De eerste stap van the Park Collective

The Park Collective lanceert een spectaculaire verzameling van schaalbare innovaties in de klassieke vorm van een stedelijk park.

Wereldopgaves en oplossingen die elkaar verdienen

Wereldwijd werken metropolen hard aan een krachtig antwoord op hedendaagse uitdagingen, met steeds meer aandacht voor het urgente probleem van de klimaatverandering. Het akkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten is een belangrijke stap waarop op nationaal en lokaal niveau wordt voortgebouwd. Zo heeft Nederland de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar de ├ęchte uitdagingen gaan veel verder dan dat: de stad van de toekomst moet een antwoord bieden op groeiende stedelijke bevolking en de daarbij horende uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaatmitigatie, voedselproductie, energievoorziening en de beschikbaarheid van water. Maar waar te beginnen? En hoe betrekken we de maatschappij bij de keuzes die gemaakt moeten worden? Het Parijse akkoord en de maatregelen die genomen worden, zijn voor de inwoners van de steden nog zo weinig tastbaar. Er bestaan al heel veel bewezen, schaalbare technologie├źn en innovaties die super-effectieve oplossingen kunnen bieden voor de stad van de toekomst; concepten met een exponentieel karakter die een direct antwoord met impact kunnen bieden op urgente stedelijke vraagstukken rondom voedsel, energie en water. Alleen: ze blijven vaak op de plank liggen of worden op kleine schaal toegepast in labs.

Dat is zonde.

In 2016 lanceerden we daarom The Park Collective:

Een spectaculaire verzameling van schaalbare innovaties in de klassieke vorm van een stedelijk park. In lijn met de traditionele doeleinden - recreatie, frisse lucht, groen en schoon water - maar dan supereffectief.

De eerste komt er!

We zijn nu hard bezig met de ontwikkeling van het eerste park. Dat doen we in een van de innovatieve powerhouses van de wereld: Eindhoven. Deze versie richt zich op de talrijke innovaties die ontstaan in de Brainport regio. De slimste regio ter wereld loopt over van mogelijke oplossingen voor wereldopgaves. Tijd om die te laten zien, aan de Eindhovenaren en aan bezoekers.

De basis

Het park is een amfibische, verplaatsbare structuur. Het bestaat uit losse modules die kunnen worden gekoppeld en ook bijvoorbeeld uitgewisseld kunnen worden tussen steden. Het concept wordt modulair opgebouwd uit zowel online als offline, high en low tech innovaties, op het gebied van bouw, groen, energie, voedsel en water. Door talloze innovaties aan elkaar te koppelen en te integreren in een modulair smart grid, ontstaat een slim, circulair systeem waar ook veel waardevolle data uit voortvloeit. Het park groeit en ontwikkelt zich daardoor steeds verder.

En hoe cool wordt dat?

Het park neemt haar taken als park met water, groen, lucht, recreatie en energie – zeer serieus. De Dommel wordt gezuiverd en geschikt gemaakt als zwem- en drinkwater. Daarnaast versterkt het water de ruimtelijke kwaliteit. Groen is ook voedselvoorziening: als mini-voedselbos en binnen de hypermoderne kas. Lucht wordt niet door bomen gezuiverd maar door een futuristische installatie die met de kracht van Central Park CO2 opneemt. Recreatie en beleving staat centraal: zwemmen in het water, snoepen van onbekende vruchten in de kas en vliegeren in de frisse lucht. Zonne-energie is een parkklassieker: denk aan klassieke orangeries en zonnebadende bezoekers. En aan zonnecellen die zich onzichtbaar verwerkt in de ramen van boomhutten bevinden. Het maakt mensen bewust van de energietransitie waar de hele samenleving mee te maken heeft.

The Park Collective

Deze ontwikkeling doen we samen met een speciale groep: the Park Collective, een collectief van conceptontwikkelaars, start-ups, ontwerpers en lokale partijen. De kern bestaat uit BLOC en BRAND The Urban Agency.

Een samenhangende, modulaire manifestatie van clean tech innovaties, prachtig vormgegeven in een park.

Het concept

Het concept

Partners