

terugkijken

De inclusieve spoorzone

Wat is het maatschappelijk rendement van stedelijke interventies? Hoe kan de binnenstad ruimte bieden aan iedereen; oorspronkelijke bewoners en nieuwe bewoners, jong en oud, arm en rijk? Hoe voorkomen we dat revitalisering en vernieuwing leidt tot een proces van gentrificatie? En hoe pakken we dat aan, groots en klein?

Met Michèle Sparreboom van Hart in de Fik en Marieke de Bode.

Sessie 6

terugkijken

De binnenstad als destinatie

Apeldoorn kent meerdere trekkers: van Paleis het Loo en de Julianatoren tot de Veluwe. Maar hoe maken we van de binnenstad zelf een autonome trekker en hoe zetten we dat in de markt? En hoe spreken we nieuwe bezoekers aan en met name ‘de nieuwe stedeling’? Hoe benutten we daarbij het Stationsplein als basis? En hoe vermarkten we dat? In gesprek met productontwikkelaars en destinatiemarketeers!

Met Peter Slavenburg van Northern Light, Anouk van Eekelen van het NBTC en Caroline de Jager.

Sessie 7

terugkijken

Virtuele stedenreis Kopenhagen

Met Rasmus Vincentz van Habitats en Jakob Norman-Nielsen van BLOXHUB.

Sessie 8

terugkijken

De nieuwe governance van de stad

In Apeldoorn willen we leren hoe de nieuwe organisatie- en exploitatiemodellen van de binnenstad werken, met betrokkenheid van kennisinstituten, buurtbewoners en andere potentiële partners. Hoe richten we gezamenlijke exploitatievormen in, bijvoorbeeld in de vorm van ‘parkmanagement’ of een gezamenlijk mobiliteitsbedrijf? En wat is de nieuwe rol van de gemeente en marktpartijen in PPS-constructies in de context van een nieuwe economie? Kortom: nieuwe organisatievormen en nieuwe netwerken. Waarbij we ook uitzoomen: want hoe verhoudt het netwerk van de Spoorzone zich tot de (boven)regionale ruimtelijke en economische netwerken en benutten we dat?

Met Geurt van de Randeraat van SITE en Peter Savelberg (Tristate City)

Sessie 9

terugkijken

De programmering van de nieuwe economie

Er komt een nieuwe economie waar hernieuwbare energie, de circulaire economie en digitalisering de boventoon voeren. Dit biedt volop kansen voor het opnieuw inrichten van onze maatschappij én onze steden. Apeldoorn kan hier op inspelen met een slimme programmering van de binnenstad en de spoorzone specifiek. Welke programmering past bij de Apeldoornse toekomst? En tot welke nieuwe typen werkmilieus leidt dit?

Met Bas van den Berg van de Keilewerf en Jan-Willem Wesselink van Future City

Sessie 10

terugkijken

Mobiliteit als positieve kracht

De modernistisch opgebouwde stad is planologisch sterk afgestemd op auto’s. Dit uit zich met name in de binnenstad, ook die van Apeldoorn waar de auto een dominante positie inneemt, ook door de suboptimale OV-verbindingen en het lage leesbaarheidsgehalte van de stad. Maar: de mobiliteitsgewoonten van een stad veranderen kan niet van de een op de andere dag. Hoe geven we bewoners en bezoekers de kans om te proeven van nieuwe mobiliteitsmogelijkheden zoals MaaS-oplossingen en nieuwe infrastructuurconcepten? En kunnen we met een slim netwerk van hubs op strategische locaties in de stad de mobiliteit van Apeldoorn duurzaam veranderen?

Met Rijksadviseur Daan Zandbelt en Stijn de Vries.

schrijf je nu meteen in voor één of meerdere sessies

Met dank aan de fantastische foto’s van Roman Dreyer en Eva Boer.